Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrund og udfordringer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrund og udfordringer"— Præsentationens transcript:

1 Baggrund og udfordringer
Implementering af et LMS-system på en mellemlang videregående uddannelse. Konferencesystemer og den pædagogiske dimension i anvendelsen af it i undervisningen” Den 1. december 2003 i Viborg Baggrund og udfordringer Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

2 Sygeplejeskolen i Viborg Amt
Studerende: ca. 525 Personale: ca. 45 Samarbejdsinstitutioner Australien: Deakin, Melbourne Norge: Kristiansand, Arendal, Drammen, Tronheim Sverige: Stockholm. Eskildstuna, Västerås, Gøteborg, Karlskrona, Åland, Uppsala Finland: Juväskylä, Turku, Helsinki England: Sheffield, Manchester, Canterbury, Kent, Manchester Holland: Ede Jamaica Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

3 3 netværk Baggrund Administrationsnet
Administration Undervisere Bibliotek Undervisningsnet Studerende Kliniknet Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

4 Administrative net LAN med Win NT-server Win2000 - administrationen
Win 98 - Undervisere Lotus Notes – adm. + undervisere Lotus Smart Suite - alle LUDUS – Adm. Citrix –VPN –kun få udvalgte Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

5 Undervisningsnet LAN - Win NT-server Win 2000 klienter
Aleph (bibliotekssoftware) - webadgang Lotus Smart Suite - Studerende har personligt filområde Yahoo-grupper Grunduddannelse Masteruddannelse i samarbejde med Deakin University, Melbourne, Australien. - Andre efteruddannelsesaktiviteter Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

6 Kliniknet Sygehusenes IBM AS400/Win2000 LAN
Chef/Over-/Afdelingssygeplejersker Lotus Notes Lotus Smart Suite Kliniske undervisere - ? Skive Thisted Nykøbing Sygehus Nord Sygehus Viborg Viborg Kjellerup Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

7 4 udfordringer Ny intern IT-Infrastruktur Byggeri Uddannelse/omskoling
Udvikling af net– og fjernbaseret undervisning Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

8 Udfordring 1 Ny intern IT-Infrastruktur Administrationsnet
Administration AmtsforvaltningenSygehuse Primær sektor <<fronternet Administration Studerende Undervisere Bibliotek Klinik Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

9 Administrative net LAN med Win 2000-server Win2000-klienter
Lotus Notes Lotus Smart Suite Citrix –VPN –kun få udvalgte LUDUS – porteres til <<fronter <<fronter Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

10 <<fronternet Undervisere Studerende Bibliotek
LAN med Win 2000-server Win2000-klienter Lotus Smart Suite <<fronter Undervisere eget område Studerende LAN med Win 2000-server Win2000-klienter Lotus Smart Suite Studerende eget filområde <<fronter Klinik (Chef/Over-/Afd.-sygeplejersker) <<fronter Kliniske undervisere Bibliotek Lotus Smart Suite Aleph –webadgang <<fronter Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

11 Udfordring 2 Byggeri Bygge den virtuelle skole i <<fronter
Organisationsenheder Rum Bygge skolens rutiner og funktioner ind i <<fronter konti (nu 625 i brug af 1000) Kontakter Kalendere Nyheder Reservationer (lokaler/AV/IT) Bestillinger (Pedel) Studerendebetjening mm. Byggeri Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

12 Indsatsområder Traditionelt Vores
Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

13 Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

14 Eksempler på rum Studerenderum Personalerum
Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

15 Udfordring 3 Uddannelse/omskoling At uddanne/omskole ledelsen
at betjene <<fronter - fra papir til e-formidling - at udvikle e-government At uddanne administrativt personale -at betjene <<fronter -fra papir til e-formidling -fra LUDUS til <<fronter At omskole undervisere - at betjene <<fronter - at aflære Lotus Notes - fra papir til e-formidling - fra klasseundervisning til Netundervisning At uddanne studerende -at betjene <<fronter -at bruge <<fronter som studieværktøj At uddanne kliniske vejledere -at betjene <<fronter -at bruge <<fronter som kommunikations/ formidlingsværktøj Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

16 Udvikling af net- og fjernbaseretjernundervisning
Udfordring 4 Udvikling af net- og fjernbaseretjernundervisning Mere end at sætte strøm til den nuværende studieordning Sygeplejerskeuddannelse på nettet - samme studieordning - ny studievejledning - kursusudvikling – tænke i læringsobjekter - studiestyring - portfolio - evaluering - vejledning Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

17 Elementer i implementeringen
Organisation Læringsobjekter Tidsplan Blended leaning E-læring Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

18 Læringsobjekter Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

19 Organisation Koordinationsudvalget Projektstyregruppe Rektor
Projektgruppe Z ? Projektgruppe 2 Informations-kompetence Projektgruppe 1 Anatomi/fysiologi Introkursus Projektgruppe X ? Projektgruppe Y ? Team 3 pæd. Udvikling mod Netbaseret undervisning 2006 Team 1 pæd. udvikling mod netbaseret undervisning 2004 Team 2 pæd. Udvikling mod Netbaseret undervisning 2005 Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

20 Eksempel på Tidsplan med aktiviteter
August 2003 Februar 2004 September 2004 Studiebesøg materialeindsamling organisation fronteropbygning fronterundervisning Team 1 opbygning/udvikling af læringsmoduler for 1. Studieenhed i fronter studieordning studievejledning seminaropbygning opbygning/ Udvikling af Anatomi introkursus Cursum/fronter Studerenderettet Afvikling Udvikling af Informationskompetencer Personalerettet Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

21 Ludus < > fronter
Ikke uproblematisk ! Palm < > fronter Synkronisering ??? Sæt Deadlines Essentielt for motivationen Ludus < > fronter Synkronisering ??? Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

22 Målet Kvalificering Vidensdeling Synergi Synlighed
Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt

23 ? Værktøjet Spørgsmål Gerne på den cool måde
Raymond Kolbæk Sygeplejeskolen – Viborg Amt


Download ppt "Baggrund og udfordringer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google