Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LEAN UDEN STRESS (Leanus)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LEAN UDEN STRESS (Leanus)"— Præsentationens transcript:

1 LEAN UDEN STRESS (Leanus)
Anders Paarup Nielsen Aalborg Universitet i København September 2009

2 Agenda Leanus projektet Lean og Stress - forskning
Baggrunden for projektet Tilgangen i projektet Lean og Stress - forskning Lean i praksis/Resultater fra Leanus Psykisk arbejdsmiljø, stress og lean Lean og de 6 guldkorn Lean og social kapital

3 Leanus - Lean uden stress
Et forskningsprojekt i samarbejde mellem DTU Management, DTU Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø Teori om Lean og Lean implementering Praktiske studier i 9 forskellige virksomheder Finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden Gennemføres (2010)

4 Virksomheder i Leanus projektet
Ni virksomheder: tre industrivirksomheder tre administrative virksomheder tre social- og sundhedsvirksomheder Indsamling af data spørgeskema og interview før og efter observation undervejs Leanprocessen: fælles virksomhedsseminarer drejebog kritiske review

5 En drejebog for lean uden stress
Erfaringer Erfaringer Erfaringer Erfaringer see:

6 Hovedspørgsmålet i Leanus: Fører lean til stress eller fører lean til et bedre psykisk arbejdsmiljø?

7 Lean faktorer og stress (Forskning)
Faktorer der forøger stress Højere arbejdstempo Systematisk fjernelse af ekstra ressourcer Længere arbejdstider Kortere cyklustid Overtage arbejde fra fraværende kolleger Følelse af bebrejdelse for kvalitetsfejl Baseret på forskning af Conti i 2006

8 Lean faktorer og stress (Forskning)
Faktorer, der synliggør stress Dårligt indrettet arbejdsplads Mangel på værktøj og udstyr Faktorer, der reducerer stress Større kontrol over procesforløbet Team organisering Støtte fra ledelsen og kolleger

9 Lean i praksis – 3 former for lean
“Lean Classic” Lean som Toyota ville lave det Fokus på kultur forandring og langt sigt “Lean Light” Få værktøjer fra “lean værktøjskassen” Lean bliver et enkeltstående projekt “Vi kalder det sgu’ lean” Projekter og tiltag, der ikke har meget med lean at gøre, men noget skal det jo hedde

10 Lean i Praksis – Lean er noget rod!
Vi har kun i få tilfælde set “lean classic” Projekterne er præget af en pragmatisk tilgang Man vælger nogle få elementer og værktøjer fra lean Lean bliver ofte til et projekt, der bare skal overstås Lean bliver et mål i sig selv og ikke et middel Lean bliver til alt muligt andet – f.eks. Organisationsudvikling Kompetence kortlægning

11 Lean i Praksis: Medarbejdere
Medarbejdere bliver måske statister Ledelses- eller konsulentdominans Opfattelsen af Lean som en proces, der aldrig stopper skaber usikkerhed Lean skal være afsluttede projekter, men også en langsigtet strategi Der går ofte “lean teknik” i lean projekterne Fokus på konkrete aktiviteter – ikke på forankring af lean og udvikling af medarbejdere Forskellige “logikker” i forskellige medarbejdergrupper giver konflikter F.eks. “læger mod sygeplejesker”

12 Lean i praksis: Ledelse
Fokus på konkrete resultater er et problem Lean bliver til et projekt, der skal overstås Lean bliver et mål og ikke et middel Forankring overses Behov for situationsbestemt ledelse Hvornår skære igennem? Hvornår facilitere? Hvornår lade være med at blande sig? Driftsledelse bliver klemt Nye opgaver/mindre driftsledelse Ny rolle som “coach”

13 Lean og Psykisk Arbejdsmiljø
Virksomhed Forbedring Uændret Forværring Industri 1 x Industri 2 Industri 3 – afd 1 Industri 3 – afd 2 Administration 1 Administration 2 Administration 3 Sundhed 1 Sundhed 2 – afd 1 Sundhed 2 – afd 2 Sundhed 2 – afd 3 Sundhed 3

14 Psykisk arbejdsmiljø Jobfaktorer (de 6 guldkorn): Krav Kontrol
Psykisk arbejdsmiljø hænger sammen med to sæt af faktorer: Jobfaktorer (de 6 guldkorn): Krav Kontrol Social støtte Anerkendelse Mening Forudsigelighed Arbejdspladsfaktorer: (social kapital) Samarbejde Tillid Retfærdighed

15 De 6 guldkorn og lean Muligheder Problemer Kontrol
Indflydelse på forandring og normer for arbejde Andre forandrer arbejdet og bestemmer normer Krav Bedre balance i krav Intensivering i krav Social støtte Gruppeorganisering Ledelsesopbakning Rolle som modstander Kritik af fejl

16 De seks guldkorn og lean - II
Muligheder Problemer Anerken-delse Opmærksomhed pga. deltagelse og resultater Forkastelse af hidtidige faglighed som spild Mening Fokus på værdi for kunden Fokus på besparelser Forudsige-lighed Kendskab gennem deltagelse og standardisering Topstyret med mangelfuld information

17 Social Kapital Tillid Retfærdighed Samarbejde Social kapital

18 Et lean projekt rejser naturligt spørgsmål fra medarbejderne
Hvad skal gevinsten ved lean bruges til? Skal der ske afskedigelser eller besparelser? Hvad skal der ske med mit job? Bliver mit hidtidige job forkastet som spild? Er det ledelsen og konsulenterne som skal bestemme det hele? Bliver der plads til mennesket i det fremtidige ’leanede’ system?

19 Lean udfordrer virksomhedens sociale kapital
Er der tillid til hvad lean skal bruges til og hvordan det gennemføres? Foregår implementeringen af lean på en retfærdig måde? Samarbejdes der om gennemførelsen af lean?

20 Hvad har vi lært i LEANUS
Lean i praksis bliver ofte noget rod Få projekter, der følger lærebøgernes ord Lean kommer i mange forskellige former Lean udfordrer relationerne i virksomheden Nye roller, nye kompetencer, nye opgaver Det er muligt at implementere lean og samtidigt forbedre det psykiske arbejdsmiljø – men det forudsætter bl.a.: Ledelsesfokus i processen også på psykisk arbejdsmiljø Medarbejder ”aktivering” Langsigtet fokus, ikke kun enkelte projekter Der er ikke noget galt med lean, men ofte med implementeringen!!


Download ppt "LEAN UDEN STRESS (Leanus)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google