Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag 7. juni 2006 Struer Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag 7. juni 2006 Struer Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Temadag 7. juni 2006 Struer Kommune www.uu-nordvestjylland.dk
Unge uden uddannelse i centrum Temadag 7. juni 2006 Struer Kommune

2 ”Sæt unge uden uddannelse i centrum”
PROGRAM ”Sæt unge uden uddannelse i centrum” Ny Struer Kommune 9.00 – 9.45 Kaffe og velkomst. Status og tal v/ Ole Westergaard og Bo Ravn 9.45 – Oplæg v/Bo Ravn og Fremtidsværksted 12.00 – Frokost 12.45 – Fremtidsværksted fortsat (kaffepause indlagt) 14.30 – Afslutning og oplæg til videre arbejde v/Bo Ravn

3 indbyggere

4 Opgaver: Konsulentopgaver i UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) klasse Individuel uddannelsesvejledning fra 6. klasse i folkeskolen Vejledning af 15 – 25 årige i kommunen (unge uden for skolesystemet) Opsøgende vejledning for 15 – 18 årige Åben vejledning for 19 – 25 årige EGU uddannelse Erhvervs Grund Uddannelse - for unge der ikke umiddelbart kan starte på erhvervsuddannelser

5 Nationale mål for vejledningen
Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Mål 2: Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Mål 3: Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Mål 4: Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt.

6 Nationale mål for vejledningen fortsat
Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse. Mål 6: Vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Vejledningen må ikke være båret af særlige hensyn til et uddannelsesområde, herunder uddannelsesområdets institutioner mv. Mål 7: UU´erne skal indgå i samarbejde med de regionale vejledningscentre, ungdomsuddannelsesinstitutioner, det regionale arbejdsmarkedsråd, Arbejdsformidlingen, erhvervslivet, kommunale forvaltninger samt UU i andre geografiske områder.

7 Uddannelsesvejledning som profession
National målsætning: 2010: 85% 2015: 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Måltal: : 80%

8 Eksempler på samarbejde
Projekt ”Elevsupporter” Samarbejde omkring unge kontanthjælpsmodtagere

9 ”Unge med særlige behov for vejledning”
Unge med behov for faglige kompetencer ”Kurator-børn” §§ 20,1 og 20,2 + enkeltintegrerede i folkeskolen, unge der efter afslutningen af folkeskolen har brug for FVU/, ”ungeklasse” , produktionsskole m.fl. Unge med behov for personlige kompetencer Forsinket personlig udvikling, disposition for psykisk ubalance. Unge med behov for sociale kompetencer ”Samspilsramt” med behov for omsorg/støtte, evt. døgnanbragt. Unge med behov for helbredsmæssige hensyn Handicaps, sygdomme, svagt helbred m.fl. Unge med behov for færre krydspres Unge der møder modstridende krav og forventninger fra familien, skolen og kammeraterne fx grupper af unge mænd med anden etnisk baggrund.

10 Beskæftigelsesoversigt 18-årige i Struer pr. 1. februar 2006
Hovedplacering Pige Dreng Total Total i % Anden beskæftigelse Total 14 18 32 13% Anden uddannelse Total 1 2 3 1% Andet Total 5 9 6% Erhvervsuddannelser Total 31 45 76 30% Grundskolen Total 2% Gymnasiale uddannelser Total 65 59 124 49% Ukendt Total 0% Hovedtotal 119 135 254 100%

11 Beskæftigelsesoversigt 18-årige i Thyholm pr. 1. februar 2006
Hovedplacering Piger Drenge Total Total i % Anden beskæftigelse Total 2 7 9 18% Andet Total 1 3 4 8% Erhvervsuddannelser Total 11 20 40% Grundskolen Total 2% Gymnasiale uddannelser Total 13 16 32% Hovedtotal 26 24 50 100%


Download ppt "Temadag 7. juni 2006 Struer Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google