Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fugt og bygninger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fugt og bygninger."— Præsentationens transcript:

1 Fugt og bygninger

2 Fugtkilder: Fugt i indeluft Kondens Diffusion Konvektion

3 Fugtkilder: Fugt transport: Via materialer Vind Kapillarsugning
Materialers fugtligevægt

4 Fugt i indeluft: Ved en given temperatur kan luften kun indeholde en begrænset mængde vanddamp Jo højere temperatur desto mere vanddamp kan luften indeholde.

5 Fugt i indeluft: Kilde:SBI-Anvisning 224

6 Fugt i indeluft: Det aktuelle indhold af vanddamp i luften beskrives som ”relativ luftfugtighed” eksempel: O°C RF = 100% ,5 g/m³ 20°C RF = 100% ,3 g/m³ 20°C RF = 50% ,65 g/m³ Hæves temperaturen til 25º C, vil den relative luftfugtighed falde til ca. 38 % RF. Hvis temperaturen sænkes til 15º C, vil den relative luftfugtighed stige til ca. 67 % RF.

7 Fugt i indeluft: Kilde:SBI-Anvisning 224

8 Fugt i indeluft dugpunktet
Sænkes temperaturen til 100 % RF, når man til Sænkes temperaturen yderligere, udskilles vand Kilde:SBI-Anvisning 224 dugpunktet

9 Fugt i indeluft Vi isolerer vores huse for at opretholde en behagelig temperatur indendørs om vinteren

10 Fugt i indeluft Vi skaber kunstigt sommerklima i vores opholdsbygninger. Kilde: Isover

11 Fugt i indeluft Højere temperaturer indendørs, skaber et højere vanddamptryk inde i forhold til ude. Kilde:SBI-Anvisning 224 Kilde:SBI-Anvisning 224

12 Fugt i indeluft Luftens maksimale vanddampindhold og dermed de mættede vanddamps partialtryk stiger kraftigt med temperaturen. Kompendiet side 12

13 Fugt i indeluft Når vi tapper koldt vand af vandhanen i køkkenet, vil der efter nogen tid dannes dug på det kolde metal.

14 Kondens i bygninger Hvis vi har områder i vore bygninger som er dårligt isoleret, opstår der de såkaldte kuldebroer Ved 20 °C og RF på 50%, Er dugpunktstemp. ca. 9 °C

15 Kondens i bygninger Man bør ikke have uopvarmet rum i huset/lejligheden i fyringssæsonen.

16 Kondens i bygninger Temperaturen ude: 5 ºC R.F. 90 %. 6 g/m³
Lukker vi den luft ind i bygningen, og opvarmer den til 20º C vil den relative luftfugtighed falde til ca. 35 % Selv om det regner uden for – er det en god ide at lufte ud!

17 Kondens i bygninger Ved hjælp af et infra- rødt termometer og damptryksdiagram side 15 – kan man afslører kuldebroer

18

19 Vi tilfører vand i vore huse
1 familie på 4 personer tilfører luften ca. 10 liter vand pr. døgn! Vanddampen skal ventileres ud af huset

20 Kapillarsugning Kilde: Isover

21 Diffusion Vanddampdiffusions-modstand er en materialeegenskab der beskriver et materiales gennemtrængelighed overfor vanddamp. Betegnes også som Z-værdi

22 1 Pa = 1N ≈ 100 gram (fladetryk/m²)
Z-Værdi En bygningsdels modstand mod vanddampdiffusion, tolkes som den trykforskel i Pa, der skal virke i 1 s på 1 m² for at drive 1 kg vanddamp igennem bygningsdelen 1 Pa = 1N ≈ 100 gram (fladetryk/m²) Kilde: Rockwool

23 Z-Værdi Materialer har forskellige Z-værdier
På godkendte byggematerialer er Z-værdien opgivet på tekniske datablade

24 Z-Værdi Eksempler: Aluminiumfolie Hygrodiode PE-folie, 0,20
Asfaltpap, 2,5 kg/m² Gipsplader, 13 mm Glas Letbeton Metaller Mineraluld, 100 mm let Tegl, 100 mm Plastmaling Alkydoliemaling silikatmaling Z-værdi 5000 100 500 1700 0,4 1,5 0,6 5,0 2,5 15 1,0

25 Z-Værdi OSB-plader (Top4 Egger) 0,044 l/s-m² PE-Folie 0,198 l/s-m²
Primes og klæbes eller tapes sammen PE-Folie 0,198 l/s-m² Intello+ Vario 0,052 l/s-m² Beton ,0 l/s-m²

26 Z-Værdi Den varme luft vil søge ud mod den kolde luft
Hvis der ikke er dampspærre på isolerings varme side, vil der kondenser vand inde i væggen Dampspærre skal være 10 gange så tæt som vindspærre 20°C RF 50% 8,65 g/m³ 0 °C RF 90% 4,36 g/m³ Ved ca. 8 °C kan luften maks. indeholde 8,3 g/m³ - dvs. dugpunktet er overskredet Tegning lånt fra Rockwool

27 Z-Værdi Dampspærren søger altså for, at der ikke opstår skadelig fugtophobning i væggen Den vanddampmængde vi tilfører indeklimaet skal ventileres på en kontrolleret måde Kilde: Rockwool

28 Rumklimaklasser Rumklimaklasse 1 Rumklimaklasse 2 Rumklimaklasse 3
Tørre lagerhaller Rumklimaklasse 2 Boliger, kontorer, skoler, industribygninger mm Rumklimaklasse 3 Svømmehaller, fugtig industri, bade- og omklædningsrum Rumklimaklasser

29 Rumklimaklasser I rumklimaklasse 2 må dampspærren maks. Lægges 1/3 ind i isoleringslaget

30 Konvektion Af varmetekniske hensyn er det vigtigt at huse bygges tætte

31 Konvektion Tæthed er også vigtig for at hindre skadelig fugtophobning af vore konstruktioner

32 Konvektion Forholdet mellem konvektion og diffusion
Beregningen viser hvor meget fugt der om vinteren pr. døgn transporteres gennem loftet i et værelse i et enfamiliehus.

33 Fejl vedr. dampspærre

34 Fejl vedr. dampspærre

35 Fejl vedr. dampspærre

36 Fejl vedr. dampspærre

37 Fejl vedr. dampspærre

38 Fejl vedr. dampspærre

39 Fejl vedr. dampspærre

40 Lufttæt ikke damptæt Del af væg i ”passivhus” Vindspærre 12 mm OSB
Dampspærre 12 mm OSB Egentlig dampspærre – massiv trævæg

41 Side 128 Opgave nr. 9 Stribgårdvej 14. 5500 Middelfart.
Udfør en energibesparelse via beregner. Huset er på 141 m² opført i 1994. Årligt gasforbrug: 1650m³ a’ 9,32 kr. Tag: Betonsten. Ydervæge: 61m² Tegl/tegl med 125 mm isolering m² Tegl/letbeton med 125mm isolering. Gulv: 75mm A- pladebats 10MN/m² Antal m² vinduer 2lags termoruder mod: Syd: 19,48m². Vest: 6,89m² + 2m² plade dør. Nord: 4m² +2m²dør med 0,95m² termorude. Øst: 7,44m² Varmekilde: Gasfyr årgang 1994. Isolering loft: 200mm Heraf er 33,8 m² ført til kip Gulvvarme i 29 m². Vunder hvilken energiløsning i vil vælge med hensyntagen til arkitekturen. Husets placering på grund, i forhold til nord, findes på Side 128


Download ppt "Fugt og bygninger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google