Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Respekt for Grænser Fakta

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Respekt for Grænser Fakta"— Præsentationens transcript:

1 Respekt for Grænser Fakta
Hvad er Respekt for Grænser? Hvad er seksuelle overgreb? Hvorfor har vi Respekt for Grænser indsatsen? Hvad kan man henvende sig om? Hvor finder man det? Telefon, mail, hjemmeside. Organisering – afdelinger – fagligheder – vagtplan. Persondatalov. Afværgepligt, underretningspligt. Det er hoved overskriften for hele kurset. Er kopieret fra vejledningen til Respekt for grænser Lidt baggrund: Det var ”Bedersagen”, der gav anledning til Respekt for grænser. Børn og Unge var under hårdt pres både fra politikere , forældre og presse. Der skulle handles nu og med stor styrke. De situationer, hvor vi er hjælpsomme overfor institutionerne ved blot at være i dialog. Bed deltagerne om at give et eksempel, eller giv selv et. De situationer, hvor vi går et spadestik dybere. Vi tager ud i institutionen og ser på børnenes trivsel, institutionens kultur m.v. Bed deltegerne give et eksempel, eller giv selv et.

2 Hvad er seksuelle overgreb. I Børn og Unge har vi valgt C. H
Hvad er seksuelle overgreb? I Børn og Unge har vi valgt C. H. Kempes definition: ”Der er tale om et seksuelt misbrug, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkevidden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale og retslige normer”.

3 Hvad er Respekt for Grænser
Specialteamet: En daglig leder og 6 konsulenter med forskellige fagligheder og fra forskellige afdelinger i Børn og unge. Forvagt en uge ad gangen / bagvagt en uge ad gangen. I tidsrummet 9 til 15 på hverdage. Vagtplan for 12 ugers forløb. Konsulenten reagerer indenfor 2 timer efter en henvendelse fra jer eller fra forældre.

4 Hvad er Respekt for Grænser
Et tilbud om rådgivning og vejledning til ansatte i Børn og Unge. Et tilbud om rådgivning og vejledning til forældre til børn og unge i Børn og Unges tilbud. Råd og vejledning i forhold til mistanke om, eller viden om overgreb mod et barn eller en ung.

5 Som ansat gør du sådan: Du sender en mail til Kontakt nærmeste leder
Som ansat gør du sådan: Du sender en mail til Kontakt nærmeste leder. Beskriv det du ser/hører/oplever. Hvad bekymrer dig, og hvad vil du gerne have hjælp til. Giv det til nærmeste leder, som kan kontakte Respekt for Grænser. Denne mailadresse SKAL anvendes.

6 Forældre gør sådan: Ringer til De beskriver, hvad de ser/hører/oplever
Forældre gør sådan: Ringer til De beskriver, hvad de ser/hører/oplever. Hvad bekymrer dem, og hvad vil de gerne have hjælp til. Du kan som ansat henvise forældre til forældrelinjen. En opringning bliver besvaret inden for 2 timer. Forældrelinjen:

7 Alle henvendelser til institutionslinjen og til forældrelinjen journaliseres og gemmes. Alle henvendelser medfører en orientering til eller involvering af områdechefen. Henvendelse til institutionslinjen eller forældrelinjen kan IKKE ske anonymt!

8 Hvad kan man henvende sig om. Hvad børn og unge fortæller jer
Hvad kan man henvende sig om? Hvad børn og unge fortæller jer. Hvad forældre fortæller jer. Hvad kollegerne fortæller jer. Hvad I selv oplever. Som giver jer den mindste mistanke om, at der i institutionen, i hjemmet eller andre steder er sket overgreb på et barn eller en ung. Overgreb kan være mellem: Professionel voksen – barn Privat voksen – barn Barn – barn Det er vigtigt, ikke at afgrænse hvad man kan henvende sig om, når det har med overgreb at gøre. En evt. afgrænsning kan evt. ske i en dialog med DTL, skoleleder, FU-leder.

9 Mistanke eller i tvivl. Tal med nærmeste leder. Skriv det du har mistanke om eller er i tvivl om. Tal kun med nærmeste leder, ikke kolleger, forældre eller andre. Leder tager stilling til videre forløb.

10 Ved mistanke eller ønske om rådgivning.
Kontakt Respekt for Grænser Undersøgelse i institutionen: Hvordan opstår mistanken? Hvad er sandsynligheden for at noget kan være sket? Hvordan kan det være sket? Hvor kan det være sket? Hvornår kan det være sket? Barnets trivsel? Børnegruppens trivsel? Børnenes lege? Andre spørgsmål.

11 Hvis mistanken ikke kan afvises.
Kontakt Respekt for Grænser. Del ikke oplysningerne med andre end din nærmeste leder. Kontakt ikke forældrene. Tal ikke med den mistænkte lige nu. Respekt for Grænser kan indkalde specialgruppen. Specialgruppen kan indgive en anmeldelse til politiet. Vi afventer alle politiets efterforskningsresultater, hvis der er indgivet en sigtelse. Det er de situationer, hvor vi ikke med en undersøgelse eller dialog kan afvise, at der er sket et overgreb i en institution. Det er her vi sammenkalder Specialgruppen, DTL, skoleleder, eller FU-leder. Ingen decentrale ledere bliver ladt alene i sådan en situation, konsulenten er altid nærværende, til rådighed. Specialteamet sørger for jura, presse.

12 Specialgruppen er en tværfaglig gruppe:
Børn og Ungechef. Områdechefen for det pågældende område Daglig leder for specialteamet. Konsulent fra specialteamet. Kommunikationsmedarbejder. Specialkonsulent fra Fællessekretariatet. Personalekonsulent. Specialteam

13 Specialgruppen samles, hvor en mistanke ikke med sikkerhed kan afvises.
Dialogen med DTL/pædagogisk leder/skoleleder/forældre giver anledning til en mistanke, der ikke kan afvises. Vi tror, vi har en sag, hvor vi skal håndtere personalejura, presse, etik i forhold til mistænkte, kolleger til mistænkte, børn og forældre. Evt. en politisag. Ikke 2 sager er ens

14 Respekt for Grænser / Underretning
Hvis mistanken falder på en medarbejder – kontakt altid Respekt for Grænser. Hvis mistanken falder på en der ikke er ansat i Børn og Unge, kan du få råd og vejledning hos Respekt for Grænser eller du kan underrette de sociale myndigheder direkte.

15 Underretningspligt Serviceloven: § 153 har denne bestemmelse:
”Personer, der udfører offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udførelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte”

16 Afværgepligt. Sociale/offentlige myndigheder har pligt til at forebygge og afværge, at en forbrydelse kan gentage sig. Dette gælder, når der er mistanke om et seksuelt overgreb. Afværgepligten kan opfyldes ved at lave en underretning. Du skal ikke fortælle forældrene, at du underretter, når du bruger afværgepligten. Ved at klikke en enkelt gang kommer I til Socialstyrelsens hjemmeside med en forklaring på AFVÆRGEPLIGT. Men kun når du er i slideshow (F5).

17 Respekt for grænser http://www. aarhus
Respekt for grænser Her på siden kan du downloade vejledningen ”Respekt for grænser – Forebyggelse og håndtering af sager om et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung” Du kan også google – Respekt for Grænser og komme direkte ind på siden. Når du klikker en enkelt gang på mailadressen kommer du til hjemmesiden på nettet. Men kun når du er i slideshow (F5).


Download ppt "Respekt for Grænser Fakta"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google