Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tina Kristensen. Vattenfall

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tina Kristensen. Vattenfall"— Præsentationens transcript:

1 19.09.11 Tina Kristensen. Vattenfall
Fyring med biopiller på Amagerværkets nye støvfyrede kedel Baggrund AMV1 projektet Kedeldesign Driftserfaringer

2 AMV1 projektet - baggrund
Københavnsplanen 40 % biobrændsel Start projektplanlægning 2002 Kedelkontrakt 2004 Design/konstruktion Idriftsættelse 100 % biobrændsel Pris: 250 mio EUR 2 2

3 AMV1-projektet Nyt kedelanlæg Ny modtryksturbine Nye miljøanlæg
Brændsler Træpiller, halmpiller, kul og olie Indfyret effekt MJ/s Tryk bar Temperatur: 562°C (kul) / 540°C (bio, olie) Ny modtryksturbine Nettoeffekt 71 MW Fjernvarmedamp 250 MJ/s Fjernvarmevand 200 MJ/s Nye miljøanlæg Genbrug af kedelhus, kedelstativ, kulsiloer og elfilter Nyt fælles kontrolrum

4 Brændselsforudsætninger ved projektets start
CO2 neutral i forhold til en gasfyret kedel – derfor splittet på 40% bio and 60% kul på årsbasis. Det tidligere Energi E2 (nu Vattenfall) havde en forpligtelse om at der på Amagerværket skulle være kapacitet til at fyre med ton halmpiller per år. Resterende biobrændsel op til de 40% skulle være træpiller Det var forventningen at der skulle veksles mellem tilsatsfyring til kul og kampagnefyring med biobrændsel alene. De 40 % kunne ikke opnås udelukkende med tilsatsfyring. Alle garantier på kedelanlægget på ydelse og virkningsgrad var på kul og olie. På biobrændsel haves udelukkende garantier på kapacitet af møller og brændere. AMV1 kedelen er bygget som en kulfyret kedel med kulmøller og kulbrændere. Anlægget er forberedt så meget som muligt til biopiller som vi havde viden til på daværende tidspunkt. To biostøvfyrede kedelanlæg var i drift dengang – AMV2 and AVV2. Alle kendte erfaringer herfra blev anvendt i designet

5 Multibrændselsanlægget AMV1…
Kul 35 % % Halmpiller ? % - 90 % Træpiller ? % % Olie 20 % % Biopiller enten som eneste brændsel eller som tilsatsfyring med kul Olie som opstartsbrændsel og ”nødbrændsel” Restriktioner på tilsatsfyring af hensyn til askekvalitet og pga møllelogistik Nedre grænse for last på ren bio var ikke kendt – det måtte eftervises ved idriftsættelsen

6 Biomasseerfaringer Korrosion – hvilke typer stål klarer sig bedst
Damptemperatur – hvor langt tør vi gå op Tilslagning – både i fyrrum og mellem overhederne Selvantændelse i møller Flammestabilitet Udbrænding Eksplosionsrisiko Forgiftning af katalysatorelementer i DeNOx Sodblæsning Elfilter – temperatur er en væsentlig parameter ved halmfyring

7 Hvad er gjort særligt i designet af hensyn til biomassen
Så stort fyrrum som muligt Stor deling mellem overhederrørene (400 mm i hele første træk) Ingen ribberør før i tredje træk Fuldt emaljerede luftforvarmere Tre store møller– fuld last på kul på to – på træpiller kan der opnås fuldlast på tre møller Trykresistente møller og brændselstildelere. Eksplosionsundertrykkende udstyr på møller og støvrør 4 vandstrålesodblæsere i fyrrum og dampsodblæsere mellem alle overhedere, i economizer og i de roterende luftforvarmere ”Tail-end” deNOx er valgt (efter el-filter og afsvovlingsanlæg) Tre primærluft-kølere – for at sikre at der haves tilstrækkelig kold luft til møllerne og at røggasen køles effektivt før el-filteret. Stor slaggeskraber (Avedøre 2 størrelse!) Materialevalg og korrosionstillæg

8 AMV1 kedelanlæg - udvendig!

9 AMV1 boiler – indvendig! Evaporator – ceiling, top walls (T23)
HP1.2 (TP347HFG, deling 200, modstrøm) HP1.1 (TP347HFG, deling 200, modstrøm) HP1.3 (TP347HFG, deling 400, modstrøm) IP1.2 ( T23, deling 100, modstrøm) IP2 (TP347HFG, deling 400, medstrøm) IP1.1 (13CrMo4-5, deling 100, modstrøm) HP2 (TP347HFG, deling 400, medstrøm) ECO3 (13CrMo4-5, deling 200, modstrøm) Screen + ”carrying tubes” (TP347HFG, deling 800, 1. del af HT overheder) ECO 2 (13CrMo4-5, deling 100, modstrøm, ribberør) ECO 1 (13CrMo4-5, deling 100, modstrøm, ribberør) Evaporator – coil, bottom walls (13CrMo4-5)

10 Status 2011 på driftserfaringer på kedelanlægget
Vi har haft en fuld varmesæson med rimelig rådighed udelukkende på biopiller, med olie som opstartsbrændsel og støttefyring Det går bedst med træpiller eller med et mix af halm- og træpiller! Der er arbejdet særlig intenst med optimering af fyringsanlæg og indtrimning af brændere – et særligt projekt herfor pågår Vi kan nu klare også lavlastområdet på biopiller uden støtte af olie, hvilket har givet os en del ekstra driftstimer i sommerperioden Sodblæserne kan holde kedelen ren, men det koster på virkningsgraden – er et punkt på optimeringslisten! Kun begrænset korrosion i fyrrum og overhedere Der har været detekteret et mindre antal trykstigninger i møllerne hvor det eksplosionsundertrykkende udstyr er udløst

11 Spørgsmål ?


Download ppt "Tina Kristensen. Vattenfall"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google