Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse"— Præsentationens transcript:

1 Session 7: Medicinsk behandling Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv sindslidelse

2 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Program Velkommen Siden sidst Dagens emne: Medicinsk behandling Introduktion til hjemmeopgave Tak for i dag Pause når det passer BEMÆRK: Indholdet i denne session er stort – noget af stoffet kan evt. gennemgås i session 8, som ikke er så indholdstung! Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse

3 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Tanker siden sidst Hvordan er det gået siden sidst? Hjemmeopgave Hjemmeopgaven var: Hvilken slags medicin har du fået? Der følges fortsat op på livslinjen næste gang Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse

4 Overvejelser om medicin
Hvilken medicin får du? Ved du hvorfor du får det? Har du fået målt serum-niveauet i det sidste ½-1 år? Er du stoppet eller har du haft lyst til at stoppe med behandlingen uden aftale med psykiater? Hvorfor?? Spørg din primærbehandler hvis du får nye spørgsmål [Udlevering af ”Spørgsmål du kan drøfte med din læge”] Pointen med dette slide er forslag til patienten til overvejelser, der kan være gode at gøre sig vedr. sin medicin. Der kan sagtens være flere overvejelser. Der opfordres til at tale videre med primærbehandler, hvis der dukker nye spørgsmål op om medicin. Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse

5 Hvad synes du er vigtigt at vide om medicin?
Eventuelt kort snak med sidemanden, hvad der er vigtigt at vide Og/Eller skriv på whiteboard Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse 5 5 5

6 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Medicinsk behandling Formålet er at begrænse hyppighed og sværhedsgrad af bipolare faser. Dette kaldes at stabilisere tilstanden Virkningen indtræder ofte langsomt over måneder Det er vigtigere at behandle forløbet af stemningssvingninger end den enkelte fase Men det kan blive nødvendigt at behandle den enkelte fase pga. fasens sværhedsgrad Stor variation i responsen på medicinsk behandling Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse 6 6 6

7 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Virkning af medicinen Nerveimpuls MAO •• •• xx •• autoreceptor •• calciumkanal •••• •••• transporter Postsynaptisk receptor G-protein Denne figur kan evt. bruges til at forklare virkningen Alternativt kan man illustrere det ved at tegne på whiteboardet Reaktions-kaskade Genekspression Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse

8 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Virkning af medicin Mellem nervecellerne i centralnervesystemet overføres hele tiden nerveimpulser Det sker ved at der i nerve-enderne dannes og frigøres kemiske forbindelser (transmitterstoffer), som påvirker modtagerceller (receptorceller) til at reagere på en bestemt måde Psykofarmaka påvirker processerne i nervesystemet Enten ved at fremme eller hæmme afgivelsen af transmitterstoffer Eller ved at ændre receptorcellens følsomhed overfor disse stoffer Man kan her fortælle lidt om, hvordan de forskellige typer medicin virker – evt. ved brug af figuren på næste slide Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse Version oktober 2012 8

9 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Medicinsk behandling Medicin/psykofarmaka kan være: Stemningsstabiliserende Antipsykotisk Antidepressiv Beroligende medicin Lav evt. et opdeling på tavlen over de forskellige slags medicin og hvad deres virkning er – så kan de kommende slides springes over Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse 9

10 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Hvilke former for stemningsstabiliserende medicin har du taget – og hvad er dine erfaringer med det? Whiteboard-øvelse Eventuelt kort snak med sidemanden, hvad der er vigtigt at vide Evt. skriv ned Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse 10 10 10

11 Stemningsstabiliserende, eksempler
Lamictal Forebyggende især på nye depressive episoder Bivirkninger: Få ved langsom optrapning. Hovedpine, svimmelhed. OBS: Hududslæt, og dobbeltsyn Kontrol: Ingen blodprøver eller anden kontrol. Koncentrationen i blodet kan måles. Deprakine Akut behandling af mani og forebyggende især på mani og maniske blandingstilstande Bivirkninger: øget appetit, vægtøgning, påvirkede leverenzymer, træthed, rysten på hænderne, hårtab, menstruationsforstyrrelse. Kontrol: Blodprøver hvert ½ år. Koncentrationen i blodet kan måles. Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse 11 11 11

12 Stemningsstabiliserende, eksempler
Litium Lithiumcarbonat, Litarex Bruges til: Akut behandling og virker forebyggende på både mani og depression Mulige bivirkninger: Let kvalme, diarré, rysten på hænderne, diarre, vægtøgning. Enkelte kan få nedsat nyrefunktion og påvirkning af stofskiftet Kontrol: Blodprøver ved opstart. I opstartsfasen hyppigere og herefter hver måned. Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse 12 12 12

13 Stemningsstabiliserende, eksempler
Topimax Carbamazepim Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse

14 Litium - Forsigtighedsregler
Lithium udskilles via nyrerne, så vær forsigtig ved ændring af salt og vandbalance! Det kan fx være ved: Opkastning Diarre Feber, sveder meget * Vanddrivende medicin ** Gigtmedicin Magnyl Graviditet Ved akutte sygdomsstilstande gå ned på ½ dosis. * Vær opmærksom på ferierejser ** Vær opmærksom ved Centyl tabletter Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse 14 14 14

15 Antipsykotisk medicin
Bruges til akut behandling af mani Virker også stemningsstabiliserende, forebyggende Tankesamlende Zyprexa: Giver ofte øget appetit og vægtøgning. Kan være sløvende Seroquel: Giver mindre vægtøgning. Kan være sløvende Abilify: Ingen vægtøgning. Er ikke sløvende. Kan give søvnproblemer Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse 15 15 15

16 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Hvilke former for antidepressiv medicin har du taget – og hvad er dine erfaringer med det? Whiteboard-øvelse Eventuelt kort snak med sidemanden, hvad der er vigtigt at vide Evt. skriv ned Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse 16 16 16

17 Antidepressiv medicin
Anvendes til behandling af moderat til svær depression eller ved langvarig depression Virkning efter 4-6 uger Anvendes nødigt og kun med forsigtighed pga. risiko for skift til mani eller destabilisering Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse Version oktober 2012 17

18 Antidepressiv medicin
Ældre antidepressiva - TCA Nyere antidepressiva - SSRI, SNRI og NaSSA Blodprøver: Ved opstart og derefter efter behov Bivirkninger: Relativt få, for de nye stoffer: Forbigående kvalme, opkastning Mundtørhed Søvnbesvær Seksuelle bivirkninger Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse Version oktober 2012 18

19 Antidepressiv medicin
TCA (tricykliske) Noritren, Saroten, Anafranil SSRI – Selektive Serotonin Reuptake-Inhibitorer Fontex, Fevarin, Cipramil, Cipralex, Zoloft, Seroxat. SSNI – Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor Efexor, Cymbalta NaSSA - Nordarenergic and Specific Serotonergic Antidepressants Remeron Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse Version oktober 2012 19

20 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Beroligende Benzodiazepiner Dæmper angstsymptomer Hurtigt indsættende virkning Bivirkninger: Træthed, sløvhed og dårligere hukommelse Risiko for afhængighed efter kun kort tids brug Sovemedicin Forkorter indsovningstiden Bivirkning: kvalme, svimmelhed, sløvhed, træthed og nedsat intellektuel funktion følgende dag. Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse

21 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Hvilke former for beroligende medicin har du evt. taget – og hvad er dine erfaringer med det? Whiteboard-øvelse Eventuelt kort snak med sidemanden, hvad der er vigtigt at vide Evt. skriv ned Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse 21 21 21

22 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Hjemmeopgave Hvilke tanker gør du dig om det at tage medicin? (Tag udgangspunkt i det udleverede skema) Er du nogensinde stoppet med din medicin uden aftale med din behandler? Beskriv hvad der skete Hvorfor stoppede du? Hvad fik dig til at tro, at medicin skadede dig (Livslinjen fortsat) Det udleverede skema = Fordele- og ulempeskema Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse

23 Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse
Tak for i dag Var der noget, der var nyt eller overraskende? Hvad tager I med jer fra i dag? Hvad skal der ske næste gang? [Evt. evalueringsskema] Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse

24 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse
BILAG Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse Version oktober 2012 24

25 Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse
Fordele - ulempeskema Fordele ved: Ulemper ved: Fordele ved ingen: Ulemper ved ingen: Brug af skemaet: Skemaet kan bruges som redskab til refleksion over fordele og ulemper ved et hvilket som helst spørgsmål - fx at tage medicin. Hvilke fordele er der ved at tage medicin, hvilke fordele er der ved ikke at tage medicin? Hvilke ulemper er der ved at tage medicin, hvilke ulemper er der ved ikke at tage medicin? På lignende vis kunne man sige Kæreste. Hvilke fordele er der ved at have en kæreste, hvilke ulemper er der ved at have en kæreste? Hvilke fordele er der ved ikke at have en kæreste, hvilke ulemper er der ved ikke at have en kæreste? Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse


Download ppt "Psykoedukation til patienter mes bipolar affektiv sindslidelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google