Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E/R-diagrammering 7. Semester.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E/R-diagrammering 7. Semester."— Præsentationens transcript:

1 E/R-diagrammering 7. Semester

2 E/R-diagram kontra databasedesign
Attribut Kolonne/felt Forekomst/instans Række/post Relation Fremmednøgle/(tabel) Unik identifikator Primærnøgle Entitet Tabel

3 E/R og database E/R-diagram Database Design Transformer
Database Generator

4 E/R-diagrammer En model over betydende entiteter/objekter i en organisation, disses egenskaber og relationer. Formål med et E/R-diagram: Skabe en model over databehovet inden for et afgrænset område i en organisation Skabe et fundament for udviklingen af applikationer Uafhængig af den tekniske løsning

5 E/R-diagram konventioner
Peter P. Chen The Entity-Relationship Model - Toward a Unified View of Data (1976) Charles Bachman James Martin IDEF1X Information Engineering Methodology Richard Barker Oracle Custom Development Methodology Unified Modeling Language (UML)

6 CASE Computer Aided Software Engineering
Udvikling af software som en videnskab IT-understøttelse af en eller flere faser i udviklingsprocessen Dokumentation af udviklingen

7 CASE metoden ENTITET A ENTITET B # * attribut a * attribut b
º attribut c º attribut b navn 1 navn 2 ENTITET C Computer Aided Software Engineering Udvikling af software som en videnskab IT-understøttelse af en eller flere faser i udviklingsprocessen. Dokumentation af udviklingen

8 Entitet En entitet er et objekt af betydning for virksomheden.
Eks.: Medarbejder, ordre, afdeling etc. ENTITET A

9 Attribut En attribut beskriver væsentlige egenskaber ved entiteten
Eks.: navn, adresse, ordrenr, antal etc. ENTITET A attribut a attribut b attribut c

10 Attribut En attribut kan være henholdsvis mandatory (*) eller optionel (°), der beskriver, om attributen skal indeholde en værdi. Et # betyder at attributen (eller attributterne) er den unikke identifikator for entiteten. ENTITET A # * attribut a * attribut b º attribut c

11 Relation En relation er en navngivet betydningsfuld forbindelse mellem to entiteter (eller en rekursiv relation på en enkelt entitet) I en relationsdatabase bliver relationer til nye kolonner og tilhørende fremmednøgler. ENTITET A ENTITET B # * attribut a * attribut b º attribut c º attribut b navn 1 navn 2

12 Relation En relation skal kunne forstås ved at læse relationen udfra optionalitet, kardinalitet og navnet på relationen. Hver fore-komst af Subjekt entitet skal eller kan relation rolle en eller flere en og kun en entitet 1 entitet 2 Kardinalitet Objekt Optionalitet Navn (udsagnsord & forholdsord)

13 Relation En-til-mange relationer En-til-en relationer
De oftest forekommende relationer En-til-en relationer Relativt sjældne relationer Tjek om attributterne ikke kan samles i én entitet Mange-til-mange relationer Ofte forekommende i starten af analysefasen Konvertering af E/R-diagram til databasediagram medfører at mange-til-mange relationer opløses til nye tabeller Tjek om disse forinden bør opløses til nye entiteter med ekstra attributter i E/R-diagrammet

14 Relation Yderligere informationer der kan udtrykkes i relationer:
En relation der er del af den unikke identifikator Transferability (kan relationer ændres)

15 Relation hierarki Specielle relationer:
En rekursiv relation (”griseøre”) udtrykker et hierarki i entiteten. ENTITET A # * attribut a * attribut b º attribut c navn 1 navn 2

16


Download ppt "E/R-diagrammering 7. Semester."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google