Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CO2 reduktioner gennem energibesparelser i erhvervslivet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CO2 reduktioner gennem energibesparelser i erhvervslivet"— Præsentationens transcript:

1 CO2 reduktioner gennem energibesparelser i erhvervslivet
Afgifter på energi i industrien. IDA 26. januar 2010 Ved Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet

2 Samlet energiforbrug Brændsel solgt i Danmark PJ Nordsø og raffinaderi PJ SØ-,luftfart, fiskeri, je energi PJ VE ej affald PJ Affald til el* PJ Fossilt til el PJ =Til beskatning PJ Benzin og diesel PJ Rumvarme PJ Affaldsvarme PJ Brændsel til proces PJ * Beskattet med CO2 afgift

3 Udviklingen i afgiftsgrundlag

4 Udviklingen i forrug af el

5 Klimagasser udenfor kvotesektoren
Brændstof til motorer ca ,0 mio. t - heraf til vej ,5 mio. t - heraf til traktorer ,0 mio. t - heraf til skibe og fly ,0 mio. t Andre klimagasser ,5 mio. t Brændsel til varme ,0 mio. t - heraf rumvarme ,5 mio. t I alt ,5 mio. t

6 Mange mål. De fleste bidrager til :
Mindre forbrug af fossil energi – mindre CO2 CO2 = CO2 CO2 = CO2/energiforbrug x energiforbrug CO2 = CO2/energiforbrug x energiforbrug/produktion x produktion CO2/energiforbrug kan reduceres ved mere VE Energiforbrug/produktion kan reduceres ved energibesparelser og ved skift i erhvervsstrukturen væk fra energiintensive erhverv.

7 Afgifter Afgifter: Emissionsafgifter: CO2 SO2 NOx Energiafgifter:
Olie, kul, gas, el og affaldsvarme Parafiskale afgifter og andet PSO Forhøjede indtægtsrammer Ikke kostægte tariffer I blandingsregel for bio brændstoffer Bilafgifter EU bødeafgift for biler, der ikke opfylder CO2 emissionsgrænser

8 Hvad koster energi? Helt overordnet:
Omkostning energi ved import 35 mia. kr kr./t CO2 Distribution mv mia. kr kr./t CO2 Afgifter mia. kr kr./t CO2 Danmark har nogle af de højeste afgifter i EU EU har højere afgifter end resten af verden USA har lave eller ingen afgifter En lang række ulande mv. giver tilskud til forbrug af fossil brændsel

9 SO2 og NOx Brede grundlag – få lempelser – omfatter også VE SO2:
bundgrænse for brændsler med lidt svovl Bundfradrag for kul for store anlæg Satser: 10 kr./kg i S brændsel. Men dem der måler kan betale efter emission I praksis fritagelse for naturgas, benzin, dieselolie og fyringsolie Betydelig afgift på kul (f.eks. 4,6 kr./GJ) NOx Bundfradrag ved cementproduktion Sats 5 kr./kg NOx i luft. Dem, der måler, skal betale efter måler. Andre efter forbrug af brændsel Overskuelige satser f.eks. 0,2 kr./GJ for naturgas og 0,5 kr./GJ for kul og halm

10 CO2 Overordnet 155,4 kr./t CO2 = ca. 11 kr./GJ – udvides med andre klimagasser (gas til motorbrug) Omfatter fossil brændsel til: Rumvarme Transport Proces udenfor kvotesektoren – dog bundfradrag El udenfor kvotesektoren – dog bundfradrag Omfatter ikke: VE Fossil brændsel til el og proces indenfor kvotesektoren Fritagne sektorer (fiskere, Nordsø, fly mv.) I CO2 afgiftsloven opkræves også afgift af el

11 Satser brændsel Energiafgifter: Olie, kul, gas affaldsvarme:
Rumvarme 57,3 kr./GJ Proces i erhverv normal fra ,0 kr./GJ Proces i erhverv normal ,5 kr./GJ Fritagelse: Brændsel til el Brændsel til mineralogiske og metallurgiske processer Brændsel til primær jordbrug

12 Satser for elektricitet
Elektrictet: Husholdninger: Elvarme Fra CO2 lov 6,2 øre/kWh Energiafgift 49,9 øre/kWh Bidrag til besparelser 0,6 øre/kWh Distribution 4,0 øre/kWh Tillæg (fra 2011 i 2010 niveau) 5,9 øre/kWh I alt elvarme 66,6 øre/kWh = 185 kr./GJ Anden el ,0 øre/kWh= 216,7 kr./GJ

13 Afgifter el erhverv Elektricitet erhverv:
CO2 afgift let proces 6,2 øre/kWh Eldistributionsafgift 1,0 øre/kWh Tillægsafgift (2010) 1,6 øre/kWh Tillægsafgift (2013 i 2010 niveau) 5,9 øre/kWh CO2 afgift for tung proces ca. 2,5 øre/kWh , med aftale 0,3 øre/kWh Eldistributionsafgift udover 15 mio. kWh = 0 Tillægsafgift ikke for primær jordbrug, metallurgiske og mineralogiske processer

14 Normale satser erhverv 2010
Kr./GJ Energi CO2 NOx SO2 I alt Gasolie 4,5 (15) 11,5 0,3 16,3 Gas 8,9 0,2 13,6 Kul 14,8 0,5 4,6 24,4 Halm Fri 1,7 2,2 El let 7,2 (19,4) 17,2 -

15 Normale satser rumvarme i erhverv i 2010 niveau
Kr./GJ Energi CO2 NOx SO2 I alt Gasolie 57,3 11,5 0,3 69,1 Gas 8,9 0,2 66,4 Kul 14,8 0,5 4,6 77,2 Halm Fri 1,7 2,2 El let 216,7 (2011) 17,2 - 233,9

16 Belastning afgifter før skattereform
Mio. kr. I alt Husholdninger Det offentlige Handel og service Industri og landbrug mv. Brændsel rumvarme 8.400 5.625 675 1.350 750 El rumvarme 9.900 6.600 2.075 1.150 75 Brændsel proces 475 - 100 375 El proces 1.200 525 A. I alt i dag 19.975 12.225 2.750 3.125 1.875

17 Forårspakke 2.0 ekstra afgifter endelige satser
B. Forslag Forårspakke 2.0 I alt Hush. Det offentlige Handel og service Industri Varig 15 pct. ekstra energiafgift brændsel 1.050 705 85 165 95 465 5 pct. ekstra på energiafgift el 450 300 50 5 285 Aircondition - 140 25 190 15 kr./GJ brændsel til proces 905 120 785 370 6 øre/kWh på rum 865 575 180 100 10 330 6 øre/kWh for erhverv 940 400 540 355 Kraftvarme (1) 70 15 Vejbelysning 260 160 20 145 Andre klimagasser 30 Smøreolier 35 45 40 Bundfradrag langt sigt (1) 205 55 135 80 B. I alt Forårspakke 2.0 4.850 1.830 545 1.070 1.655 2.350

18 Virkninger af højere afgifter
Tommelfingerregel: 100 mio. kr. ekstra = ca. 0,25-0,3 PJ mindre energiforbrug + 0,25-0,3 PJ mere VE = i alt 0,5-0,6 PJ mindre fossil energi.


Download ppt "CO2 reduktioner gennem energibesparelser i erhvervslivet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google