Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjernenerver n. vagus X. hjernenerver n. vagus X.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjernenerver n. vagus X. hjernenerver n. vagus X."— Præsentationens transcript:

1

2 hjernenerver n. vagus X

3 nervus vagus (h-X) nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske nerveudløbere

4 nervus vagus (h-X) nerven fører motoriske + sensoriske + parasympatiske tråde fra/til tilsvarende kerner i hjernestammen apparent udspring på forfladen af medulla oblongata forlader fossa cranii posterior gennem foramen jugulare til spatium lateropharyngeum

5 nervus vagus (h-X) N. vagus ...innerverer blandt andet motorisk:
ganemuskler (8) (undt. m. tensor veli palatini som inn. af n. mandibularis) svælgmuskler (9) (undt. m. stylopharyngeus som inn. af n. glossopharyngeus) ...innerverer blandt andet sensorisk: smag omkring vallecula epiglottica

6 hjernenerver n. accessorius XI

7 nervus accessorius (h-XI)
nerven fører motoriske tråde fra kerne i hjernestammen - og fra forhorn i øverste del af medulla spinalis apparent udspring på forfladen af medulla oblongata og på medulla spinalis nerveudløbere fra begge udspring løber samlet gennem foramen jugulare til spatium lateropharyngeum

8 nervus accessorius (h-XI)
nerven fører motoriske tråde fra kerne i hjernestammen - og fra forhorn i øverste del af medulla spinalis apparent udspring på forfladen af medulla oblongata og på medulla spinalis Tråde fra begge udspring løber samlet gennem foramen jugulare til spatium lateropharyngeum innerverer m. sternocleidomastoideus og m.trapezius

9 hjernenerver n. hypoglossus XII

10 nervus hypoglossus (h-XII)
nerven fører motoriske tråde fra kerne i hjernestammen apparent udspring på forsiden af medulla oblongata går gennem canalis hypoglossi

11 nervus hypoglossus (h-XII)
canalis hypoglossi, indgang ved kanten af foramen magnum. Hjernenerve nr. XII (n. hypoglossus) løber fremad og lateralt gennem hullet og direkte ud i spatium latero-pharyngeum.

12 nervus hypoglossus (h-XII)
nerven fører motoriske tråde fra kerne i hjernestammen apparent udspring på forsiden af medulla oblongata går gennem canalis hypoglossi nerven løber fremad og nedad i spatium lateropharyngeum

13 regio parotidea-masseterica

14 regio parotidea-masseterica
regionen afgrænses perifert af: arcus zygomaticus (under 4) basis mandidulae (under 2) forkant m. sternocleidomastoideus(3) forkant m. masseter (1) regionen afgrænses horisontalt af: huden over regionen forkanten af m. masseter ( 8) ramus mandubulae m. sternocleidomastoideus ( 22) spatium lateropharyngeum (A) fossa infratemporalis (B) B A

15 HUD: ( CUTIS) 1: EPIDERMIS/LAMINA EPITELIALIS (OVERHUD) 1a: FORHORNING 1b: FLERLAGET PLADE- EPITEL 2: DERMIS/CORIUM (LÆDERHUD = BINDEVÆV) 3: SUBCUTIS (UNDERHUD) 4: FEDT 5: KOLLAGENE FIBRILLER 6: SVEDKIRTLER 7: KAR OG NERVER

16 HUD: (HÅR) EPIDERMIS/LAMINA EPITELIALIS (OVERHUD) DERMIS/CORIUM (LÆDERHUD) SUBCUTIS (UNDERHUD) 7: HÅRSKAFT 8: HÅRROD 9: HÅRLØG 11: GLAT MUSKEL 12: TALGKIRTEL

17 1: EPIDERMIS/LAMINA EPITELIALI 4. FRIE NERVEENDER MED
HUD: (INNERVATION) 1: EPIDERMIS/LAMINA EPITELIALI 4. FRIE NERVEENDER MED FORGRENINGER I EPITEL (smerte) og MERKELS CELLER I EPITEL (tryk/berøring) 2: DERMIS/CORIUM 5: MEISSNERLEGEME I PAPIL (TRYK/BERØRING) 6+7: ANDRE FØLELEGEMER ( tryk/berøring)) 3: SUBCUTIS 10: VATER-PACINI-FØLELEGEME 8+9 ANDRE FØLELEGEMER 1 2 3

18 regio parotidea-masseterica
regionens indhold 3. gl. parotidea 4. v. facialis 5. n. facialis 6. ductus parotideus 7. m. masseter

19 regio parotidea-masseterica
regionens indhold (som forrige – men uden gl. patotidea) 6. a. carotis ext. (16) 3. a. maxillaris 9. a. temporalis sup.

20 regio parotidea-masseterica
regionens indhold (som forrige – men uden gl. patotidea) 10. v. temporalis sup. v.retromandibularis (17) v. facialis

21 regio parotidea-masseterica
regionens indhold (som forrige – men uden gl. patotidea) n. facialis (15) n. auriculotemporalis (fra fossa infratemporalis på vej mod regio temporalis)

22 regio parotidea-masseterica
N. facialis´ grene fordeler sig efter efter kirtlen til ansigtets muskler/mimiske muskler

23 fossa infratemporalis

24 fossa infratemporalis
Regionens afgrænsning Lateralt: indsiden af ramus mandibulae Forvæg: facies infratemporalis maxillae Medialt: processus pterygoideus indgangen til fossa pterygopalatina Loft: ala major os pterygoideus åbning mod regio temporalis medialt for arcus zygomaticum Bagvæg: pterygoidermusklerne

25 fossa infratemporalis
Regionens muskler m. pterygoideus lat. (øvre del) m. pterygoideus lat. (nedre del) m. pterygoideus med. m. buccinator

26 fossa infratemporalis
Regionens muskler m. temporalis (7)

27 fossa infratemporalis
Regionens afgrænsning: ala major ossis spenoidalis facies infratemporalis corpus maxillae medialflade af ramus mandibulae pterygoidermuren indgang til fossa pterygopalatina fascien om spatium lateropharyngeum

28 fossa infratemporalis
Regionens indhold, nerver: Nervegrene fra n. mandibularis, kommer fra spatium lateropharyngeum n. alv. inf n. lingualis n. buccalis nerve til m. masseter nerver til m. temporalis

29 fossa infratemporalis
Regionens indhold, nerver: Nervegrene fra n. maxillaris går til facies infraorbitalis corpus maxillae rami alveolares superiores posteriores til overkæbens molarer

30 fossa infratemporalis
rami alveolares sup. post (B) går til foramina alveolaria (A) B C

31 fossa infratemporalis
Regionens indhold, kar a.maxillaris (38) (endegren for a.carotis ext.) Arteria maxillaris forsyner bla: tyggeapparatet, dvs tænder, kæber, led, muskler, gane, næsehule og mellemøre.

32 fossa infratemporalis
Regionens indhold, kar: 1: a. maxillaris løber over lateralfladen af m. pterygoideus lat. og ind i fossa pterygopalatina

33 fossa infratemporalis
Regionens indhold, kar: : a. maxillaris fra fossa infratemporalis til fossa pterygopalatina 10: foramen sphenopalatinum (med arteriegren til næsehulen)

34 fossa infratemporalis
Regionens indhold, kar: plexus pterygoideus (23) i fossa pterygopalatina og fossa infratemporalis v. maxillaris (21) i gl. parotis v. retromolaris (20) v. facialis (18+19) v. jugularis int. (fra foramen jugulare i spatium lateropharyngeum)

35 fossa infratemporalis
Regionens indhold, kar: 1: plexus pterygoideus i fossa infratemporalis

36 fossa infratemporalis
Regionens indhold, kar: 1: plexus pterygoideus i fossa pterygopalatina

37 fossa infratemporalis
lidt klinik regionens indhold, nerver n. alveolaris inf. (8) n. lingualis (23)

38 fossa infratemporalis
lidt klinik crista temporalis forkant af ramus mandibulae plica pterygomandibularis injektion til n. alveolaris inf.

39 regio buccalis

40 regio buccalis regionen afgrænses perifert af: sulcus buccolabialis
sulcus nasolabialis linie fra næsefløj til underkant af arcus zygomaticus forkant af m. masseter basis mandibulae

41 regio buccalis sulcus nasolabialis
- fra næsefløj til commissura labiorum = hvor over og underlæbe mødes sulcus buccolabialis -fra commissura labiorum til basis mandibulae

42 regio buccalis regio oralis regio buccalis regio masseterica

43 regio buccalis Regionens indhold (pars cutanea) 11 : cutis
8+10 : subcutis

44 regio buccalis Regionens indhold (pars cutanea) 11 : cutis
8+10 : subcutis 9: overfladisk muskulatur (mimisk+platysma) 14: grene af n. facialis 15: ductus parotideus

45 regio buccalis Regionens indhold (pars cutanea) 11 : cutis
8+10 : subcutis 9: overfladisk muskulatur (mimisk+platysma) 14: grene af n. facialis 15: ductus parotideus 12: v. facialis (v. jugularis interna) 7: a. facialis (a. carotis externa) 13: gll. molares

46 regio buccalis Regionens indhold (pars cutanea) 11 : cutis
8+10 : subcutis 9: overfladisk muskulatur (mimisk+platysma) 14: grene af n. facialis 15: ductus parotideus 12: v. facialis (v. jugularis interna) 7: a. facialis (a. carotis externa) 13: gll. molares 5: m. buccinator 17: corpus adiposum buccae

47 regio buccalis Regionens indhold (pars mucosae) : tunica mucosa
: tela submucosa : gll buccales

48 regio buccalis Regionens indhold (pars mucosae)
: udmunding af ductus parotideus på papilla parotidea – ud for anden OK-molar (7+7) : gll. molares og gll. buccalis har egne, små udførselsgange til slimhinden

49 regio buccalis SLIMHINDE / MUNDHULE 1: TUNICA MUCOSA
1a: FLERLAGET PLADEEPITEL 1b: LAMINA PROPRIA m. kirteludførselsgange (6) 2: TELA SUBMUCOSA m. spytkirtler (5)

50 regio buccalis HUD / CUTIS (1 + 2) 1: EPIDERMIS / LAMINA EPITHELIALIS
(OVERHUD) 1a: FORHORNING 1b: FLERLAGET PLADEEPITHEL 2: DERMIS / CORIUM (LÆDERHUD / BINDEVÆV) m. spytkirtler (5) 3: SUBCUTIS (UNDERHUD) med 4 : fedt 5 : kollagene fibriller 6. svedkirtler - kar og nerver

51 trigonum submandibulare

52 trigonum submandibulare

53 trigonum submandibulare

54 trigonum submandibulare
Afgrænsning : basis mandibulae (til angulus mandibulae) m. digastricus venter ant. og post. m. stylohyoideus os hyoideum Dyb afgrænsning opad - m. mylohyoideus (14) lateralt – corpus mandibulae nedad - lamina superficialis fasciae cervikalis (12) medialt - m. hyoglossus og svælgvæg Superficielle afgrænsning lamina sup. fascia cervikalis (12) platysma (7) hud (6+7)

55 trigonum submandibulare
øvrigt indhold superficielt (ses ikke) nerver til hud fra plexus cervikalis (sensorisk) n. facialis til platysma små kar

56 trigonum submandibulare
indhold profundt (i det aktuelle snit) gl. submandibularis (12) m. digastricus venter ant. (10)

57 trigonum submandibulare
snit – som set på næste billede

58 trigonum submandibulare
indhold profundt (midterste del) gl. submandibularis (1) a. + v. facialis (5 + 6) lymfekar og – knuder (4) m. digastricus venter ant. (8)

59 arteria og vena facialis
arteria facialis (rød ring) udgår fra a. carotis externa, gennemløber spatium lateropharyngea - og trigonum submandibulare. løber medialt for gl. submandibularis i trigonum submandibulare derefter over basis mandibulae foran m. masseter. vena facialis (blå ring) følger arteria facialis over basis mandibulae løber lateralt for gl. submandibularis i trigonum submandibulare går til v. jugularis interna

60 trigonum submandibulare
indhold profundt (dybeste del) n. lingualis (8) ggl submandibulare (9) n. hypoglossus (7)

61 regio sublingualis

62 regio sublingualis Afgrænsning : tungens underside
slimhinden i mundbunden mandibula m. mylohyoideua

63 regio sublingualis indhold m. mylohyoideus (14) m. geniohyoideus (13)
m. genioglossus (18) gl. sublingualis (3) n. lingualis (17) ductus submandibularis (2) n. hypoglossus (16)

64 regio sublingualis gl. sublingualis
m. mylohyoideus fjernes gl. sublingualis n. lingualis deler sig i to grene, en på hver side af gl. sublingualis gl. submandibularis (den del der ligger over m. mylohyoideus) m. geniohyoideus (fra mandibula til os hyoideum) m. hyoglossus (fra os hyoideum til tungen) 8. n. hypoglossus

65 spatium lateropharyngeum

66 spatium lateropharyngeum
bindevævssøjle fra basis cranii externa til apertura thoracis superior

67 spatium lateropharyngeum
Øverste, kranielle afgrænsning af regionen er basis cranii externa. Gennem huller i basis cranii løber : n. mandibularis (3. gren af V) fra foramen ovale a. carotis int. fra foramen caroticum ext. v. jugularis int., n. glossopharyngeus (IX), n. vagus (X) og n. accessorius (XI) fra foramen jugulare n. hypoglossus (XII) fra canalis hypoglossi 1 2 3 4

68

69 spatium lateropharyngeum
Afgrænsning (øverst i søjlen) bagvæg columna vertebralis prævertebrale muskler lamina prevertebralis fasciae cervicalis

70 spatium lateropharyngeum
Afgrænsning (øverst i søjlen) medialvæg visceralfascien viscera

71 viscera, (lat.), indvolde
-- indre organer, organer som fx hjerte, lever, lunger og mave-tarm-system beliggende i dyrs og menneskers indre hulrum, dvs. bryst- og bughule; ofte medregnes kirtler i halsen og hovedet samt tungen.

72 spatium lateropharyngeum
Afgrænsning (øverst i søjlen) medialvæg m. constrictor pharyngis

73 spatium lateropharyngeum
Afgrænsning (øverst i søjlen) forvæg pterygoidermuren (her m. pt. med.)

74 spatium lateropharyngeum
Afgrænsning (øverst i søjlen) lateralvægvæg gl. parotidea med a. carotis externa, v. retromandibularis og n. facialis

75 spatium lateropharyngeum
Indhold m. stylopharyngeus m. styloglossus m. stylohyoideus venter post. m. digastrici

76 spatium lateropharyngeum
Indhold carotis interna v. jugularis interna

77 spatium lateropharyngeum
Indhold n. mandibularis n. vagus n. accessorius n. glossopharyngeus n. hypoglossus

78 spatium lateropharyngeum

79 spatier REGIO MASSETERICA (del af BLÅ – på udsiden af ramus
FOSSA PTERYGOPALATINUM (HVID) FOSSA INFRATEMPORALIS (del af BLÅ - på indsiden af ramus med m. pt. med.) REGIO PAROTIDEA (GUL) SPATIUM LATEROPHARYNGEUM (RØD)

80 spatium lateropharyngeum
Indhold n. mandibularis (rød ring) a. carotis interna (rød) v. jugularis interna (blå) venter post. m. digastricus (rød nål)

81 spatium lateropharyngeum
Dyb afgrænsning af en mere caudal del af regionen hvor følgende er fjernet: hud platysma lamina superficialis fascia cervicalis

82 spatium lateropharyngeum
1: m. sternocleidomastoideus (del af lateralvæg) 2: gl. parotidea 3: trigonum caroticum (åbning i lateralvæg ) 3: svælgmuskulatur (del af medialvæg) 4: os hyoideum (del af medialvæg) 6: prævertebral muskulatur (del af bagvæg)

83 svælgmuskulatur 1: m. constrictor pharyngis superior
2: m. stylopharyngeus 3: m. constrictor pharyngis medius 4: m. constrictor pharyngid inferior

84 spatium lateropharyngeum
indhold i del-regionen:

85 spatium lateropharyngeum
2: a. carotis interna 3: a. carotis externa 1: v. jugularis interna

86 spatium lateropharyngeum
1: n. vagus 2: truncus sympaticus 2: n. phrenicus (fra plexus cervicalis til diaphragma) 1: n. hypoglossus 2. n. accessorius

87 spatium lateropharyngeum
(1: m. styloglossus) (2: m. stylopharyngeus) 1: m. stylohyoideus 2: vent. post. m. digastricus 1: lymfeknuder

88 spatium lateropharyngeum
Dyb afgrænsning af den mest caudale del af regionen hvor følgende er fjernet: hud platysma lamina superficialis fascia cervicalis

89 spatium lateropharyngeum
1: m. sternocleidomastoideus (del af lateralvæg) 3: trigonum caroticum (åbning i lateralvæg ) 3. svælgmuskulatur (del af medialvæg) 5: gl. thyroidea (del af medialvæg) 6: prævertebral muskulatur (del af bagvæg)

90 spatium lateropharyngeum
indhold i del-regionen:

91 spatium lateropharyngeum
1: a. carotis communis 1: v. jugularis interna

92 spatium lateropharyngeum
1: n. vagus 2: truncus sympaticus 2: n. phrenicus (fra plexus cervicalis til diaphragma)

93 spatium lateropharyngeum
1: lymfeknuder

94 S L U T


Download ppt "Hjernenerver n. vagus X. hjernenerver n. vagus X."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google