Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bekæmpelse af rodukrudt i landbrugsafgrøder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bekæmpelse af rodukrudt i landbrugsafgrøder"— Præsentationens transcript:

1 Bekæmpelse af rodukrudt i landbrugsafgrøder
Solvejg K. Mathiassen, Peter Hartvig & Per Kudsk Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Flakkebjerg

2 Karakteristika for rodukrudt
Flerårige arter som formerer sig ved frø (eller sporer) og ved vegetativ formering Opsamler næringsstoffer i rødder/udløbere Meget konkurrencedygtige overfor afgrøden Spredes i marken ved egen hjælp og med maskiner Små stykker rod/udløber kan spire, jo flere stykker, jo flere spirer

3 Alm. kvik – Elymus repens
20 cm 40 cm Alm. kvik – Elymus repens 60 cm Agerpadderok Equisetum arvense 80 cm

4 Bekæmpelse af rodukrudt
Mekanisk bekæmpelse Udsultning Udtørring Pløjning Kemisk bekæmpelse

5 Plantens tørstofindhold
4 3

6 Fjerne grønne plantedele ved tørstofminimum kvik: 2-4 blade
Udsultning Fjerne grønne plantedele ved tørstofminimum kvik: 2-4 blade agertidsel: 25% i beg. knopstadie agerpadderok 25 cm gråbynke cm I II III IV V Gentages mange gange!

7 Udtørring Trække underjordiske formeringsorganer op på jordoverfladen i tørt vejr Vanskeligt at få tilstrækkeligt tørre forhold i lang tid Frisk opharvede kvikrødder 7-10 dage senere

8 Faktorer som påvirker effekten af glyphosat
Planternes udviklingstrin Formulering Additiver Vandkvalitet Sprøjteteknik Klimatiske forhold

9 Dosering ved stigende udløbermasse (kvik)
>10

10 Bekæmpelse af gråbynke
10 forsøg, , Oversigt over Landsforsøgene 2004 Ubehandlet 2,0 l/ha MCPA 2 tabl. Express 1 tabl. Express + 1,5 l/ha MCPA

11 Bekæmpelse af gråbynke (virkning efter 1 år)
1 forsøg, , Oversigt over Landsforsøgene 2004 Ubehandlet 2,0 l/ha MCPA 2 tabl. Express 1 tabl. Express + 1,5 l/ha MCPA 1,0 l/ha MCPA 4 l/ha Roundup Bio 2 l/ha Roundup Bio

12 Frøspredning af gråbynke
Resultater af potteforsøg: Bedre effekt af MCPA end af Gratil, Primus og Starane Ingen fordel af blandinger Ingen effekt af MCPA på genvækst af gråbynke, 30% effekt på genvækst af agertidsel Lidt bedre effekt af 2 l/ha MCPA end af 3 l/ha Roundup Bio Roundup Bio bedst effekt på genvækst

13 Bekæmpelse af agerpadderok (normannsgran)
l/ha MCPA

14 Ubehandlet 1.5 l/ha MCPA 5 l/ha Roundup Bio

15 Bekæmpelse af agerpadderok (virkning efter 1 eller 2 års behandling)
l/ha MCPA

16 MCPA mod agerpadderok 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,1 1 Dosis, l pr. ha Procent genvækst i fht ubeh. 1 år 2 år i træk 3 år i træk Merbach 1993

17 Effekt på agerpadderok af MCPA i blanding med additiver

18 Sammenfatning 3 års forsøg med agerpadderok
MCPA: Effektiv i behandlingsåret, men varig effekt kræver flere års gentagne behandlinger med høje doser Glyphosat: Varierende resultater, men generelt utilstrækkelig effekt Tilsætning af Roundup Bio kan øge effekten af MCPA Zipper og ammoniumsulfat øger effekten og regnfastheden af MCPA.

19 Bekæmpelse af rodukrudt med MCPA - konklusioner
Bekæmp rodukrudtet, når transporten er til udløberne Bedst effekt ved temp.>150 C og høj luftfugtighed Max l MCPA/ha/år (i korn st ) Effekten kan forbedres ved tilsætning af additiver? Brug rigeligt vand, sørg for god nedtrængning! Sjældent mere end 80% blivende effekt Flerårig indsats er nødvendig God afgrødekonkurrence øger effekt

20 Bekæmpelse af rodukrudt med glyphosat - konklusioner
Før høst: Varierende effekt, kræver planter i vækst, kompromis mht. sprøjteteknik I stub: Ofte god effekt, men afhængig af tilstrækkelig genvækst Høj luftfugtighed fremmer effekten Additiver kan sikre effekt under ugunstige forhold Dyb pløjning som opfølgning på sprøjtning øger effekt

21 Forebyggelse af rodukrudt
Undgå frøspredning Konkurrencestærke afgrøder Penge at spare ved kortlægning af rodukrudt Glem ikke stubharven!


Download ppt "Bekæmpelse af rodukrudt i landbrugsafgrøder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google