Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

19.2 Virksomhedens miljøbelastning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "19.2 Virksomhedens miljøbelastning"— Præsentationens transcript:

1 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Klik nederst til højre på ikonet for visning i ”Fuld skærm”. Klik med musen i dit eget tempo for at se præsentationen. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias? Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.

2 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Alle virksomheder belaster miljøet. Nogle mere end andre. Friis Vi ser først på skofabrikken Footwears miljøbelastning.

3 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Den interne miljøbelastning handler om virksomhedens interne arbejdsmiljø. Fysisk arbejdsmiljø Fx Tunge løft Arbejdsskader Støv og støj Lugt. Psykisk arbejdsmiljø Fx Stress Mobning Dårlig ledelse Frygt for fyring. Arbejdsmiljøet kan opdeles i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

4 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Den eksterne miljøbelastning. Input Energi Vand Råvarer Halvfabrikata Delkomponenter.

5 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Den eksterne miljøbelastning. Output Færdigvarer Affald og CO2 Spildevand Støj.

6 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Miljøbelastningen fra øvrige virksomhedstyper. Friis På grund af forarbejdningen af råvarer, er produktions- virksomheder normalt den mest miljøbelastende virksomhedstype. Vi ser her nærmere på de øvrige virksomhedstyper.

7 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Handelsvirksomhedernes eksterne miljøbelastning. Input Energi Vand Færdigvarer Emballage. Output Færdigvarer Affald Spildevand Rengøringsmidler. Friis

8 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Servicevirksomhederne belaster også det eksterne miljø. Input Energi Vand Inventar Kontorartikler. Output Brug af firmabiler, telefon og internet Spildevand Rengøringsmidler. I både handels- og servicevirksomheder sker der naturligvis også påvirkning af det interne arbejdsmiljø.

9 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Ifølge miljøbeskyttelsesloven skal særligt forurenende virksomheder udarbejde et grønt regnskab. I grønne regnskaber bruges ofte udtrykket en massebalance.

10 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
I massebalancen skal virksomheden redegøre for at: Input = Output. Input = Output Råvarer kg. Emballage 500 kg. Halvfabrikata 200 kg. Vand 600 l. Input i alt kg. Færdigvarer kg. Emballage 400 kg. Affald 500 kg. Spildevand 200 l. Output i alt kg. =

11 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Vi vender tilbage til de grønne regnskaber i afsnit 19.4. Input = Output Råvarer kg. Emballage 500 kg. Halvfabrikata 200 kg. Vand 600 l. Input i alt kg. Færdigvarer kg. Emballage 400 kg. Affald 500 kg. Spildevand 200 l. Output i alt kg. =

12 19.2 Virksomhedens miljøbelastning
Du har nu lært om: Virksomhedernes miljøbelastning, der inddeles i: Ekstern miljøbelastning Input Output Intern miljøbelastning Arbejdsmiljøet Grønne regnskaber og massebalancen. Miljøbelastning: Opgave om miljøbelastninger Walk and Talk: Opgave om miljøpåvirkninger


Download ppt "19.2 Virksomhedens miljøbelastning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google