Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadage Akutafdelingen DNV-Gødstrup Akutkonceptet som bærende ide www.dnv.rm.dk 26. Oktober + 1. november 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadage Akutafdelingen DNV-Gødstrup Akutkonceptet som bærende ide www.dnv.rm.dk 26. Oktober + 1. november 2011."— Præsentationens transcript:

1 Temadage Akutafdelingen DNV-Gødstrup Akutkonceptet som bærende ide www.dnv.rm.dk 26. Oktober + 1. november 2011

2

3 ASA  Afsnit med stort flow og ekspertice mht. hurtig diagnostik og hurtigt indsættende behandling, videre visitering  Mange specialer  Gensidig udvikling  Godt uddannelsessted og  Hvis patienterne alligevel forventes at skulle være indlagt i flere døgn og hvis det fagligt giver bedst mening at få patienten direkte på specialafdeling kan direkte overflytning fra FAM til specialafdeling være at foretrække

4 ASA Direkte til Spec. Afd.

5 Programgrundlaget DNV, nov. 2010 (1) DNV som akuthospital  Akutmodtagelsen centralt omdrejningspunkt  Triage (hastegradsvurdering)  Hurtig diagnostik (tæt ved)  Hurtig behandling  Visitering

6 Programgrundlaget DNV, nov. 2010 (2) Patientgrupper, der efter registrering i akutafdelingen går direkte til anden afdeling er:  Patienter med åben indlæggelse (f.eks. terminale kræftpatienter)  Overflytninger mellem hospitaler (afhængig af tilstand)  Præhospitalt diagnosticerede kardiologiske interventionspatienter  Fødende  Psykiatriske patienter til tvangsindlæggelse på psykiatrisk afdeling  Psykiatriske patienter med retslig foranstaltning Alle øvrige akutte forløb inkl. børn og psykiatriske indlæggelser skal igennem akutafdelingen

7 Programgrundlaget DNV, nov. 2010 (3)  Det akutte område bliver stort og dominant i DNV-Gødstrup.  70 – 80 % af de akutte patienter vil blive udskrevet direkte fra akutafdelingen.  20 – 30 % overflyttes til hospitalets specialiserede sengeområder, som har særlige kompetencer i forhold til de konkrete patientforløb.

8 DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Vision ( Uddrag fra programgrundlaget) Akutafdelingen

9

10 Stueplan Vagtværelser mv.

11 1. etage FAM + skadestue Til skadestuen Billeddiagnostik

12 Det primære udkast! Traume + CT Triage+ observation 16 + 4 pladser Skadestue

13 2. etage Stationær OP Dagkirurgi Intensiv

14 3. Etage TEKNIK

15

16 ASA 4. – 6. etage 3 x 8 senge i 3 plan = 72 senge

17 Vertikalt snit akutafdelingen DNV Vagtværelser mv. (FOYER) Akutmodtagelse (Billed) (OP) Teknik ASA 1 ASA 2 ASA 3

18 Hvad nu? Tilpasning af helhedsplanen Klyngearbejdsgruppernes arbejde og andre tilpasninger indarbejdes. Totalrådgiver i samarbejde med bygherren Byggeprogram Koordineret sammenfatning af krav og ønsker til byggeriet. Bruger/medarbejderinvolvering på detailniveau Dispositionsforslag Motiveret forslag til opgavens løsning, det vil sige disponeringer på planniveau. Bruger/medarbejderinvolvering på detailniveau

19 Spørgsmål ?


Download ppt "Temadage Akutafdelingen DNV-Gødstrup Akutkonceptet som bærende ide www.dnv.rm.dk 26. Oktober + 1. november 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google