Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Døbt til discipelskab! Matthæus Evangeliet 28:18.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Døbt til discipelskab! Matthæus Evangeliet 28:18."— Præsentationens transcript:

1 Døbt til discipelskab! Matthæus Evangeliet 28:18

2 Dåben er en befaling! Matthæus evang. 28:18 Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Markus evang.16:16 Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.

3 Dåben er en bekræftelse! Apostlenes Gerninger 2:38 Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Hebræerbrevet 6:2..ikke én gang til lægge grunden med omvendelse fra døde gerninger og tro på Gud, med lære om dåb..

4 Dåben er en bekendelse! Matthæus evang. 3:16-17 Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« Bibelen på hverdagsdansk: ”ham er jeg fuldt ud tilfreds med”!

5 Dåben er en begravelse! Romerbrevet 6:1-2 Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke! Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden..

6 Dåben er en begyndelse! Romerbrevet 6:4 …for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans.

7 Dåben er en beføjelse! Galaterbrevet 3:26,27 For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus.

8 Dåben er en befrielse! 1.Korintherbrev 10:1 Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet.. 1.Peters Brev 3:20,21..dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer..

9 Dåben er en beskyttelse! 1.Korintherbrev 10:1 Det skal I vide, brødre: Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet.. 2.Mosebog 14:19-20 Guds engel, som gik foran Israels hær, rykkede nu om bag dem, og skysøjlen foran dem rykkede om bag dem, så den kom til at stå mellem egypternes hær og israelitternes hær. Skyen kom med mørke, men oplyste natten. Hele natten kom de ikke nær til hinanden.

10 Dåben er en bedende indstilling! 1.Peters Brev 3:21 Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse..

11 Dåben er en beslutning! Apostlenes Gerninger 8:36-37 »Se, dér er vand, hvad hindrer mig i at blive døbt?« Filip sagde: »Tror du af hele dit hjerte, så kan det ske.« Han svarede: »Jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn.« Han befalede, at vognen skulle standse, og de gik begge ned i vandet, både Filip og hofmanden, og Filip døbte ham.

12 Lever du i dåbens discipelskab? •befaling! •bekræftelse! •bekendelse! •begravelse! •begyndelse! •beføjelse! •befrielse! •beskyttelse! •bedende indstilling! •beslutning!


Download ppt "Døbt til discipelskab! Matthæus Evangeliet 28:18."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google