Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sønderjydsk Fodbolddommerklub Strategi 2009 – 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sønderjydsk Fodbolddommerklub Strategi 2009 – 2011."— Præsentationens transcript:

1 Sønderjydsk Fodbolddommerklub Strategi 2009 – 2011

2 Swotanalyse  Styrker  Ledelse / bestyrelse  Udvalgsposter  Solid gruppe af erfarne medlemmer  Social ånd og samvær  Økonomi  Interne arrangementer  Hjemmeside  dommerengagement  Svagheder  Fastholde dommere  Integration af nye  Høj gennemsnitsalder  Faldende medlemstal  Klubkommunikation  Ingen elite  Lavt klubengagement  Onkel / mentor savnes  Socialt samvær  Styringsstruktur

3 SWOT analyse (2)  Muligheder  Medlemsundersøgelse  Arrangementer  Dommermæssige  Sociale m. familie  Samvær i storklubber  Dommerudveksling  Andre klubber i DK  Samarbejdet Flensborg  udvalgsarbejder  Trusler  Ungdomskultur  Uddannelsessteder  Mange tilbud til unge  Dårlig omtale af dommere  Landsdækkende krav øges til dommerne  Forældre og trænere

4 Mission (formål)  Sønderjydsk fodbolddommerklub sikrer medlemmerne gode vilkår for udøvelsen af dommergerningen gennem målrettet arbejde indenfor  dommerfaglig uddannelse, dommerfaglig udvikling, dommerfaglig ekspertise  politisk arbejde for landsdækkende tiltag i overensstemmelse med medlemmernes ønsker  støtte til medlemmer, uanset hvilket niveau denne ønsker sin hobby på  samarbejde med fodboldklubber og unioner til gavn for dommerne  Sønderjydsk fodbolddommerklub skaber gennem både faglige og sociale aktiviteter et godt netværk for klubbens medlemmer og disses familier.

5 Vision ( ledestjerne)  Sønderjydsk fodbolddommerklub vil  være synlig og kendt som troværdig samarbejdspartner  sikre medlemsindflydelse og engagement  have dygtige dommere på alle niveauer i lokal og landsdækkende fodbold  have kompetente dommere til at dække efterspørgslen herpå  være en aktiv og mærkbar klub for medlemmerne.

6 4 strategiske mål  Klubbens størrelse  Generationsskifte  Stærk klubånd og fællesskab  Ledelses- og styringsgrundlag

7 Klubbens størrelse  Mål:  130 aktive dommere i 2011  150 aktive dommere i 2013  60 % af nye dommere, der dømmer 10 kampe første år forbliver aktive i min. 3 år  At dommerne forbliver medlem efter den aktive periode.  Fastholde klubbens nuværende dommere  Fastholde nyuddannede dommere  Aktivere tidligere uddannede dommere

8 Generationsskifte  Mål:  Gennemsnitsalderen på klubbens aktive medlemmer skal falde med 1 år.  Talentdommere på alle niveauer.  25 % af alle kampe skal dømmes af dommere under 30 år.  Særlig fokusering på unge dommere  Særlig fokusering på talentdommere

9 Stærk klubånd  Mål:  Alle dommere mærker / ser / oplever dommerklubben hver måned  75 % af medlemmerne deltager i mindst 3 klubaktiviteter hvert år  Hjemmesiden opdateres mindst 2 gange månedligt  90 % af medlemmerne anvender jævnligt hjemmesiden  Gennemførelse af faglige aktiviteter  Gennemførelse af sociale aktiviteter  Informationsniveau, kommunikation og hjemmeside

10 Ledelses- og styringsgrundlag  Mål  Klubbens forretningsgrundlag er velbeskrevet inden 2010  Velbeskrevne procedurer og funktionsplaner for klubbens nøgleindsatser  Ensartet, sikker og kontinuerlig gennemførelse af vedtagne aktiviteter  Formål: dommerfaglig udvikling, vilkår, muligheder og rettigheder  Beskrivelse af organisationen, handleplaner, funktioner, ansvar og pligter

11 Nedsættelse af 3 arbejdsgrupper  Kommissorier er udarbejdet  2 – 4 møder foråret 2009  Ide katalog udarbejdet på bestyrelsens strategiseminar  Alle omkostninger dækket  Budget afsættes til forslagene  Tidsplan for år 2009

12 Arbejdsgrupperne  Klubbens størrelse  Formand Toni B Lynge  3 til 5 medlemmer, min 1 vejleder / udvikler  Generationsskifte  Formand Finn B. Andersen  3 medlemmer  Stærk klubånd  Formand Tore Østergaard  3 – 4 medlemmer

13 Bestyrelsen ønsker strategien godkendt på generalforsamlingen  Er bestyrelsens arbejdsgrundlag for fremtiden  Generalforsamlingens godkendelse opfatter bestyrelsen også som villighed til, at tilstedeværende vil hjælpe med arbejdet  Tilmelding til grupperne i aften efter generalforsamlingen


Download ppt "Sønderjydsk Fodbolddommerklub Strategi 2009 – 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google