Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Javas GUI Framework GUI-programmering i Java vha. AWT.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Javas GUI Framework GUI-programmering i Java vha. AWT."— Præsentationens transcript:

1 Javas GUI Framework GUI-programmering i Java vha. AWT

2  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.2 AWT og Swing Java har et omfattende framework til konstruktion af grafiske brugergrænseflader GUI widgets (komponenter) –Button, Label, Checkbox, Scrollbar, Frame, Dialog,... LayoutManagers –FlowLayout, BorderLayout, GridLayout,... Events og EventListeners –KeyEvent, MouseEvent, KeyListener, MouseListener Grafik og image-klasser –Color, Font, Graphics –Point, Rectangle –Image, Icon

3  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.3 En GUI består bl.a. af: Menu Label TextField Choice Checkbox List TextArea ScrollPane Button Applet el. Frame

4  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.4 GUI – det grafiske layout En GUI består af en række grafiske komponenter –knapper, lister, tekstfelter Disse fremstår i et visuelt layout i en grafisk container –en applet, en dialogboks, et vindue, eller et selvstændigt vinduesbaseret program (frame) Betegnelsen Container er velvalgt –indeholder polymorfe objekter nøjagtig som Set og Map.

5  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.5 java.awt.Component Container Component, ej Container

6  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.6 Kompositionshierarkier Enhver GUI i Java er et kompositionshierarki Et antal komponenter i en container: anApplet aCanvasaPanel aButton aChoice Container Component, ej Container

7  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.7 Designmønster: Composite Intent Sammensæt objekter i en rekursiv træstruktur der repræsenterer et part-whole hierarki. Mønsteret muliggør at enkelte og sammensatte elementer kan behandles uniformt. Motivation

8  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.8 Composite (2) Structure

9  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.9 Java og Swing Heavyweight vs. lightweight –AWT-komponenter er ”heavyweight” –Swing-komponenter er ”lightweight” Heavyweight komponenter –associeret med ”native” komponenter skabt af det underliggende operativsystem (peer component) –det er ”peer component” der bestemmer fremtoningen Lightweight komponenter –har ingen ”peer component” tilknyttet –fremtoningen bestemmes af Java-systemet på run-time Fremtoning uafhængig af platform! –pluggable look and feel

10  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.10 Swing Flere hundrede klasser og mange pakker! Letvægtskomponenter

11  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.11 Koordinatbaseret layout Mange tidligere tilgange til layout har været direkte koordinatbaserede: Denne tilgang er “uheldig”: –det er meget svært at kode en GUI tekstuelt x y changeButton.setSize(20,50); changeButton.setPosition(80, 60);

12  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.12 Alternativ til koordinatbasering Første bud på en løsning: GUI-Builders –interaktive værktøjer hvor man kan editere sin GUI grafisk –genererer derefter koordinatbaseret kildetekst Men det er ikke godt nok –Java skal være platformuafhængigt –men størrelsen af knapper, skrifttyper m.m. varierer fra platform til platform... I stedet for absolut placering specificeres den relative placering af komponenterne i en GUI –LayoutManagers

13  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.13 LayoutManager Layoutet af componenterne i en container bestemmes af containerens LayoutManager Ikke den absoultte, men den relative placering af komponenterne specificeres Positionen og størrelsen af komponenterne vil automatisk blive justeret når vinduets størrelse ændres

14  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.14 LayoutManager, hierarkiet

15  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.15 FlowLayout width = 400 height = 50 width = 100 height = 200

16  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.16 FlowLayout (2) public class Flow extends Applet { public Flow () { // FlowLayout is default, but... setLayout(new FlowLayout()); add(new Button("Java")); add(new Button("C++")); add(new Button("Perl")); add(new Button("Ada")); add(new Button("Smalltalk")); add(new Button("Eiffel")); }

17  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.17 BorderLayout

18  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.18 BorderLayout (2) import java.awt.*; import java.applet.Applet; public class Border extends Applet { public Border () { setLayout(new BorderLayout()); add("South", new Button("South")); add("North", new Button("North")); add("East", new Button("East")); add("West", new Button("West")); add("Center", new Button("Center")); }

19  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.19 GridLayout row = 3 col = 2 row = 1 col = 0 row = 0 col = 1

20  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.20 GridLayout (2) public class Grid extends Applet { public void init () { int row = 0, col = 0; // row =...; // col =...; setLayout(new GridLayout(row, col)); add(new Button("Java")); add(new Button("C++")); add(new Button("Perl")); add(new Button("Ada")); add(new Button("Smalltalk")); add(new Button("Eiffel")); }

21  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.21 Nestede paneler

22  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.22 Nestede paneler (2) public class NestedPanels extends Applet { public NestedPanels () { Panel center = new Panel();... Panel south = new Panel();... setLayout(new BorderLayout()); add("North", new Button("North")); add("East", new Button("East")); add("West", new Button("West")); add("South", south); add("Center", center); } protected Label messageBar; protected Choice choice; }

23  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.23 Nestede paneler (3) Panel center = new Panel(); center.setLayout(new BorderLayout()); center.add("South", new Button(”Syd")); center.add("North", new Button(”Nord")); center.add("East", new Button(”Øst")); center.add("West", new Button(”Vest")); center.add("Center", new Button(”Center")); Panel south = new Panel(); south.setLayout(new FlowLayout()); south.add(new Button("Help")); choice = new Choice(); choice.addItem("one"); choice.addItem("two"); choice.addItem("three"); choice.addItem("four"); choice.addItem("five"); south.add(choice); messageBar = new Label("This is a message bar."); south.add(messageBar);

24  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.24 Andre LayoutManagere CardLayout –hver komponent fylder det hele –fungerer som kort ovenpå hinanden GridBagLayout –yderst fleksibel, men kompliceret –kompasknapperne i Presenter er udlagt vha. en GridBag. Din helt egen manager –ved at udvide LayoutManager, kan man definere sin egen LayoutManager –ColumnLayout, udlægger komponenter i deres standardstørrelse som FlowLayout, men fra oven og nedefter (kan findes i “Java Examples in a Nutshell”)

25  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.25 Øvelse 1 Hvordan ser kompositionshierarkiet for applet’en ud som UML objekt-diagram?

26  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.26 Øvelse 2 Foreslå kompositionshierarki og LayoutManagere for en GUI for en lommeregner:

27  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.27 Hændelser GUI-komponenter kommunikerer med resten af programmet via hændelser Hændelser repræsenterer input eller handlinger Source (kilde) –den komponent hvor hændelsen opstår Listener –et objekt som modtager og behandler en hændelse Hændelser er klassificeret i hændelsesklasser –subklasser af AWTEvent Hver hændelsestype modsvares af en listenertype

28  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.28 Simpel hændelseshåndtering Tryk: dublerer teksten i tekstfeltet Slet: sletter teksten i tekstfeltet

29  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.29 Simpel hændelseshåndtering (2) public class SimpleEventHandler extends Applet { private TextField display; private Button button1, button2; public void init() { display = new TextField("", 20); add(new Panel().add(display)); button1 = new Button("Tryk"); button2 = new Button("Slet"); Panel p = new Panel(); p.add(button1); p.add(button2); add(p); ActionListener myListener = new ButtonActionListener(display); button1.addActionListener(myListener); button2.addActionListener(myListener); }

30  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.30 Listener som indre klasse class ButtonActionListener implements ActionListener { TextField t; public ButtonActionListener( TextField f ) { t = f; } public void actionPerformed(ActionEvent e) { String s = e.getActionCommand(); if ( s.equals("Tryk") ) { t.setText(t.getText() + t.getText()); } else if ( s.equals("Slet") ) { t.setText(""); } }

31  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.31 Konstruktion af framework public class TrykSletFramework extends Applet {... protected trykPressed() {} protected sletPressed() {} class ButtonActionListener implements ActionListener { TextField t; public ButtonActionListener( TextField f ) { t = f; } public void actionPerformed(ActionEvent e) { String s = e.getActionCommand(); if ( s.equals("Tryk") ) { trykPressed(); } // hookMethod else if ( s.equals("Slet") ) { sletPressed(); } // hookMethod }

32  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.32 Brug af Framework public class MyTrykSletFramework extends TrykSletFramework { // hookMethod protected trykPressed() { // MyTrykPressedAction } // hookMethod protected sletPressed() { // MySletPressedAction } TSF MyTSF Framework Applikationslag

33  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.33 Hændelseshåndtering Listener –en klasse der er villig til at håndtere (visse) events En listener skal –implementere et passende listener-interface –informere en (eller flere) kilder om at den vil abonnere på en bestemt type hændelser fra den pågældende kilde En listener kan –abonnere på flere typer hændelser fra flere kilder En listener kan være –en indre klasse –en hel applet/app Kilden selv kan være listener

34  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.34 Applet selv som listener public class SimpleEventHandler extends Applet implements ActionListener { private TextField t; private Button button1, button2; public void init() {... button1.addActionListener(this); button2.addActionListener(this); } public void actionPerformed(ActionEvent e) { String s = e.getActionCommand(); System.out.println( "s: " + s ); if ( s.equals("Tryk") ) { t.setText(t.getText() + t.getText()); } else if ( s.equals("Slet") ) { t.setText(""); } }

35  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.35 Nestede klasser ButtonChoice

36  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.36 Nestede klasser (2) public NestedPanels3() { super(); ChoiceEventHandler chandler = new ChoiceEventHandler(); choice.addItemListener(chandler); ButtonEventHandler bhandler = new ButtonEventHandler(); bhandler.beActionListener(this); } class ChoiceEventHandler implements ItemListener { public void itemStateChanged(ItemEvent event) { if (event!=null) System.out.println("ItemStateChanged: " + event); Choice choice = (Choice) event.getSource(); if (choice != null) messageBar.setText("Choice selected: " + event.getItem()); }

37  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.37 Nestede klasser (3) class ButtonEventHandler implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent event) {... } protected void beActionListener(Component comp) { if (comp != null) { if (comp instanceof Button) { Button button = (Button) comp; button.addActionListener(this); } else if (comp instanceof Container) { Container container = (Container) comp; int n = container.getComponentCount(); for (int i = 0; i < n; i++) beActionListener(container.getComponent(i)); }

38  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.38 Composite, igen Structure

39  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.39 En GUI opbygges i fire trin 1.Opret komponenterne 2.Udlæg komponenterne i en container 3.Arranger komponenterne i deres container 4.Håndtér hændelserne genereret fra komponenterne

40  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.40 Events, Listeners og Adapter Events –MouseEvent (museklik) højre venstre dobbelt –MouseMotionEvent musen flytter sig –ActionEvent knap trykkes tegn tastes,... –ItemEvent en indgang i en list vælges –WindowEvent vindue lukkes ikoniseres aktiveres Listeners –MouseListener –MouseMotionListener –ActionListener –ItemEvent –WindowEvent Adapter –MouseAdapter –MouseMotionAdapter –ActionAdapter –ItemAdapter –WindowAdapter

41  Michael E. Caspersen, 2000PK2, F20013.41 Navngivning Java har en gennemført navngivning; for en Event- type X: –1) Eventet hedder “XEvent” –2) Listenerklassen (egt. interfacet) hedder “XListener” –3) Metoden til at registrere listenere hehdder “addXListener”


Download ppt "Javas GUI Framework GUI-programmering i Java vha. AWT."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google