Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Produkter fra gylleseparering - kan de afsættes og hvad er værdien?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Produkter fra gylleseparering - kan de afsættes og hvad er værdien?"— Præsentationens transcript:

1 Produkter fra gylleseparering - kan de afsættes og hvad er værdien?
Phd. stud. Karin Jørgensen Lektor Lars Stoumann Jensen

2 Husdyrgødning i Danmark
Husdyrgødning i DK I alt 34 mio. ton / år (ab lager) 27 mio. ton gylle Bioforgasning (Pt: 6-7%) (6 % TS) Vil øges i de kommende år Separation: fiber + væske (2-3%) (10 % TS) Direkte udbringning (>90%)

3 Gylleseparering - Muligheder & potentiale
Muligheder for udvidelse / bevarelse af husdyrproduktionen Reduceret krav til harmoniareal, VVM etc. Mindre afhængighed af tilgængelige arealer, jordpris etc. Forbedret udnyttelse af næringsstofferne Mindre miljøbelastning – men afhænger meget af hvordan produkterne anvendes Kombination med biogas- eller forbrændingsanlæg Bedre afsætning af fiber, CO2 neutral energiudnyttelse

4 Gylleseparering - Begrænsninger
Afsætning og udnyttelse af fraktionerne Hvis væske og fiber udbringes direkte, øges værdital ikke, kun mulighed for omfordeling af P Vanskeligt at afsætte fiber til landmænd uden P overskud Afbrænding af fiber er lovende, men tekniske problemer og emissionskrav endnu usikre Stor investering Kun rentabel ved større mængde gylle Skal konkurrere med pris på forpagtning / jordkøb

5 Gyllefibre – Egenskaber
Fin, løs struktur Ca % tørstof Rig på fosfor (ca. 70 % af total P) Rig på organisk kvælstof – størstedelen af ammonium-N findes i væskefraktion Øvrige kvalitetsegenskaber ofte ukendt og variable, afhængig af separationsteknik – relevante for alternative anvendelser og forædling

6 Gyllefibre - Anvendelsesmuligheder
Energi Udenfor landbrugsareal! Golfbaner og idrætsanlæg Gylle Anlæg af rekreative arealer Biogas Skovbrug og plantager Separation Energi Private haver Fiber Afbrænding Kompo-stering + Halm Aske Udbringning på landbrugsarealer uden N og P overskud Deponering? Oprensning af P til handelsgødning?

7 Kompostering af gyllefibre
Kun én af flere alternative løsninger Regneeksempel: Fremtidig separering af 25 % af gyllen? Tørstof separationseffektivitet på 60 %* (Afhængig af teknologi) Gylle tørstof (TS) gns. 7,5 %* 30 % TS* i separeret fiber 27 mio. tons * 25% * 60% eff. * 7,5% TS 30% TS = 1 mio. tons fiber * Normtal (2001) og Møller (2002)

8 Hvor meget kompost kan produceres?
Regneeksempel fortsat: 1 mio. tons gylle fibre tons halm* som ekstra strukturmateriale = tons til kompostering. Ca. 40%* vægttab ved kompostering i 4 uger Ca. 25 % vægttab ved eftermodning = tons fiberkompost / 500 kg/m3 kompost = m3 kompost. * Adamsen (2006)

9 Hvor meget kompost har vi behov for?
Sammenligning med DK forbrug af vækstmedier: Voksemedier m3 ”Ren” sphagnum m3 I alt (ca. 50 % import) m3 heraf anvendt kommercielt (væksthus) m.m ca m3 - resten privat Altså af samme størrelsesorden… (Plantedirektoratet, 2006; Pindstrup pers. medd.)

10 Gyllefiberkompost - Egenskaber
Humuslignende struktur jordforbedrende egenskaber (vandkapacitet, CEC, mm.) Stabiliseret og lugtfri Mulighed for markedsføring til private pH = Optimalt til de fleste kulturer, undtagen surbundspl. Relativt højt indhold af organisk N Stor mineralisering, løbende frigivelse Højt indhold af total P (tilgængelighed ikke kendt) Uvist hvordan dette påvirker forskellige plantearter

11 Andre anvendelser og markeder?
Sportsanlæg og grønne arealer Golfbaner (pt. 169 i DK, i alt ca ha) Topdressing til vedligeholdelse Vækstlag til anlægsopgaver og reparation

12 Andre anvendelser og markeder?
Parker og grønne anlæg Anlæg af rekreative arealer Skovbrug og plantager Private haver Eksport? Specialjord sælger godt for Men: Disse markeder vil kræve produktudvikling og markedsføring Solum A/S’ - Isabella Smith kompostjord er godt eksempel på succes Vesthimmerlands Avis 13/4/2005

13 Videre forskning Vandmiljøplan-III forskningsprojektet FIBCOFERT Deltagere er Landcentret og Inst. for Jordbrugsvidenskab (KU) Projektets dele: Karakterisering af variabilitet i kvalitet af gyllefibre (rå eller biogasforgasset) Forsøg med optimering af komposteringsmetoder Vurdering af gødningsværdi og effekt på jordkvalitet Samfundsøkonomisk vurdering


Download ppt "Produkter fra gylleseparering - kan de afsættes og hvad er værdien?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google