Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forelæsning om IT & TILGÆNGELIGHED IT-Højskolen, København d. 26. marts 2003.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forelæsning om IT & TILGÆNGELIGHED IT-Højskolen, København d. 26. marts 2003."— Præsentationens transcript:

1 Forelæsning om IT & TILGÆNGELIGHED IT-Højskolen, København d. 26. marts 2003

2 IT åbner op for en masse muligheder.

3 Biograf

4 Netbank – for seende

5 Netbank for blinde – uden billeder

6 Tilbudsavis

7 Online supermarked

8 I 2000 vurderes der til at være mellem 11-13% personer med funktionsnedsættelser i Danmark.  Synshandicappede: Blinde, svagsynede og farveblinde: 51.000.  Døve: 4.000.  Døvblinde: 1.250.  Personer med kognitive funktionsnedsættelser: 75.000.  Personer med motiriske funktionsnedsættelser: 26.360.

9 Hvad er så tilgængelighed? Alle mennesker uanset funktionsnedsættelser skal kunne:  Orientere sig i systemet  Navigere fra et sted til et andet i systemet.  Foretage valg i systemet.  Identificere, læse og forstå den information, som præsenteres i systemet.  Udforske den information, som er indeholdt i systemet.

10 Centrale problemstillinger  Muliggøre sameksistens i miljøer hvor der anvendes grafiske brugergrænseflader som led i almindelig kommunikation.  Tage særlige hensyn til folk med funktionsnedsættelse ved tilrettelæggelse af systemer og information, så alle uanset handicap kan få adgang eller ved at udarbejde særlige versioner af systemet og informationen som tilgodeser deres behov.

11 Problemer i forbindelse med IT 1.  Blinde samt personer med visse typer af motoriske funktionsnedsættelser kan have svært ved at benytte et websted, hvis det forudsætter anvendelse af mus, derfor skal alle sider kunnes styres alene ved brug af tastatur. Blinde brugere kan ligeledes ikke forstå illustrationer, som ikke er beskrevet verbalt.

12 Problemer i forbindelse med IT 2.  Døve brugere kan ikke opfatte digitaliserede lyd og tale, det er derfor nødvendigt at det samtidigt bliver gengivet i tekstlig form.

13 Problemer i forbindelse med IT 3.  Svagtsynede kan have svært ved at læse tekster med faste fonte, fontstørrelser og farver. Det skal derfor være muligt for brugeren selv at kunne vælge den ønskede sideopsætning.

14 Problemer i forbindelse med IT 4.  Personer med kognitive funktionsnedsættelser samt ordblinde har især problemer med stor kompleksitet og informationstæthed.

15 Irsk-video om tilgængelighed  Jaws: Talebaseret skærmlæseprogram til oplæsnings- og skærmlæsningsfunktioner. Kan benyttes med div. talesynteser og punktdisplay.  Ældre personer og IT  Ordblinde (dyslexia)  Farveblindhed og farvekontraster  ATM-terminaler: afstand, ekstra trin, lysindfald.

16 Eksempler på kompenserende hjælpemidler: Synshandicappede  Talesyntese  Skærmlæser: ex. JAWS:  Punktdisplay (Braille- display)  Forstørrelsesprogram

17 De oftest fremkommende problemer i forbindelse med tilgængelighed:  Struktur: Dokumenter med for meget formatering til styring af layout og præsenation og for lidt information om dokumentets struktur giver problemer for synshandicappede brugere.  Navigation: Der bør altid være muligt at navigere alene ved hjælp af tastaturet.  Alternative formater: Information i form af billede og lyd, applets og scripts skal være tilgængelige i tekst.

18 WAI’s retningslinier for tilgængelighed.  WAI er et initiativ i W3C-gruppen ( World Wide Web Consortium ).  Formål: er at gøre Internettet brugervenligt for folk med funktionsnedsættelser  Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Forklarerer hvordan tilgængelige websteder skal udformes  Har tre checkpunktsprioritetsniveauer

19 WAI’s retningslinier for tilgængelighed: Prioritet 1. Prioritet 1: Alle punkter indenfor denne prioritet skal være opfyldt, ellers vil en eller flere grupper af personer med funktionsnedsættelser ikke kunne få adgang til informationen indeholdt i det pågældende dokument. Opfyldelse af dette checkpunkt er et grundlæggende krav for at alle skal kunne adgang til at benytte dokumentet.

20 WAI’s retningslinier for tilgængelighed: Prioritet 2. Prioritet 2: Hvis ikke dette checkpunkt opfyldes, vil en eller flere grupper af personer med funktionsnedsættelse have problemer med at få adgang til dokumentets information. Opfyldelse af dette checkpunkt vil fjerne betydelige barriere i forbindelse med webdokumentets tilgængelighed.

21 WAI’s retningslinier for tilgængelighed: Prioritet 3. Prioritet 3: Opfyldelse af dette checkpunkt vil forbedre tilgængeligheden til webdokumentet og gøre det enklere for grupper af personer med funktionsnedsættelser at benytte dokumentet.

22 WAI & Bobby-test  Bobby er en automatisk tester af websider, side for side, bl.a. med udgangspunkt i WAI’s retningslinier.  www.cast.org/bobby/ www.cast.org/bobby/  Det er vigtigt at tage Bobbytestens resultater med et betydeligt gran salt – for automatisk.  Interessant at udføre en manuel gennemgang og sammenligne resultatet med Bobby.

23 Bedst på Nettet  Bedst på Nettet skal i perioden 2001 til 2003 foretage kvalitetsvurderinger af de offentlige hjemmesider. Det foregår ved: 1.En screening af kvaliteten 2.Brugernes vurdering af kvaliteten 3.En årlig prisuddeling, hvor de bedste hjemmesider belønnes med prisen Bedst på Nettet.

24 Bedst på Nettet: Viborg bibliotek

25 Bedst på Nettet: Undervisningsministeriet -1.

26 Bedst på Nettet: Undervisningsministeriet -2.

27 Bedst på Nettet: Undervisningsministeriet -3.

28 Tilgængelighed  Muliggør adgang til Internettets informationer for alle uanset funktionsnedsættelse  Åbner derved op for personer med funktionsnedsættelsers mulighed for sameksistens i langt højere grad end tidligere.  Ikke kun en henstilling -> EU-krav!  European year for people with disabilities

29 Yderligere information  SIGCHI-møde i maj om tilgængelighed: Nærmere information vdr. dato, sted og tidspunkt følger via mail.  I er velkomne til at kontakt mig, så kan jeg evt. henvise jer til folk indenfor området.

30 Kilder:  Danmarks Blindebibliotek – www.dbb.dkwww.dbb.dk  Forskningsministeriet – www.fsk.dkwww.fsk.dk  Center for ligebehandling - http://www.clh.dk/http://www.clh.dk/  Web Accessibility Initiative - http://www.w3.org/WAI/http://www.w3.org/WAI/  Web-form – en brugerhåndbog, udgivet af Dansk EDI-råd  Dansk center for tilgængelighed - http://www.centil.dk/http://www.centil.dk/  Handicappedes adgang til forskningsbibliotekernes elektroniske ydelser, Rapport 2000  Software, Om Informationsteknologi og tilgængelighed, Danmarks Blindebibliotek 1999  Bobby - www.cast.org/bobby/www.cast.org/bobby/  Bedst på nettet - http://www.bedstpaanettet.dk/http://www.bedstpaanettet.dk/  European Design for All e-accessibility Network - EDeAN - http://www.e-accessibility.org/ http://www.e-accessibility.org/


Download ppt "Forelæsning om IT & TILGÆNGELIGHED IT-Højskolen, København d. 26. marts 2003."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google