Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den fælles ejendomsreference e-ref

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den fælles ejendomsreference e-ref"— Præsentationens transcript:

1 Den fælles ejendomsreference e-ref
UUID:b431e720-d45c-11da a5d5c51b Opsummering september 2008

2 Om forfatteren Forstkandidat fra 1990
Fuldmægtig i EBST i perioden fra 2005. Tidligere ansat i DSB, hvor jeg først arbejdede med digital registrering af fredskov samt indberetning til matriklen heraf, derefter med registrering og udarbejdelse af procedurer for den ejendoms-retslige deling af DSB og Banestyrelsen. Har siddet i Rådet for Geodata, Servicefællesskabet for Geodata, SAMBO, arbejdet med OIS, Plandata i Danmark, forarbejdet til LER loven, BBR og senest digital bolighandel.

3 Tre ejendomsbegreber med forskellige formål:
MATRIKEL: Retlig registrering og identifikation af fysiske arealer (SFE). Areal (grund, vej, vand) Noteringer (fredskov, landbrug mv.) Skel (målarkiv/matrikelkort) TINGBOG: Retlig registrering af rettigheder til fast ejendom (BFE) Adkomst (Dokumenter om ejendomsret) Hæftelser (Pantebreve mv.) Byrder (servitutter) ESR: Administrativ registrering for påligning/opkrævning af skatter og afgifter (VE) Identifikation af vurderingsejendommen Aktuel ejer Ejendommens anvendelse Identifikation vurderingsejendommens af driftsenheder Vurdering (grundværdi, ejendomsværdi)

4 To matr. nr’e udgør én driftsenhed 2 SFE = 2 BFE = 1VE
Fire ejerlejligheder på et matr. nr. 1 SFE = 4 BFE = 5 VE 17 ba 21 ac Bygning på umatrikuleret areal 0 SFE = 1 BFE = 1 VE Kolonihavehus på lejet grund 1 SFE = 2 BFE = 1 VE

5 Idéen med e-ref Hej! Jeg hedder Dolly. Uanset hvor jeg står!
Lettere samkøring af registre Direkte søgning i andre registre Nøglestabilitet på tværs af registre Hej! Jeg hedder Dolly. Uanset hvor jeg står! MATR ESR e-TL BBR

6 Arbejdet hidtil Servicefællesskabet -> Nytænkningsudvalget 2005
Arbejdsgruppen Løsningsskitse til Fælles Ejendomsidentifikation IT-infrastrukturmodel Notat om bygning på lejet grund Notat om umatrikulerede arealer Procedurer Matrikulær ejendom Ejerlejlighed Umatrikulerede arealer… Bygning på lejet grund…

7 Implementeringen »Stk. 2. Det påhviler økonomi- og erhvervsministeren at udforme en entydig fælles ejendomsreference og stille den til rådighed for registrering af oplysninger om ejendomme.« »Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med de berørte ressortministre nærmere regler for registrering og anvendelse af den fælles ejendomsreference.«

8 Nettoliste (foreløbig)
Bruttoliste Afgiftsejendom Andelsbolig Anpart i bygning på lejet grund Anpart i ejendom Bygning på lejet grund (VE) Bygning på lejet grund (BFE) Bygning på lejet grund opdelt i anparter Bygning på lejet grund opdelt i ejerlejligheder Bygning på søterritoriet Ejerlejlighed Ejerlejlighed i bygning på lejet grund Foreløbig matrikel Fraskilt andel i fælleslod Grund (med bygning på lejet grund) Hovedejendom opdelt i andelsboliger Hovedejendom opdelt i anparter Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Hovedejendom opdelt i timeshare Husbåd Matrikuleret areal Opkrævningsejendom Samlet fast ejendom Timeshare, opdelt i uger Timeshareanpart Umatrikuleret areal (VE) Umatrikuleret areal (BFE) Vurderingsejendom Udgået ejendom Nettoliste (foreløbig) Bygning på lejet grund (VE) Bygning på lejet grund (BFE) Ejerlejlighed Matrikuleret areal Umatrikuleret areal (VE) Umatrikuleret areal (BFE) Nettoliste: Matrikuleret areal Ejerlejlighed Umatrikuleret areal Bygning på lejet grund

9 Eksempler på ejendomstyper og deres registrering i ejendomsregistrene
Matrikel Tingbog ESR/VUR Matrikuleret areal + Afgiftsejendom Bygning på lejet grund Ejerlejlighed Umatrikuleret areal Timeshareanpart Opkrævningsejendom Ejendom opdelt i anparter Foreløbig matrikel

10 Sammenhænge i ejendomsbegreberne
Matriklens ejendomsbegreb (samlet fast ejendom, SFE) Et matrikelnummer Flere matrikelnumre, der ifølge notering skal holdes forenet Tingbogens ejendomsbegreb (bestemt fast ejendom, BFE) Flere matrikelnumre, der ifølge notering skal holdes forenet. Umatrikuleret areal. Bygning på lejet grund Bygning på søterritoriet Ejerlejlighed Time share lejlighed ESR’s ejendomsbegreb (vurderingsejendom, VUR) Flere matrikelnumre, der ifølge notering skal holdes forenet eller udgør en driftsenhed Umatrikulerede arealer Bygninger på lejet grund Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Udgået ejendom Foreløbig matrikel Bidragsejendom Opkrævningsejendom

11 Sammenhænge

12 Hvordan ser den ud??? UUID:b431e720-d45c-11da-9529-0002a5d5c51b
*Ikke informationsbærende *Sikre entydighed på tværs

13 XML NDR godkendt http://rep.oio.dk/e-ref.dk/xml/schemas/2008/06/15/
Nr. Type Dansk navn Dansk beskrivelse Engelsk beskrivelse Engelsk navn 1 complex Fælles ejendomsreference-struktur Samlet struktur der beskriver en konkret ejendomstype Structure providing the complete description of a definite common property unit CommonPropertyUnitStructure 2 anyURI Ejendomsreference- identifikation En global, unik og stabil identifikation tilknyttet en konkret ejendomsreference Global unique identifier (UUID) assigned to a definite common property unit CommonPropertyUnitIdentifier 3 date Oprettelsesdato Dato for oprettelsen af en konkret ejendomsreference Creation date of a definite common property unit CommonPropertyUnitCreationDate 4 integer Ejendomstypekode Identifikationskode tilknyttet en ejendomstype Identification code assigned to a type of property CommonPropertyUnitKindCode 5 string Ejendomstypenavn Tekstmæssig beskrivelse af en ejendomstype Textual description of a type of property CommonPropertyUnitKindText NDR godkendt

14 WEB-services WEB-1 WEB-2 anmodning om e-ref til ejendomstype
generere UUID (1-99) Registrere data returnere UUID (1-99) WEB-1 Oprette e-ref WEB-2 give status på e-ref modtage UUID (én) validere returnere status

15 Arbejdet fremover Procedurer: Bygning på lejet grund
Systemovervejelser Teknisk løsning bestilt (EBST) Forslag til system-system integrationer Forslag til generiske WEB-services Ressourcer Ny tidsplan Regeltilretninger Rapport til Nytænkningsudvalget Initialtildeling på dag H

16 Initialtildelingen E-ref tildeles og sendes til e-TL og ESR
Matriklen knap 2 mio. samlede faste ejendomme (ca. 88%): E-ref tildeles og sendes til e-TL og ESR Tingbogen ca ejerlejligheder (ca. 11%): E-ref tildeles og sendes til ESR Resterer: ca bygninger på lejet grund (ca. 1%) højst 1000 umatrikulerede arealer 

17 Forslag til basale dataservices
Service Input Returdata E-ref Dan e-ref Ejendomstype e-REF, ejendomstype, dato Valider e-ref e-REF Matrikel Hent matrikeloplysninger I Alle matrikeloplysninger til den samlede faste ejendom hvortil denne e-ref er knyttet Hent matrikeloplysninger II Ejerlav + matrikelnummer Alle matrikeloplysninger, herunder e-ref, til den samlede faste ejendom hvortil denne matrikelbetegnelse er knyttet Hent e-REF ESR/VUR Hent ESR-oplysninger I Ejendomsnummer, e-REF’er og øvrige (tilgængelige) ESR-oplysninger til de ejendomstyper tilhørende samme vurderingsejendom Hent ESR-oplysninger II ejendomsnummer Hent e-ref e-REF’er og ejendomtyper tilhørende samme vurderingsejendom  Tingbog Hent tingbogsoplysning I e-REF, adkomst, byrder og hæftelser  til den bestemte faste ejendom hvortil denne e-ref er knyttet Hent tingbogsoplysning II Ejendomstype, Ejerlav + matrikelnummer e-REF, adkomst, byrder og hæftelser  til den bestemte faste ejendom hvortil denne matrikelbetegnelse, ejerlejlighed eller bygning på lejet grund er knyttet

18 1000 kr. spørgsmålet: Hvad er registreret på MIN ejendom?
IT-applikationer Tingbog E-REF Matrikelbetegnelse Bygning/ejerlejlighed Adkomst Byrder Hæftelser ESR/VUR Ejendomsnr Ejer MatrikelPLUS Benyttelse Vurdering Hvad er registreret på MIN ejendom? Matrikel Arealer Noteringer Stedfæstelse BBR Ejendoms-/Bygningsnr Adresse Grund Materialer …. e-ref


Download ppt "Den fælles ejendomsreference e-ref"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google