Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

2 Dagsorden Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år Forelæggelse af Haderslev Fodboldklubs regnskab for det forløbne år til godkendelse Fastsættelse af kontingent Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år Behandling af indkomne forslag Valg af Formand – Ekstraordinært Valg af Næstformand – Ulige år Valg af lederne til: Pige/dameafdelingen, Drengeafdelingen, Inputafdelingen og Menigt medlem Valg af revisorer Eventuelt

3 Bestyrelsen foreslår:
1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår: Ole Majbæk

4 Æresbevisninger HFK nål modtagere 25 års tro tjeneste
Christian Niemann Jytte Zacho Hans Michael Nielsen Alice Trampedag Henning Jørgensen Per Eskildsen 25 års tro tjeneste Gunnar Hjort

5 2. Bestyrelsens beretning Ved Teddy Pedersen

6 2. Sportslig beretning Ved Claus Dall

7 3. Regnskab Ved Kim Pedersen

8 Resultatopgørelse for 1. juli 2012 - 30. juni 2013
Regnskab Resultatopgørelse for 1. juli juni 2013 Budget 2012/13 t.kr. Regnskab 2011/12 8 mdr. i t. kr. Herreafdelingen resultat -120 -56 Drengeafdelingen resultat -215 -144 Inputafdelingen resultat 2 Børneafdelingen resultat 46.566 12 4 Pige-/dameafdelingen resultat -6 -14 1. Division Kvinder resultat -495 -90 Fælles sportsudgifter -330 -171 -1.154 -469 Resultat kommunikation -12 -1 Resultat klubhus -10 -32 -22 -33 -1.176 -502 Resultat administrationsafdelingen -1.052 -718 Diverse indtægter og udgifter 718 786 Indtægtsgivende aktiviteter 945 388 Salg og udlejning 130 741 456 RESULTAT FØR RENTER -435 -46 Renteudgifter/-indtægter 15.456 25 17 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER -410 -29 Ekstraordinære poster 150 -55 ÅRETS RESULTAT -260 -84

9 Regnskab Balance pr. 30. juni 2013 Pr. 30/6 2012 i t.kr. AKTIVER
Ejendommen, Chr.feldvej – ejendomsværdi 625 Anparter, HFK Tribune ApS 325 Depositum, nøglekort 11.100 11 Anlægsaktiver i alt 961 Debitorer 519 Varelager 4.000 24 Diverse tilgodehavender 125 Tilgodehavende kontingenter Tilgodehavende HFK Tribune ApS 422 Likvide beholdninger 1.840 Omsætningsaktiver i alt 2.930 AKTIVER I ALT 3.891

10 Regnskab PASSIVER Egenkapital, primo 868.720 953 Resultat -56.292 -84
Egenkapital i alt 869 HENLÆGGELSER Herreafdelingen 41.000 41 Drengeafdelingen 42.000 42 Inputafdelingen 50.000 50 Børneafdelingen Pige/dameafdelingen 75.000 75 Konsolidering 200 Garanti 1. Division Kvinder 150 Henlæggelser i alt 608 Kreditorer 324 Modtagne forudbetalinger 879 Skyldige omkostninger 1.010 Skyldig moms 60 Skyldig A-skat og AM mm. 23.474 34 Skyldige feriepenge 107 Gæld i alt 2.414 PASSIVER I ALT 3.891

11 4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår: Samme kontingent

12 5. Bestyrelsens budgetforslag Ved Kim Pedersen

13 Budget 2013/2014 Budget Regnskab 2013/14 2012/13 Sportslige afdelinger
Herreafdelingen -98 -46 -120 Drengeafdelingen -68 -32 -215 Inputafdelingen -17 Børneafdelingen 41 46 12 Pigeafdelingen -20 -40 -6 Kvinder 1. division -450 -325 -495 Fælles, turneringsgebyr, dommer, udvikling o.l. -386 -414 -330 Sportslige afdelinger i alt -981 -828 -1.154 Kommunikation -10 -12 Klubhus -24 Administrationsafdeling -1.065 -1.061 -1.052 Diverse indtægter og udgifter 798 727 718 Indtægtsgivende arrangementer 995 1.009 945 Salg og udlejning 110 106 130 Renter 25 15 Ekstraordinære poster, hensæt. 1. Division Kvinder 150 RESULTAT efter anvendelse af henlæggelser -128 -56 -260

14 Bestyrelsen stiller forslag
6. Indkomne forslag Bestyrelsen stiller forslag om ændring af lovene.

15 6. Indkomne forslag Nuværende tekst: § 14. Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, samt lederne af de i § 20 nævnte afdelinger. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden, og lederne af Herreafdelingen, Børneafdelingen, Økonomiafdelingen og Kommunikationsafdelingen er på valg i lige år, medens næstformanden, samt lederne af Drengeafdelingen, Inputafdelingen, Pige/dameafdelingen, og afdelingen for salg er på valg i ulige år. Ny tekst: Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, et menigt medlem, samt lederne af de i § 20 nævnte afdelinger. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden, og lederne af Herreafdelingen, Børneafdelingen, Økonomiafdelingen er på valg i lige år, medens næstformanden, samt lederne af Drengeafdelingen, Inputafdelingen, Pige/dameafdelingen samt det menige medlem er på valg i ulige år.

16 6. Indkomne forslag Nuværende tekst: § 20. Afdelinger – udvalg
Haderslev Fodboldklub har følgende sportslige og administrative afdelinger: Herreafdelingen, Drengeafdelingen, Inputafdelingen, Børneafdelingen, Pige/dameafdelingen, Salgsafdelingen, Økonomiafdelingen og Kommunikationsafdelingen. Hver afdeling har en afdelingsleder, der er medlem af bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen hvert andet år for 2 år ad gangen. Lederen af afdelingen nedsætter et udvalg til varetagelsen af opgaverne i afdelingen i overensstemmelse med klubbens mål og love. Ny tekst: Herreafdelingen, Drengeafdelingen, Inputafdelingen, Børneafdelingen, Pige/dameafdelingen, Økonomiafdelingen.

17 6. Indkomne forslag Nuværende tekst:
§ 21. Æresbevisninger Klubbens æresnål tildeles medlemmer, der virker som bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller som ulønnet træner i en uafbrudt periode på 10 år eller 15 år i alt.  Ved en ekstraordinær stor og lang frivillig indsats i klubben kan Bestyrelsen udnævne en leder eller ulønnet træner til æresmedlem. Ny tekst: § 21. Æresbevisninger Klubbens æresnål tildeles medlemmer, der virker som bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem, fast hjælper eller som ulønnet træner i en uafbrudt periode på 10 år eller 15 år i alt. 

18 7. Valg af Formand Ekstraordinært
Bestyrelsen foreslår: Claus Dall

19 Bestyrelsen foreslår:
8. Valg af Næstformand Bestyrelsen foreslår: Hans Jørgen Beck

20 Pige/dameafdelingen:
9. Valg af leder til: Pige/dameafdelingen: Brian Rasmussen Drengeafdelingen: Mai-Brith Jensen Inputafdelingen: Fin Andersen Menigt medlem: Kasper Stjernegaard

21 Bestyrelsen foreslår: Genvalg af: H. C. Johansen
9. Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår: Genvalg af: H. C. Johansen Suppleant – Jens Harder

22 10. Eventuelt

23 Tak for i aften


Download ppt "Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google