Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fastholdelse af medlemmer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fastholdelse af medlemmer"— Præsentationens transcript:

1 Fastholdelse af medlemmer
Navnlig frivillige ledere (Ledere er ikke nødvendigvis det samme som medlemmer og trænere, men der kan være dobbeltroller, og en del af idéerne i oplægget er også anvendelige overfor andre målgrupper i klubben)

2 Fastholdelse - rekruttering
Fastholdelse er at holde på dem, man allerede har rekrutteret. Kort om rekruttering. Der er mange spændende muligheder. Hvem laver frivilligt arbejde ? – generelt. Hvorfor gør de det? Hvad laver de helst? Svarene på disse spørgsmål kan hjælpe klubben til at holde bedre fast, HVIS I sætter handling på.

3 Generelt Hav fokus på muligheder frem for begrænsninger.
Opsøg mulighederne. Arbejd ud fra målsætninger og værdier – det giver viden og lyst til deltagelse. Målsætninger – udvikling, resultater, planer, opgavebeskrivelser og opfølgning. Skab ejerskab ved uddelegering. HELE klubben skal være med, ledere, trænere, hjælpere, fægtere. Målene skal sælges. Professionalisering af ledere – ikke nødvendigvis købe/betale, men uddanne. Klubber lever ikke af sportsresultater, men af oplevelser! Kvalitet i foreningens aktiviteter – giver godt ry og prestige i at være med. Tag de frivillige seriøst – medarbejdersamtaler, anerkende idéer og initiativer, stil krav om kvalitet. Forhold jer systematisk til frivillige. Det skal være sjovt og rart – filosofien skal smitte af på arbejdet – f.eks. ikke lange og sure møder.

4 Fastholdelse af unge Det skal være sjovt
Det bør være kompetencegivende – klubben skal synliggøre hvad de unge får ud af det. Sælg lederskab ud fra dette. Følg evt. op med hjælp til c.v. (jf. ovf. Forhold jer systematisk til frivillige). Brug til c.v.-udarbejdelse. Medindflydelse, giv ansvar, hør efter. Brug kræfter på det sociale – det er, hvad unge orienterer sig mod. Tryghedssøgende unge – klubben som et frirum, et break – stabile rammer og faste holdepunkter. Ressourcestærke unge – personlige udfordringer, karrierearena, klubben som et udviklingsrum Aktiviteter tiltrækker – relationer fastholder. De unge skal ikke tilpasse sig klubben, men klubben skal tilpasse sig de unge. Find plads til nye roller efter elitetid?

5 Fastholdelse af voksne
Forældre – oplevelser sammen med børnene er en sællert. ”Vejen til forældrenes hjerter går gennem børnenes oplevelser”. Forældreinteresse skabes og vedligeholdes gennem kommunikation: Information om, hvad I vil i klubben. Gør foreningen synlig – varen skal sælges: Hjemmeside, mail, nyhedsbrev. Tilbud til medlemmerne og familie. Krav til forældre. Information om konkrete arrangementer før og efter afvikling. Trænerens tætte relationer til børn og forælde. Forældremøder, opstartsmøder. Det grå guld. Fægtere – ikke fægtere. Hvordan bliver de ældre et aktiv for klubben? Demografisk trend: Flere ældre, færre yngre. P.t. er de fleste frivillige forældre. Involvering af de aktive: Gør holdets budget afhængigt af udførte opgaver. Faste aftaler om konkrete opgaver. Man skal yde før man kan nyde! Gå målrettet efter lederemner blandt tidligere medlemmer og nuværende.

6 Best Practice Fra fægtningens verden. Hillerød Fægteklub
Fra andre idrætsgrene – der er kun 26 danske fægteklubber, men vis af andre foreninger med de samme udfordringer og problemstillinger som fægteklubberne har. Så ”se over hække” og få inspiration fra andre foreningers løsninger.

7 Action Løbende være opmærksom på pleje.
Find opgaver, som er overkommelige. Små, velbeskrevne opgaver. Find opgaver til forældre ”fra den første dag” Pleje: Uddannelse, opgavetilbud og det sociale liv, klubmiljø. Rammerne. Skab rum for uddannelse, opgavetagning, socialt liv for hjælperne i klubben. Værn om jeres ledere – det betaler sig. Giv dem gode oplevelser, det skal være sjovt, frivillige skal behandles som klubbens vigtigste samarbejdspartner. Ræk os en lillefinger – du beholder selv hele armen. Søg også hjælpere udenfor eksisterende forældrekredse. Fordel arbejdet på flest mulige!

8 Underliggende forudsætninger for motivation (klubbens ”image”):
Godt klubliv Gode klubfaciliteter Sund økonomi Positivt menneskesyn Gode oplevelser og resultater (ikke kun medaljer) Kendte mål for klubben Åbenhed i ledelsen Forandringsvillighed og fleksibilitet fra ledelsen Gode kollegaer (ledere, trænere, frivillige)

9 Generelle motivationsfaktorer
Eksempler på strenge som Bestyrelsen kan spille på, statusgivning, og ”de små ting i hverdagen”: Årlig leder – og implusdag i klubben Årligt ”målsætningsmøde” for alle interessenter i klubben Forældremøde for børnehold. Udarbejd rutiner for ros, opmærksomhed, anerkendelse, og øjeblikkelig feedback: Takkebrev fra Bestyrelsen, en flaske rødvin ved juleafslutninger o.s.v., en Klub-T-shirt, Omtale i BST-referat eller Nyhedsbrev, omtale på Generalforsamling o.lign., hurtige svar fra kontaktpersoner i BST. Kursus –og uddannelsestilbud. Sociale arrangementer: Såsom årlig middag/fest med BST, Ledermiddage. Pizza efter træningssamlinger o.lign. Synliggørelse. – foto af alle trænere på hjemmesiden / salen. Gratis klubtræningsdragt, tilskud til fægtetøj (skattefri goder for ulønnede). Tilskud til telefonregning og kontormaterialer (skattefri goder for ulønnede). Tilskud til kørsel og diæter til stævner (skattefri goder for ulønnede)

10 Konkrete motivations – og overtalelsesfaktorer:
Tidsbestemt opgave Konkret opgave Synligt mål Opnåeligt og realistisk mål Udfordringer og oplevelser Giv inspiration til løsning Medindflydelse & ansvar Ros (anerkendelse / feedback) Støtte og opbakning Arbejde i team Spørg ALTID i god tid.

11 Diskussion

12 Afrunding


Download ppt "Fastholdelse af medlemmer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google