Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biogas Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biogas Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid"— Præsentationens transcript:

1 Biogas Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid
Biogas Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid. Det produceres ved, at husdyrgødning og andet organisk affald fra industri eller husholdninger pumpes ind i iltfrie reaktorer, hvor det opvarmes til enten ca. 38 grader eller ca. 52 grader. I reaktoren sker der en biologisk nedbrydningsproces, hvorved bakterierne producerer biogas. Århus Albersdorf

2 Et biogasfællesanlæg modtager husdyrgødning fra flere landbrug og organisk affald fra industri og husholdninger. Det første af slagsen blev taget i brug i 1984, og i dag er der 20 fællesanlæg i Danmark. Hvert år behandler de tilsammen ca. 1,1 mio. ton husdyrgødning og ca tons organisk affald fra industrier, rensningsanlæg og husholdninger. Ribe

3 Luftfotos Fra Lemvig Biogasanlæg

4 De 20 Biogasanlæg ligger i: Århus Hjermitslev Vøgger Thorsø Hodsager Sinding Studsgård Ribe Vaarst-Fjellerad Blåhøj... Filskov Linstrup Revninge Fangel Davinde Snertinge Hashøj Nysted Lemvig Blaabjerg

5 Fra Gylle Til Varme Gyllen kommer fra køer, grise og andre dyr
En enkelt gård med mange dyr kan producere meget strøm pga. gyllen Tankbilerne kører næsten konstant fra biogasanlægget til det lokale landbrug i Nr. Nebel

6 Det tager skam ikke lang tid på denne måde
  Tankbilerne henter gyllen direkte fra gylleanlægget på gårdene. En stærk pumpe på tankbilen suger gyllen op i tanken. Det tager skam ikke lang tid på denne måde

7 De to store hvide kupler er lagertanke der indeholder den færdige biogas Fra disse gaslagre leveres energi til opvarmningen af mere end halvdelen af husstandene i Nr. Nebel by. Mens rågyllen opbevares i de to store rådnetanke udvikles biogassen

8 Husene i Nr. Nebel modtager fjernvarnen gennem rør fra Nr
Husene i Nr. Nebel modtager fjernvarnen gennem rør fra Nr. Nebel Fjernvarme.   Størstedelen af denne varmeenergi kommer på denne måde fra Blåbjerg Biogas Biogassen leveres fra Blåbjerg Biogas direkte til Nr. Nebel Fjernvarme, der ligger lige ved siden af biogasanlægget.   Det lokale kraft-varmeværk omdanner biogassen til fjernvarme og elektricitet, der sendes ud til lokalområdets husstande og industrier

9 Når gyllen er afgasset, kan den genbruges som gødning på markerne og derefter tilbage til landbrug
Blåbjerg Biogas leverer den rensede og næringsrige gylle tilbage til landbrugene. Nu kan landmændene bruge den afgassede og rensede gylle som gødning på markerne


Download ppt "Biogas Biogas er en blanding af gasserne metan og kuldioxid"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google