Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dannelse af fossile energikilder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dannelse af fossile energikilder"— Præsentationens transcript:

1 Dannelse af fossile energikilder

2 80% af verdens energiforsyning: Fossile energikilder
Kul Olie Naturgas Hvad betyder ”fossilt”? -> Olie, kul og gas er forbindelser af kulstof, ilt og brint – C, H og O; -> Olie og naturgas er kulbrinter (mest C og H).

3 Olie- og naturgasdannelse
Krav til dannelsen: Kildebjergart med organisk materiale – typisk gammel havbund (f.eks. skifer) Tryk på kildebjergarten fra overliggende sediment, så organisk materiale omdannes til olie og gas. Reservoirbjergart tæt ved kildebjergarten, der kan opsamle olien og gassen i hulrum (f.eks. porøs sandsten eller kridt) En fælde, hvor olien samles og fanges under en tæt bjergart (en dækbjergart)

4 Eksempler på fælder Strukturfælder Fælden består altid af et låg af tætte bjergarter (f.eks. lerskifer) + et hulrum, hvor olie og gas kan samles. Låget kaldes et segl eller en dækbjergart. Stratigrafisk fælde Strukturfælde (saltdiapir)

5 Kul-dannelse Sump med organisk materiale Kuldannelse - animation
Halvt omsat organisk materiale – sammenpresses til tørv (<65 % C) Hvor gamle er stenkullene? Fra Perm og Kul, mio. år Let sammenpresning: brunkul (65-77% C) Yderligere sammenpresning under m sediment: stenkul (77-91 % C) Metamorfose + mere sammenpresning: Antracit (>91 % C)

6 Kulrækken Tørv Brunkul Stenkul Antracit


Download ppt "Dannelse af fossile energikilder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google