Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."— Præsentationens transcript:

1 Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Fyns Stiftskonvent 2014: Sandhed og Pluralisme Den flerstemmige prædiken - i lyset af en dialogisk sandhedsforståelse Nyere homiletiske undersøgelser dokumenterer, hvad mange præster har erfaret, nemlig at den hørte prædiken opstår i et komplekst samspil mellem prædikantens ord, kirkegængernes aktuelle situation og det liturgiske rum. I modsætning til tidligere tiders forsøg på at retlede tilhørernes autonome medforfatterskab af prædikenen bevæger den aktuelle homiletiske udvikling sig i retning af, at imødekomme disse forstyrrelser som en teologisk ressource. I lyset af Mikhail Bakhtins beskrivelser af dialog som et epistemologisk og kommunikationsteoretisk grundvilkår skitseres muligheder for at forstå den flerstemmige prædiken ud fra en dialogisk sandhedsforståelse. Marlene Ringgaard Lorensen, Professor i Praktisk Teologi med særlige opgaver i homiletik Teologisk Fakultet, Københavns Universitet Marlene Ringgaard Lorensen mrl@teol.ku.dk Svendborg den 18. juni 2014 1

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Den flerstemmige prædiken - i lyset af en dialogisk sandhedsforståelse 1)Den empiriske vending og den emergente prædiken 2) International, homiletisk udvikling: a) Other-wise Preaching, v. John McClure b) Preaching Fools v. Chuck Campbell c) Das äußere Wort und seine liturgische Gestalt v. Alexander Deeg. 3) Prædikenens polyfoni og dialogisk sandhedsforståelse iflg. Mikhail Bakhtin Marlene Ringgaard Lorensen Sted og navn Dias 2

3 Den empiriske vending og den emergente prædiken Tilhørerne som medforfattere Prædikantens centrale rolle Den emergente prædiken og det 3. rum. Marlene Ringgaard Lorensen Kritisk interagerende tilhørere Associativt interagerende tilhørere Kontemplativt interagerende tilhørere Marianne Gaarden, Ph.d.studerende, Aarhus Universitet

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Prædikenens tredje rum Enhedens navn Sted og navn Dias 4

5 Marlene Ringgaard Lorensen Anden-orienteret dekonstruktion af: Bibel Tradition Erfaring Fornuft ”a form of preaching that is constantly interrupted by the proximity of the other, by an obligation to the other, and by what Levinas calls the ”glory of the Infinity” given in the face of the other.” McClure, Other-wise Preaching, 9.

6 Marlene Ringgaard Lorensen “Preaching, in this sense, is something like jazz improvisation. Starting with a basic ‘text’ of music, jazz musicians do not translate that text into a new language, but rather ‘go on’ with the language of the text in new ways for new contexts.” Campbell, Preaching Jesus, 263.

7 ”i dette liminale rum, lever, ånder og bevæger den prædikende dåre sig. For korsets dårskab skaber netop denne form for tid og rum, idet den forstyrrer den gamle tid og indsætter den nye. Og i dette liminale tidsrum blæser Ånden, hvorhen den vil, idet den former og re-formerer kristen identitet og fællesskab. ” Campbell & Cilliers, Preaching Fools, 43 “Latter renser fra dogmatisme, fra det intolerante og forstenede, den frigør fra fanatisme og pedanteri, fra frygt og intimidering, fra didaktisme, naivitet og illusion, fra den ene betydning, det ene niveau, fra sentimentalitet. Latter tillader ikke seriøsiteten at smuldre og blive revet væk fra den helhed som altid er ufuldendt. Den forener denne ambivalente helhed.” Bakhtin, Rabelais and his World 1984, 122-123. Oversat af MRL Enhedens navn

8 John McClureversus Charles Campbell Professor of Homiletics,Professor of Homiletics Vanderbilt UniversityDuke University Prædikenen som samtale/samarbejdePrædikenen som jazz-improvisation Collaborative preaching”Preaching Jesus” Exiting house of Scripture,”Dislocated exegesis” Fokus på den betydning der Prædikenens betydning skabes foran teksten. i forlængelse af teksten. Prædikanten som værtPrædikanten som nar Marlene Ringgaard Lorensen

9 Gudstjenesten som Ord-Kult - i spændingsfeltet ml. nærværskultur og betydningskultur Alexander Deeg, Professor i Praktisk Teologi Leipzig Universitet ”Når alt kommer til alt, er vores kropslige erfaring ikke komfortabel. Vi vil aldrig hvile helt i vores egen krop, som ejede vi os selv. Men det kan ske, at det er denne uro som holder os i live.” Bernhard Waldenfels 2007, 85.

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dias 10 Marlene Ringgaard Lorensen Mikhail Bakhtin 1895-1975 " En betydning åbenbarer kun sine dybder, idet den har mødt og er kommet i kontakt med en anden, fremmed betydning; de indgår i en slags dialog, som overskrider de partikulære betydninger og kulturers lukkethed og ensidighed. [...] Uden ens egne spørgsmål kan man ikke kreativt forstå noget andet eller fremmed. [...] Sådan et dialogisk møde mellem to kulturer resulterer ikke i en sammenblanding. De bevarer hver især deres respektive enhed og åbne totalitet, men de er gensidigt beriget." Bakhtin 1986, 7

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Dostojevskijs polyfone forfatterskab ”For Dostojevskij er der ikke nogle ideer, ingen tanker, ingen positioner, som ikke tilhører nogen, som eksisterer ’i sig selv.’ Selv ’sandheden i sig selv’ præsenterer han i den kristne ideologis ånd, som inkarneret i Kristus; det vil sige, han præsenterer den som en personlighed, der indgår i relation til andre personligheder.” Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, 31-32. Dias 11 Marlene Ringgaard Lorensen

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Tak for opmærksomheden! Fleksibel masteruddannelse i homiletik: Prædikenen som liturgisk-æstetisk begivenhed Ved Alexander Deeg, Bent Flemming Nielsen, Marianne Gaarden og Marlene Ringgaard Lorensen, 20.-29. august 2014 på TPC, Løgumkloster. Preaching as a Contextual yet Liminal Practice Ved Marlene Ringgaard Lorensen 10 gange 3 timer fra september til november 2014. Prædikenens teologi: fornuft, fremmedhed og dårskab Ved Charles Campbell, Anders Holm, Marlene Ringgaard Lorensen. 5.-14. januar 2015. Teologisk Fakultet, KU. http://www.teol.ku.dk/uddannelser/efter_og_videreuddannelser/homiletik/ Sted og navn Dias 12 Marlene Ringgaard Lorensen

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punkt- opstilling på teksten, brug forøg indrykning For at få venstre- stillet tekst uden punktopstilling, brug formindsk indrykning Overskrift her For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”. Indføj ”Sted og dato” i feltet for dato og ”Enhedens navn” i Sidefod Sted og navn Dias 13 Marlene Ringgaard Lorensen

14 Enhedens navn Udfordringen ved at forene eksegesens understregning af de forskellige forfatterstemmers uforenelighed systematisk teologisk søgen efter centrale bibelske temaer noget teologen/prædikanten kan ‘arbejde med’  Behov for dialogisk sandhedsforståelse Newsom, 'Bakhtin, the Bible and Dialogical Truth'

15 Enhedens navn Monologisk sandhedsforståelse (Opsummeret af Newsom, 292-93) 1) ‘Fri’ uafhængig, abstrakt tanke Bakhtin: ”no man’s thought” 2) Enhedssøgende, systematisk, centripetal 3) Kan tænkes, sammenholdes af én bevidsthed/person


Download ppt "Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KU- enhed For at ændre ”Enhedens navn” og ”Sted og dato”: Klik i menulinjen, vælg ”Indsæt” > ”Sidehoved / Sidefod”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google