Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generalforsamling 2013 Den 28. maj 2013 i Symbion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generalforsamling 2013 Den 28. maj 2013 i Symbion."— Præsentationens transcript:

1 Generalforsamling 2013 Den 28. maj 2013 i Symbion

2 Dagsorden 1 1.Valg af dirigent 2.Formandens beretning 3.Kassererens fremlæggelse af regnskab 4.Behandling af evt. indkomne forslag 5.Valg af bestyrelse 6.Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 7.Eventuelt

3 Formandens beretning 2

4 • Det har vist sig vanskeligt at få medlemmer til styregr. • Vi har i stedet forsøgt at oprette ERFA gr. • Vi har bedt medlemmerne om at komme med arrangement ideer • Karen Ginsbury arrangementerne tiltrækker nye medlemmer • Vi har for 2 år afholdt en velbesøgt nytårskur • Vi har fortsat Ole Therny som skribent til IFF nyt • Benedicte og Susie står for IFF nyt • Ny hjemmeside er under udarbejdelse og forventes implementeret i 2013 Status for IFF, 2012/2013 3

5 • Benedicte er leder af sekretariatet • Regnskabet varetages af Gitte Nielsen. • Benedicte sørger stadigvæk for medlemskontakten, samt alt det praktiske på arrangementsdelen. Sekretariatsfunktion i årets løb 4

6 • 10 bestyrelsesmøder • 1 generalforsamling • 13 arrangementer Bestyrelsens arbejde 5

7 2012-20132011-2012 Arrangementer i alt1314 Deltagere i alt643649 Medlemsarrangementer, 1 6

8 ArrangementDeltagere 18.4.12Sundhedsstyr. Arbejde med ulovlig forhandling af ikke godkendte lægemidler 9 11.5.12Generalforsamling 28 23.5.12Brændevin aflyst 20.6.12Cloud computing in GxP miljø49 19.9.12GAMP560 1.11.12Lakridssmagning34 7.11.12Nye lægemiddelformer13 26.11.12Root Cause Analyses69 Medlemsarrangementer, 2 7

9 ArrangementDeltagere 27.11.12Root Cause Analyses 68 28.11.12Root Cause Analyses 61 24.1.13Nytårskur 144 28.2.13Social Ansvarlighed27 4.3.13Info Tech, & Computerised Systems16 5.3.13Info Tech, & Computerised Systems46 Medlemsarrangementer, 3 8

10 783 medlemmer 761 medlemmer Medlemstal for 2012-2013 9

11

12 Godkendelse af regnskab 2012/2013

13 RegnskabBudget 1120 Kontingent698,100650.000 1210 IFF-nyt abonnement00 1310 Arrangementer297.650300.000 1410 IFF-nyt annoncer4.000 Indtægter i alt999.750954.000 Indtægter 10

14 RegnskabBudget 2110-2126 Løn-udgifter 182.839200.000 2130 Kontorleje106.114105.000 2131-2133 Porto,kontormat. Telefon, IP 1.34320.000 2140-2160 Hjemmeside og IT, Web36.09250.000 2155 Repræsentation7.00015.000 2170 Forsikringer7.37615.000 2175 Regnskabsassistance60.61270.000 2185 Revisorbistand9.03010.000 Andre omkostninger (gebyrer mm.)23.36920.000 Administration i alt433.775505.000 Udgifter, administration 11

15 RegnskabBudget 2210 Bestyrelsen17.36635.000 2220-2290 Styregruppe-møder00 Bestyrelsen + styregrupperne17.36635.000 2310 Lokaleleje t/medlemsakt.161.487110.000 2320 Fortæring t/medlemsakt.48.755110.000 2335-2390 Andre udgifter t/medlemsakt. 172.392160.000 Medlemsaktiviteter i alt382.635380.000 Udgifter, bestyrelsen, styregrupperne og medlemsaktiviteterne 12

16 RegnskabBudget 2410 Honorar for artikler39.00345.000 2420 Opsætning af IFF og tryk35.00040.000 2430 Porto for IFF-nyt00 2490 Andre udgifter ved IFF-nyt00 IFF nyt i alt74.00385.000 Udgifter IFF-Nyt 13

17 RegnskabBudget 3110 Rentindtægter7000 3210-3230 Kursgevinster29.1220 3230 Kursregulering00 Finansielle poster i alt29.8220 2910 Afskrivninger driftsmidler (pc mv.)00 Afskrivninger i alt00 Renter, kursregulering og afskrivninger 14

18 RegnskabBudget Indtægter999.750954.000 -Administration433.775505.000 - Bestyrelsen + styregrupper17.36635.000 - Medlemsakt.382.635380.000 - IFF-nyt74.00385.000 - EIPG00 Udgifter i alt907.7801.005.000 Finansielle indtægter29.8230 Afskrivninger00 Årets resultat121.79351.000 Drift – i alt 15

19 AktiverSaldo 7110-7112 Bank189.288 7212 Jysk Invest Korte obligationer599.013 7211 Jysk invest pengeplejekonto30.709 7270 Depositum Symbion-kontor10.560 Tilgodehavende debitorer92.212 Aktiver i alt921.782 Passiver 8112 Mellemregning med Symbion0 8120 Kapitalkonto – primo728.302 Året resultat121.793 8120 Kapitalkonto – ultimo850.095 Skyldige omkostninger71.688 Passiver i alt921.782 Balance pr. 31/3 2013 16

20 Erhvervsmæssige indtægter0 IFF-nyt abonnement0 IFF-nyt annoncer0 Erhvervsmæssige udgifter0 IFF-nyt i alt0 Administration (skøn)0 Skattepligtig indkomst0 Underskud tidligere år Underskud til brug næste år Skattepligtig indkomst 17

21 • Valg af bestyrelsesformand for en periode af 2 år • 1 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år • 1 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 1 år • 2 suppleanter for en periode af 1 år • Revisor og revisorsuppleant for en periode af 1 år Valg af bestyrelse 18

22 •Bestyrelsesformand Marianne SchwarzGenopstiller ikke • Bestyrelsesmedlem Tina KjøllerOpstiller til formandsposten •Bestyrelsesmedlem og kasserer Jacob EkstrømGenopstiller •Bestyrelsesmedlem Gitte Hassan Genopstiller Bestyrelsesmedlem Per GrønlundOpstiller (valgt for et år) Suppleanter •Susanne Devantié HansenGenopstiller Christina Guldberg Genopstiller Revisorer •ReviPoint A/S statsautoriseret revisionsselskab Genopstiller Inger Drengsgaard Intern revisorOpstiller Birgitte Espersen fra SSI Intern revisorsuppleantGenopstiller Kandidaterne er 19

23 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 2013 - 2014

24 Kontingentet fastholdes på kr. 975 Kontingent 2013-2014 20

25 Budget 2013 - 2014

26 Regnskab 2012 - 2013 RegnskabBudget 1120 Kontingent698,100700.000 1310 Arrangementer297.650300.000 1410 IFF-nyt annoncer4.0004000 Indtægter i alt999.7501.004.000 Indtægter budget 2013/2014 21

27 RegnskabBudget 2110-2126 Løn-udgifter 182.839200.000 2130 Kontorleje106.114110.000 2131-2133 Porto,kontormat. Telefon, IP 1.3435.000 2140-2160 Hjemmeside og IT, Web36.09250.000 2155 Repræsentation7.00015.000 2170 Forsikringer7.37610.000 2175 Regnskabsassistance60.61265.000 2185 Revisorbistand9.03010.000 Andre omkostninger (gebyrer mm.)23.36925.000 Administration i alt433.775490.000 Udgifter, administration 22

28 RegnskabBudget 2210 Bestyrelsen17.36625.000 2220-2290 Styregruppe-møder0 Bestyrelsen + styregrupperne17.36625.000 2310 Lokaleleje t/medlemsakt.161.487170.000 2320 Fortæring t/medlemsakt.48.75550.000 2335-2390 Andre udgifter t/medlemsakt. 172.392160.000 Medlemsaktiviteter i alt382.635380.000 Udgifter, bestyrelsen, styregrupperne og medlemsaktiviteter 23

29 RegnskabBudget 2410 Honorar for artikler39.00345.000 2420 Opsætning af IFF og tryk35.00040.000 2430 Porto for IFF-nyt0 2490 Andre udgifter ved IFF-nyt0 IFF nyt i alt74.00385.000 Udgifter IFF-Nyt 24

30 Regn. 2012/13Budget 2013/14 Indtægter999.7501.004.000 Finansielle indtægter 2012/1329.823 Udgifter907.780980.000 Forventet resultat121.79324.000 Budget 2013-2014 25

31 Eventuelt


Download ppt "Generalforsamling 2013 Den 28. maj 2013 i Symbion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google