Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skattereformen - i hovedtræk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skattereformen - i hovedtræk."— Præsentationens transcript:

1 Skattereformen - i hovedtræk

2 Skattelettelser for over 28 mia. kr.
Lavere skat på arbejde og opsparing i frie midler Mellemskatten afskaffes (6 pct.) Bundskatten sænkes med 1½ pct. Topskattegrænsen hæves med ca kr. Bundfradrag ( kr.) i topskattegrundlag for positiv nettokapitalindkomst Skat på aktieindkomst sænkes til 27/42 pct. Kompensation for lavere fradragsværdi og grønne afgifter Beskæftigelsesfradrag hæves så skatteværdien bibeholdes Justering af befordringsfradrag, fradrag for kommunale dagplejere og fradrag for bidrag til velgørende organisationer Indkomstafhængig "grøn check" på 1300 kr. pr voksen og 300 kr. pr. barn (maks. to børn)

3 Marginalskatter - før og efter

4 Marginalskatter - før og efter

5 Den højeste skat er stadig for høj

6

7 Finansiering: Udvidelse af beskatningsgrundlaget
Værdien af ligningsmæssige fradrag falder fra 33½ til 25½ pct. ( ) Fradragsværdi af negativ nettokapital over kr. falder tilsvarende §20-justeringen af beløbsgrænser suspenderes i 2010 Udligningsskat for større private pensionsudbetalinger (ikke udformet) Loft over indbetalinger til ratepension på kr. pr. år. Afskaffelse af skattefordel ved medarbejderobligationer mv. Multimedietillæg til beskatningsgrundlaget på kr. Miljøtillæg til beskatningsgrundlag for fri bil (følger grøn ejerafgift) Beskatningsgrundlag for genvundne afskrivninger forhøjes til 100 pct. Fradrag for rejseudgifter (kost og logi) begrænses til kr./år Diverse justeringer vedrørende selvangivelsesprocessen Højere renter på restskatter Styrket indsats overfor sort arbejde og snyd

8 Finansiering Højere afgifter på tobak, fedt og sukker
Cigaretafgiften forhøjes med 3 kr./pakke inkl. moms (sammensætning mellem stykafgift og værdiafgift ændres) Afgift på røgtobak forhøjes med 120 kr./kg. Afgiften på chokolade og sukkervarer forhøjes med 25 pct. Afgiften på konsum-is forhøjes med 25 pct. Der indføres afgift på mættet fedt i mejeriprodukter (undtagen mælk) samt olier på 25 kr./kg. Afgiften på sodavand omlægges, så sukkerholdige sodavand får en afgiftsstigning på 0,24 kr. pr. liter, mens afgiften på sukkerfrie sodavand nedsættes med 0,34 kr. pr. liter.

9 Finansiering Færre særordninger og mindre støtte til erhvervslivet
Højere registreringsafgift for hyrevogne (og højere afgiftsfri bundgrænse) Færre momsfritagelser Harmonisering af skatteregler for selskabers afkast på aktier/obligationer Fastfrysning af erhvervsstøtte Afskaffelse af fradragsret for advokat- og revisoromkostninger ved etablering samt ved undersøgelse af nye markeder Stramning af genanbringelsesreglerne for fast ejendom Fradragsret for renter ved køb af udenlandske selskaber udfases ( ) Tonnagebeskatning – skatteskalasatserne engangsforhøjes med 15 pct. Omkostningsgodtgørelse for selskaber afskaffes (gøres fradragberrettiget) Højere lønsumsafgift i den finansielle sektor Højere renter på efterangivelser for moms Muligheden for, at afdrag på fordringer anses for udbytte, afskaffes

10 Finansiering Højere skat på belastning af klima og miljø
Energiafgiften på fossile brændsler forhøjes med 15 pct. Elvarmeafgiften (helårsboliger med elvarme) forhøjes med 5 pct. Energiafgiften på el øges med 6 øre/kWh (17 kr./GJ). Gælder også proces Ny energiafgift på fossile brændsler til proces på 15 kr./GJ Fortsat indeksering af energiafgifter efter 2015 Salg af CO2-kvoter og reduktion af CO2-bundfradrag Ligestilling af andre drivhusgasser med CO2 Forhøjelse af spildevandsafgiften med 50 pct. Ny afgift på smøreolie på 60 kr./GJ (svarende til afgift på brændsler) Samme afgiftsregler for centrale og decentrale varmeværker Grønne kørselsafgifter for lastbiler Grøn ejerafgift på nye varebiler (som på personbiler) Afgift (1000 kr.) på dieselbiler uden partikelfilter (ikke gamle varebiler)

11 Finansiering (som ikke blev til noget)
Følgende finansieringselementer faldt fra undervejs Ophævelse af momsfritagelse på personbefordring Tvungen overgang til kulbrintebeskatning Markant reduktion af erhvervsstøtteordningerne Ophævelse af transparensreglen for fonde Ophævelse af skattefrihed for sundhedsforsikringer Arbejdsmarkedsbidrag på alle personalegoder Energiafgifter på meget tung proces Omlægning af emballageafgift Tillæg for privat anvendelse på varebiler indregistreret før juni 1998 Forhøjelse af vægtafgift for varebiler fra før 1. januar 2010 1000 kr. ekstraafgift på gamle dieselvarebiler uden partikelfilter


Download ppt "Skattereformen - i hovedtræk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google