Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Mikroforandringer i to engelske aspekt- konstruktioner og visualisering heraf: Hilpert-metoden Tempus & Aspekt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Mikroforandringer i to engelske aspekt- konstruktioner og visualisering heraf: Hilpert-metoden Tempus & Aspekt."— Præsentationens transcript:

1 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Mikroforandringer i to engelske aspekt- konstruktioner og visualisering heraf: Hilpert-metoden Tempus & Aspekt Københavns Universitet 23-24/6, 2014

2 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Introduktion Forandringer og mikroforandringer Hilpert-metoden 3 ”cases” –Progressiv- vs. perfektiv-konstruktion –Nutid vs. datid i den progressive konstruktion –Simpel nutid vs. simpel datid vs. progressiv vs. perfektiv Hvad kan det her bruges til?

3 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Forandringer: den progressive konstruktion som eksempel OE → ME → ModE –OE: [BEON/WESAN V-ende] i oversættelser af perifrastiske imperfektivkonstruktioner fra latin (Baugh & Cable 1993: 287, Mitchell & Robinson 1992: 110, Denison 1993: 371). “ond hie Þa feohtende wæron” (≈ 'og så blev de ved med at slås') “ða se apostol Þas lore sprecende wæs” (≈ 'mens apostlen var igang med at forklare sin lære) –ME: [BE V-ung] vs. OE form (Fischer 1992: 254-6), Denison (1993:274- 6). “As Canacee was pleyyng in hir walk ther sata faucon over hire heed” (≈ 'Mens Canacee gik og legede/spillede, placerede de en falk langt oppe over hovedet på hende') “The flod is into the grete see rennende” (≈ 'Floden løber ud i det store hav') –ModE: [BE V-ing]

4 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Forandringer: den progressive konstruktion som eksempel OE → ME → ModE –Funktionsforandringer (semasiologisk perspektiv) OE & ME (Fischer 1992: 254-6) –Igangværende situationer –Situations-”indramning” –Evige sandheder og vaner –Handlingsregulerende talehandlinger (med imperativ) –Statiske situationer ModE –Igangværende situationer –Fremtid lagt på skinner –osv.

5 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Forandringer: den progressive konstruktion som eksempel OE → ME → ModE –Funktionsforandringer (i onomasiologisk perspektiv) OE & ME (Fischer 1992: 259) –Igangværende situation → den progressive konstruktion var en ud af mange, der kunne bruges (bl.a. simpel nu- og datid) ModE –Igangværende situation → primært den progressive konstruktion –1500-tal til 1700-tal markant stigning i brug af den progressive konstuktion (også en ”opblomstringsperiode” i starten af 1800-tallet), men typisk begrænset til ”situationsinramning”. (Denison 1998: 143)

6 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Forandringer: den progressive konstruktion som eksempel Grammatikaliserings-”paths” (for diskussion, se Ziegeler 1999) –Locative source path (e.g. Bolinger 1971): [BE PREP N (v) -ing] → [BE a-V-ing] → [BE V-ing] –Reanalysis path (e.g. Ziegeler 1999: 73) [BE] [ADJ (v) -ing] → [BE V-ing] –Amalgamation path (e.g. Fischer 1992: 252) [N (v) -ing] [N (v) -ende] [BE PREP N (v) -ing] → [BE a-V-ing] [BE V-ing] [BE] [ADJ (v) -ende] → [BE V-ende]

7 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Mikroforandringer Forandringer på ”mikroniveau”: forandringer, der ikke nødvendigvis fremgår for det blotte øje (dvs. formelt eller strukturelt) – det, som Fillmore (1988) kalder 'external syntax' eller 'external properties'. –kollokationer –kolligationer –kollostruktioner –mikrokontekster –visse makrokontekster –andre 'association patterns'

8 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Hilpert-metoden Forankret i konstruktionsgrammatik (f.eks. Fillmore et al. 1988, Goldberg 1995, Croft 2001, Hilpert 2014). Via diakron kvantitativ undersøgelse af 'constructional changes' (Hilpert 2013) i sprogkorpora og applikation af 'motion charts' kan man visualisere sådanne forandringer på dynamisk vis (Hilpert 2011). 'Motion charts' kan udformes på forskellige måder, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt (Hilpert 2013) I elektroniske/digitale medier kan animerede 'motion charts' bruges via googleVis-pakken, som kan anvendes i R- platformen (Hilpert 2012).

9 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University “Case” 1: Progressiv- vs. perfektiv-konstruktion Data fra COHA (Davies 2014) –20 subkorpora (et per årti i perioden 1810-2009) –Søgninger på [BE V-ing] og [HAVE V-en/-ed] i hvert subkorpus (primærverberne er eksluderet) Sammenligning af leksemer i hovedverbumposition –Data normaliseret til pr. million ord –Udfra sammenligning konstrueres motion chart via googleVis-værktøjet i R-platformen Resultat

10 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University “Case” 2: Nutid vs. datid i den progressive kostruktion Data fra COHA (Davies 2014) –20 subkorpora (et per årti i perioden 1810-2009) –Søgninger på [BE V-ing] i hvert subkorpus –Eksempler delt op i nutid og datid Sammenligning af leksemer i hovedverbumposition –Data normaliseret til pr. million ord –Udfra sammenligning konstrueres motion chart via googleVis-værktøjet i R-platformen Resultat

11 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University “Case” 3: simpel nutid vs. simpel datid vs. progressiv vs. perfektiv* Data fra COHA (Davies 2014) –20 subkorpora (et per årti i perioden 1810-2009) –Søgninger på [BE V-ing], [HAVE V-ed/-ed], [V 3.sg.pres ] og [V past ] i hvert subkorpus (primærverberne er eksluderet) Sammenligning af leksemer i –Data omregnes til relativ frekvens for hvert subkorpus –'Distance matrix' for hvert subkorpus –På basis af hvert distance matrix foretages multi- dimensional scaling (MDS) i R-platformen –Udfra hvert MDS konstrueres motion chart via googleVis- værktøjet i R-platformen Resultat *Denne 'case' skal tages med et gran salt

12 Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Hvad kan det bruges til? Endegyldig analyse? –Ikke nødvendigvis Del af analyse –Faciliterer analyse af forandringer på mikroniveau –Organisering af data (en slags mellemledsdata) –Rejser spørgsmål, man måske ellers ikke ville have tænkt over Formidling af forskning –Analogisk illustration af forandring (forandring = bevægelse), som måske er nem at forholde sig til –Kan indlejres i html-dokumenter –Lingvistik i digital humaniora

13 Referencer Baugh, A.C. & T. Cable (1993). A History of the English Language, 4. udg. (London: Routledge). Biber, D., Conrad, S., & Reppen, R. (1998). Corpus linguistics: Investigating language structure and use. Cambridge: Cambridge University Press. Bolinger, D. (1971). 'The nominal in the progressive'. Linguistic Inquiry, 11. 246-50. Croft, W. (2001). Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford: Oxford University Press. Davies, M. (2014). Corpus of Historical American English (COHA).http://corpus.byu.edu/coha/. Denison, D. (1993). English Historical Syntax. London: Longman. Denison, D. (1998). 'Syntax'. I: S. Romaine (red.). The Cambridge History of the English Language. V ol. IV : 1776-1997. Cambridge: Cambridge University Press. 142-379. Fillmore, C. J. (1988). The mechanics of “Construction grammar”. Berkeley Linguistics Society, 15, 35-55. Fillmore, C. J., P. Kay & M. C. O'Connor (1988). 'Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: the case of let alone'. Language, 64(3), 501-39. Fischer, O. (1992). 'Syntax'. I: N. Blake (red.). The Cambridge History of the English Language. Vol. II: 1066-1476. Cambridge: Cambridge University Press. 207-408. Goldberg, A (1995). Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: Chicago University Press. Hilpert, M. (2011). Dynamic visualizations of language change: Motion charts on the basis of bivariate and multivariate data from diachronic corpora. International Journal of Corpus Linguistics, 16(4), 435-461. Hilpert, M. (2012). Motion Chart Resource Page. http://members.unine.ch/martin.hilpert/motion.html Hilpert, M. (2013). Constructional Change in English: Developments in Allomorphy, Word Formation, and Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. Hilpert, M. (2014). Construction Grammar and its Application to English. Edinburgh: Edinburgh University Press. Mitchell, B. & F.C. Robinson (1992). A Guide to Old English, 3. udg. Oxford: Blackwell.


Download ppt "Kim Ebensgaard Jensen CGS, Aalborg University Mikroforandringer i to engelske aspekt- konstruktioner og visualisering heraf: Hilpert-metoden Tempus & Aspekt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google