Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brandkursus Datalogi Teori Øvelser Opsamling AU baggrund Brand teori

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brandkursus Datalogi Teori Øvelser Opsamling AU baggrund Brand teori"— Præsentationens transcript:

1 Brandkursus Datalogi Teori Øvelser Opsamling AU baggrund Brand teori
Elementær brandbekæmpelse Brandkursus Datalogi Teori AU baggrund Brand teori Slukning teori Øvelser Tæppe, CO2, trykvand Demo friture Opsamling Spørgsmål / video

2 Elementær brandbekæmpelse
AU baggrund:

3 Trinvis brandbekæmpelse
Elementær brandbekæmpelse Trinvis brandbekæmpelse Red mennesker Alarmer brandvæsenet Bekæmp ilden

4 Brandteori Brandtrekanten

5 Antændelsestemperatur
Brandteori Antændelsestemperatur

6 Brandklasse A Brandteori Brandklasse A
Det brændende materiale er afgørende for, hvilken karakter branden får. Derfor bliver der skelnet mellem flere forskellige former for brande, afhængig af om materialet er fast, flydende eller i luftform (gas)

7 Brandklasse B Brandteori Brandklasse B
F.eks benzin og olie eller faste materialer, der kan antage væskeform.

8 Brandteori Brandklasse C Brandklasse C Brand i gasarter.

9 Hold dig væk fra alle trykflasker
Særlige farer Gas Trykflasker der opvarmes er under risiko for at sprænge, fordi trykket overstiger hvad beholderen kan holde til. Hold dig væk fra alle trykflasker i brændende områder.

10 Brandteori Brandklasse D Brandklasse D Brand i metaller

11 Brandteori Brandklasse E Brandklasse E Brand i elinstallationer

12 Elinstallationer GODE RÅD :
Særlige farer Elinstallationer Svigt og fejl i elektriske installationer kan give kortslutning og starte en brand. GODE RÅD : Sluk alle elektriske husholdningsapparater når du er væk, eller når du sover. Hvis et elektrisk apparat opfører sig underligt eller bliver varmt, også i stikket, så sluk. Du må ikke koble for mange lamper og apparater på en enkelt stikkontakt. Sørg for at TV, køleskab, PC osv. kan komme af med varmen.

13 Halogenlamper Halogenlamper skal holdes
Særlige farer Halogenlamper En halogenlampe kan blive over 500 oC varm og kan udgøre en reel brandfare. Varmen fra en halogenlampe er så kraftig at den kan sætte ild i et stykke papir på nogle få sekunder. Halogenlamper skal holdes i sikker afstand fra andre materialer.

14 Udvikling af en brand - Begyndelsesfasen
Brandteori Udvikling af en brand - Begyndelsesfasen Udvikling af brand Et brandforløb bliver delt i 3 faser:Begyndelsesfasen Udviklingsfasen Den fuldt udviklede brand. Den tid der går, fra en brand starter til den er fuldt udviklet, varer ofte kun ganske få minutter.

15 Udvikling af en brand - Udviklingsfasen
Brandteori Udvikling af en brand - Udviklingsfasen

16 Udvikling af en brand - Udviklingsfasen
Brandteori Udvikling af en brand - Udviklingsfasen Efterhånden vil varmen ved loftet blive så stor, at der er risiko for, at branden spreder sig til andre lokaler i bygningen. En person vil have meget svære ved at opholde sig i lokalet. I denne fase slukkes branden af brandvæsenet.

17 Udvikling af en brand - Udviklet brand
Brandteori Udvikling af en brand - Udviklet brand Den fuldt udviklede brand I denne fase vil alt brændbart materiale være antændt, og der er meget stor risiko for, at branden spredes til andre dele af bygningen. På dette tidspunkt vil ingen personer kunne overleve i lokalet. Lokalet vil være totalt skadet, efter at brandvæsenet har slukket branden.

18 Brandspredning Røg og ild spreder sig meget hurtigt opad,
Brandteori Brandspredning Røg og ild spreder sig meget hurtigt opad, lidt langsommere til siderne, og ganske langsomt nedad.

19 Redning omfatter Advarsel af truede personer
Red - Alarmér Redning omfatter Advarsel af truede personer Vækning af sovende personer Redning af børn og personer, som ikke selv kan flytte sig.

20 Indespærring Når det brænder, er der ikke tid til at forberede sig
Red - Alarmér Indespærring Når det brænder, er der ikke tid til at forberede sig på flugt.

21 Trappen - husets livsnerve
Forebyggelse Trappen - husets livsnerve Hold døren til kælderen lukket. Ryd op i pulterrum, kælderrum, og lignende steder og fjern brændbare og let antændelige materialer derfra. Kældre og lagerrum bør være forsvarligt aflåst. Opstil slukningsmidler på let tilgængelige steder. Hold porte, gårde, brandveje og trapper frit passable.

22 Indespærring Korrekt optræden er vigtig, hvis du bliver spærret inde
Red - Alarmér Indespærring Korrekt optræden er vigtig, hvis du bliver spærret inde af ild og røg. Forhindr ilden i at brede sig til andre rum. Du kan køle døren, ved at holde den våd. Fyldes rummet med røg, så åbn et vindue. Hold dig tæt ved gulvet. Gør opmærksom på dig selv, når brandvæsenet ankommer.

23 Du må aldrig åbne en dør ind til et Overlad dette til brandvæsenet!
Red - Alarmér Du må aldrig åbne en dør ind til et røgfyldt lokale. Ved åbning af døren risikerer du at give næring til branden og en eksplosiv brandudvikling. Overlad dette til brandvæsenet!

24 Nødudgang Vær opmærksom på hvor nød udgangen er placeret i en bygning.
Forebyggelse Nødudgang Vær opmærksom på hvor nød udgangen er placeret i en bygning. Sæt dig ind i flugtvejs planerne. Læs om alarmeringsforhold. Orienter dig om slukningsmateriale. Husk, elevator må ikke benyttes ved brand. For at undgå eventuelt at blive spærret inde i tilfælde af brand bør du undersøge udgangsforholdene, når du tager ophold i bygninger, du ikke kender, f.eks. hoteller, forsamlingslokaler, indkøbscentre osv. Her og på skibe vil der være opsat ”flugtvejsplaner”

25 Forebyggelse Opsætning af røgalarm Anbring en røgalarm i lofterne på alle etager. Eks. placeres midt på loftet og mindst 50 cm fra væggen. En røgalarm bør placeres ud for soveværelset. Røgalarmen må ikke placeres lige ud for et køkken eller badeværelse. Hæng aldrig en røgalarm op ved en ventilationskanal. Test løbende om røgalarmen virker. Test Test løbende om røgalarmen virker. Kontroller den f.eks. en gang om måneden, og altid hvis du har været på ferie. Tryk på røgalarmens testknap eller blæs tobaksrøg direkte ind i den. Så skal den give lyd. Er batteriet ved at være brugt op, siger røgalarmen selv til ved at give korte bip fra sig. Hav altid et nyt batteri parat.

26 Tidlig brandbekæmpelse kan ske ved
Brandteori Tidlig brandbekæmpelse kan ske ved Kvæl Køle Fjern

27 Slukning ved køling Vand slukker effektivt på grund af sin meget store
kølende virkning. Vand er det bedste slukningsmiddel ved brand i træ, papir, tekstiler, plastic og lignende.

28 Slukning Slukning ved kvælning Kvælning af ilden er ofte den hurtigste slukningsmetode ved småbrande. Ved kvælning af ilden forhindrer du, at branden får tilført luft. Ved kvælning af ilden forhindrer du, at branden får tilført luft, og så slukker den - eller dæmpes, så længe den er tildækket

29 Ild i person - slukning med tæppe
Sørg for at den brændende person ligger ned. Kvæl ilden med tæppet. Tæppet skal hurtigt fjernes, når ilden er slukket og begynd straks at køle personen med vand.

30 Slukning Brand i fedtstof Sluk for varmen Dæk gryden med et stort låg

31 Brug af brandtæppe

32 Vandfyldt slangevinde
Håndildslukkere Vandfyldt slangevinde En slange oprullet på en drejelig slangevinde. En vandfyldt slangevinde har direkte forbindelse til vandforsyningen. En slangevinde har fastmonteret strålerør med 3 funktioner : Åbn/luk Samlet stråle Spredt stråle

33 Brug af slange

34 Trykvandslukker En trykvandslukker bruges til klasse A brande i faste
Håndildslukkere Trykvandslukker En trykvandslukker bruges til klasse A brande i faste organiske materialer som : Træ Papir Tekstiler

35 Pulverslukker Pulverslukkeren med ABC pulver bruges fortrinsvis til
Håndildslukkere Pulverslukker Pulverslukkeren med ABC pulver bruges fortrinsvis til klasse A, B og C brande som : Motorbrand Væskebrand Brand i gas Brand i almindelige elinstallationer Til brand i fast materiale, f.eks. Træ, papir eller tøj, skal du bruge en pulverslukker med betegnelsen ABC som indeholder ”glødebrandpulver”. Hvilke brandklasser slukningsmidlet er egnet til står på slukkeren.

36 Kulsyreslukker En kulsyreslukker bruges til
Håndildslukkere Kulsyreslukker En kulsyreslukker bruges til klasse B, C og E brande som : Små væskebrande Brand i elinstallationer

37 Brug af kulsyreslukker

38 Brandsituationer Er du brandsikker ?

39 Brand i juletræ Hvordan vil du slukke ?
Opgaver Brand i juletræ Hvordan vil du slukke ?

40 Brand i lænestol - Hvad gør du ?
Opgaver Brand i lænestol - Hvad gør du ?

41 Brand i person Hvad gør du ?
Opgaver Brand i person Hvad gør du ?

42 Brand i kælder Hvad vil du gøre ?
Opgaver Brand i kælder Hvad vil du gøre ? En halv time efter at du har været i kælderen for at rydde op, lugter du røg fra køkkentrappen. Du løber ned og ser, at røgen vælter ud fra den halvåbne kælderdør.

43 Brand ved brandfarlige væsker Hvad gør du først ?
Opgaver Brand ved brandfarlige væsker Hvad gør du først ?

44 Brand i bil - Hvordan vil du slukke ?
Opgaver Brand i bil - Hvordan vil du slukke ?

45 Brand på hotel Hvad vil du gøre ?
Opgaver Brand på hotel Hvad vil du gøre ?


Download ppt "Brandkursus Datalogi Teori Øvelser Opsamling AU baggrund Brand teori"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google