Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bo Ravn Temadag 26. januar 2006 Holstebro Kommune www.uu-nordvestjylland.dk Unge uden uddannelse i centrum.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bo Ravn Temadag 26. januar 2006 Holstebro Kommune www.uu-nordvestjylland.dk Unge uden uddannelse i centrum."— Præsentationens transcript:

1 Bo Ravn Temadag 26. januar 2006 Holstebro Kommune www.uu-nordvestjylland.dk Unge uden uddannelse i centrum

2 Bo Ravn PROGRAM 9.00 – 9.15Kaffe og velkomst. 9.15 – 9.40Præsentation af procesdagen v/Jesper Hartvig Thomsen 9.40 – 10.00Indlæg v/Anette Holm, Arbejdsmarkedsafdelingen Indlæg v/Bo Ravn, UU- Nordvestjylland 10.00 – 12.00Opstart af projektarbejdet v/Jesper Hartvig Thomsen 12.00 – 13.00Frokost 13.00 – 15.45Procesarbejdet fortsat v/Jesper Hartvig Thomsen (kaffepause indlagt) 15.45 – 16.00Afslutning og oplæg til videre arbejde v/Bo Ravn ”Sæt unge uden uddannelse i centrum” Ny Holstebro Kommune

3 Bo Ravn 103.000 indbyggere

4 Bo Ravn Opgaver: 1.Konsulentopgaver i UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) 1.-10. klasse 2.Individuel uddannelsesvejledning fra 6. klasse i folkeskolen 3.Vejledning af 15 – 25 årige i kommunen (unge uden for skolesystemet) •Opsøgende vejledning for 15 – 18 årige •Åben vejledning for 19 – 25 årige 4.EGU uddannelse Erhvervs Grund Uddannelse - for unge der ikke umiddelbart kan starte på erhvervsuddannelser

5 Bo Ravn Nationale mål for vejledningen Mål 1: Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Mål 2: Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Mål 3: Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Mål 4: Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt.

6 Bo Ravn Mål 5: Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse. Mål 6: Vejledningen om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal være uafhængig af sektor- og institutionsinteresser. Vejledningen må ikke være båret af særlige hensyn til et uddannelsesområde, herunder uddannelsesområdets institutioner mv. Mål 7: UU´erne skal indgå i samarbejde med de regionale vejledningscentre, ungdomsuddannelsesinstitutioner, det regionale arbejdsmarkedsråd, Arbejdsformidlingen, erhvervslivet, kommunale forvaltninger samt UU i andre geografiske områder. Nationale mål for vejledningen fortsat

7 Bo Ravn Uddannelsesvejledning som profession National målsætning: 2010:85% 2015:95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Måltal: 2005: 80%

8 Bo Ravn Eksempler på samarbejde Projekt ”Elevsupporter” Samarbejde omkring unge kontanthjælpsmodtagere

9 Bo Ravn ”Unge med særlige behov for vejledning” 1.Unge med behov for faglige kompetencer ”Kurator-børn” §§ 20,1 og 20,2 + enkeltintegrerede i folkeskolen, unge der efter afslutningen af folkeskolen har brug for FVU/AVU, fx ”ungeklasse” på VUF, produktionsskole m.fl. 2.Unge med behov for personlige kompetencer Forsinket personlig udvikling, disposition for psykisk ubalance. 3.Unge med behov for sociale kompetencer ”Samspilsramt” med behov for omsorg/støtte, evt. døgnanbragt. 4.Unge med behov for helbredsmæssige hensyn Handicaps, sygdomme, svagt helbred m.fl. 5.Unge med behov for færre krydspres Unge der møder modstridende krav og forventninger fra familien, skolen og kammeraterne fx grupper af unge mænd med anden etnisk baggrund.

10 Bo Ravn Beskæftigelsesoversigt 18-årige i Holstebro pr. 25. januar 2006 HovedplaceringPigerDrengeTotalTotal i % Anden beskæftigelse Total1934539% Anden uddannelse Total4371% Andet Total1817356% Erhvervsuddannelser Total5210615826% Grundskolen Total37102% Gymnasiale uddannelser Total19214733956% Ukendt Total0110% Hovedtotal288315603100%

11 Bo Ravn Beskæftigelsesoversigt 18-årige i Ulfborg-Vemb pr. 25. januar 2006 HovedplaceringPigerDrengeTotalTotal i % Anden beskæftigelse Total581312% Anden uddannelse Total0111% Andet Total4266% Erhvervsuddannelser Total12304239% Grundskolen Total2133% Gymnasiale uddannelser Total28154340% Hovedtotal5157108100%

12 Bo Ravn Beskæftigelsesoversigt 18-årige i Vinderup pr. 25. januar 2006 HovedplaceringPigerDrengeTotalTotal i % Anden beskæftigelse Total581312% Anden uddannelse Total0111% Andet Total4266% Erhvervsuddannelser Total12304239% Grundskolen Total2133% Gymnasiale uddannelser Total28154340% Hovedtotal5157108100%

13 Bo Ravn


Download ppt "Bo Ravn Temadag 26. januar 2006 Holstebro Kommune www.uu-nordvestjylland.dk Unge uden uddannelse i centrum."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google