Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 1 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling HUMANISTUNDERSØGELSEN 2006-2008 DE HUMANIRORA.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 1 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling HUMANISTUNDERSØGELSEN 2006-2008 DE HUMANIRORA."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 1 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling HUMANISTUNDERSØGELSEN 2006-2008 DE HUMANIRORA UDDANNEDES VEJE FRA UDDANNELSE TIL JOB Præsentation ved ph.d.-stipendiat Laura Louise Sarauw Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

2 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling PROGRAM På sporet af dagens tema … Humaniora og arbejdsmarkedet; politikudvikling, officielle myter og pres. Undersøgelsens baggrund og motivation Hvem, hvor mange og hvorfor? Highlights fra Humanistundersøgelsen 1) Beskæftigelsesmønster: Hvor arbejder humanisterne fra KUA og nationalt? 2) Uddannelsernes anvendelse og arbejdsmarkedsrelevans: Hvilke uddannelseskompetencer bruges? 3) Overgang fra uddannelse til arbejdsmarked: Hvordan, hvor hurtigt og hvorfor? Tendenser og konklusioner … ?!! Perspektiver, spørgsmål og diskussion

3 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 3 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling VTU OM HUMANIORA 2005 ”Fremtidens uddannelse bør have som erklæret mål at føre unge direkte i arbejde.” ”De humanistiske uddannelser skal i højere grad rettes mod en karriere udenfor den traditionelle forsknings- og uddannelsessektor.” ”De humanistiske kandidater er - med deres generelle kompetencer indenfor betydningsdannelse og kulturforståelse - vigtige spillere i en moderne, globaliseret økonomi.” ”Uddannelserne skal indrettes, så potentialerne udnyttes optimalt. Her er et af nøgleordene nærkontakt mellem humaniora og det omgivende samfund.” Citeret fra VTU-rapporten: Humanistiske kandidater og arbejdsmarkedet (VTU 2005), min kursivering.

4 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 4 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling HUMANISTUNDERSØGELSENS MOTIVATION - UDDRAG AF ARBEJDSGRUPPEMS KOMMISORIUM FRA 2007 Forøget viden om de nyuddannedes arbejdsfunktioner, karriereveje og oplevelse af egne kompetencer, som kan bruges i den løbende uddannelses- og undervisningsudvikling. Kvalificering af policyudvikling - politisk såvel som på organisationsniveau. Kvalificering (og afmytificering) af den offentlige debat om de humanistiske uddannelsers arbejdsmarkedsrelevans og kompetenceprofiler. En forbedret studie- og karrierevejledning.

5 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 5 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling FAKTA – OM DEN NATIONALE UNDERSØGELSE Samarbejde mellem de 6 DK universiteter Basis: Ét fælles spørgeskema Sendt til alle dimittender 2001-2006 Svar indsamlet i sommeren 2007 8.043 kandidater har svaret, 2.516 fra KUA Samlet svarprocent på 66 % Oversigtsrapport udarbejdet af Epinion 2008.

6 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 6 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling FAKTA OM KUA-UNDERSØGELSEN Mulige respondenter: 4223 Faktiske respondenter: 2523 Svarprocent: 60%

7 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 7 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling UDDANNELSESKATEGORIER UddannelsesretningFag Dansk: Dansk – nordisk - nordisk sprog og litteratur. Medie-, kommunikations- og informationsvidenskab: Multimedier - humanistisk datalogi - IT, læring og organisatorisk omstilling - informationsvidenskab - medievidenskab - web- kommunikation - retorik - film- og medievidenskab - journalistik - kommunikation - humanistisk Informatik - interaktive digitale medier. Humanistiske uddannelser med merkantilt indhold: Erhvervssprog og int. - erhvervskommunikation - international virksomhedskommunikation - sprog og int. forhold - kultur, kommunikation og globalisering - sprog og int. virksomhedskommunikation – sprog og int. studier – arabisk og kommunikation - cand.merc. int. - European master in Tourism Management - design og kulturøkonomi - designledelse – communication - MSc in Business, Language and Culture - cand.ling.merc. uddannelserne - negot uddannelserne. Større gymnasiesprogfag: Engelsk, tysk, fransk, spansk. Øvrige sprogfag: Arabisk - hebraisk sprog og kultur - finsk - græsk - italiensk - indisk filologi - japansk - kinesisk - bulgarsk – polsk – russisk - serbokroatisk, tjekkisk - ungarsk - brasiliansk – latinamerikanske studier – assyriologi - portugisisk - eskimologi - moderne græsk - hebraisk - indologi - koreansk - slavisk - nederlandsk - persisk/iransk - thai - tibetansk – ægyptologi. Historie, filosofi og idéhistorie: Historie – filosofi – filosofi og idéhistorie – videnskabsteori. Professionsuddannelser: Psykologi – audiologi – audiologopædi – logopædi. Musik/æstetiske fag: Litteraturvidenskab - musikvidenskab - musikpædagogik/musikformidling - musikterapi - populærmusik og lydproduktion - dramaturgi - kunsthistorie – litteraturhistorie - æstetik og kultur - teatervidenskab - performancedesign Kulturstudier: Antropologi og etnografi - religionsvidenskab - kultur og formidling - kultur og innovativ læring - turisme - oplevelsesdesign - mellemøststudier - klassiske studier - amerikanske studier - kognitiv semiotik - lingvistik - europastudier - europæisk etnologi - indianske sprog og kulturer - pædagogik - sprogvidenskab - klassisk filologi - kultur- og sprogmødestudier - pædagogik- og uddannelsesstudier. Arkæologiske fag: Marinarkæologi - forhistorisk arkæologi – middelalderarkæologi - klassisk arkæologi - nærorientalsk arkæologi

8 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 8 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling BESKÆFTIGELSE - LANDSPLAN SEKTORFORDELING Sp.: Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse?

9 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 9 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling BESKÆFTIGELSE - KUA SEKTORFORDELING

10 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 10 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling JOBFUNKTIONER - LANDSPLAN

11 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 11 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling JOBFUNKTIONER – KUA

12 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 12 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ARBEJDSOMRÅDER KUA PRIVATANSATTE FORDELT PÅ FAG

13 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 13 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ARBEJDSOMRÅDER KUA OFFENLIGT ANSATTE FORDELT PÅ FAG

14 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 14 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling BESKÆFTIGELSE - OPSAMLING Humanisterne har fået godt fodfæste på arbejdsmarkedet. Over halvdelen ansættes i det private erhvervsliv (vs. 25 år tilbage, hvor godt 90 % fra KUA var beskæftiget med off. undervisning). (Ud over uddannelsessektoren) finder kandidaterne job i konsulent- og rådgivningsvirksomheder, medie- og it-virksomheder etc. Arbejdsfunktionerne er især strategisk kommunikation, salg, marketing og HR – også i virksomheder, som ikke tidligere har haft akademikere ansat. 1/6 er ansat i ikke-akademiske stillinger i første job.

15 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 15 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling UDDANNELSENS ANVENDELIGHED - LANDSPLAN Sp.: Mener du, at din uddannelse generelt har rustet dig godt til dit arbejdsliv?

16 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 16 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling UDDANNELSENS ANVENDELIGHED KUA – DE ENKELTE FAG

17 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 17 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling SAMMENHÆNG ML. UDD OG JOB – KUA FIG. 1.

18 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 18 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling SAMMENHÆNG ML. UDD OG JOB – KUA FIG. 2. FORDELT PÅ ARBEJDSOMRÅDER

19 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 19 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling KOMPETENCER - TILEGNEDE VS. EFTERSPURGTE

20 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 20 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling TILEGENDE VS. EFTERSPURGTE KOMPETENCER NATIONALT FIG. 2.

21 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 21 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling TILEGENDE VS. EFTERSPURGTE KOMPETENCER KUA FIG. 1.

22 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 22 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling SAMMENHÆNG ML. UDD. OG JOB OPSAMLING 5/9 har job, der ligger inden for speciale/uddannelsens traditionelle fagområde. 1/6 (17%) angiver ingen sammenhæng ml. uddannelse og job - heraf er 9/10 ansat i en ikke-AC-stilling. På landsplan oplever medie,- kommunikations- og informationsvidenskab, professionsuddannelser og arkæologiske fag størst sammenhæng. På KUA er flere ’udskældte’ småfag topscorere mht. arbejdsmarkedsparathed. Erhvervslivet efterspørger bl.a. evnen til at opsøge ny viden, skabe sig overblik og til at kommunikere målrettet og differentieret, dvs. trad. akademiske kompetencer. It-færdigheder og forretningsforståelse efterlyses – især på KUA.

23 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 23 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling FRA UDD. TIL JOB - KUA Sp.: Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (inkl. job med løntilskud)

24 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 24 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling VEJEN TIL FØRSTE JOB LANDSPLAN Sp.: Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job?

25 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 25 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling VEJEN TIL FØRSTE JOB BETYDNIGN AF PRAKTIK/PROJEKSSAMARBEJDE OG STUDIEJOB - LANDSPLAN Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 0-3 måneder Relevant studiejob38 %28 % Ikke relevant studiejob23 %26 % Praktik35 %28 % Ikke praktik30 %26 % Projektsamarbejde36 %27 % Ikke projektsamarbejde30 %27 %

26 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 26 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling UDVIKLING I PRATIK, STUDIEJOB - KUA

27 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 27 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling FRA UDD. TIL JOB KARRIEREOVERVEJELSER UNDER UDDANNELSE – LANDSPLAN Sp.: Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til?

28 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 28 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling FRA UUD. TIL JOB - OPSAMLING Fagspecifikke/personlige kompetencer ligger højst på listen over KUA- dimittendernes vurdering af egne job-kvalifikationer, dvs. angives som primære årsager til ansættelsen. Studievalget er ikke motiveret af karriereønsker -Jo længere fremme på studiet, des mere påtrængende jobovervejelser, MEN -Et stigende antal har studiejob/praktik, og -1/3 af alle får job, før de er færdige med deres uddannelse. Dimittender med studiejob/praktik (40-80 % afh. af fag) kommer hurtigere i job 4/5 mener, at studiejob/praktikken har givet viden om forventninger og kompetencekrav på arbejdsmarkedet. 9/10 vurderer, at studiejob/praktik har givet kompetencer, som ikke ligger uddannelsen.

29 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 29 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling KONKLUSIONER …?!! TILBAGE TIL VTU-CITATET - DEN GENNEMGÅENDE TREND De humanistiske uddannelser som sådan har ingen legitimitetskrise i forhold til kravet om samfunds- og arbejdsmarkedsrelevans; Flere optages på HUM, men arbejdsmarkedet ekspanderer simultant- Trend: færre ’gymnasielærere’ og flere ’konsulenter’. Traditionelle, akademiske kompetencer vurderes højt hos arbejdsgiverne. Fagspecifikke kompetencer ligger over generalist- og samarbejdskompetencer, når dimittenderne selv skal vurdere, hvorfor de blev ansat.

30 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 30 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling KONKLUSION II - KUA KUA er... Et ’traditionelt’ humanistisk fakultet med et ’traditionelt’ arbejdsmarked inden for undervisning og øvrig offentlig sektor. KUA er også... Et godt, traditionelt universitet! De, der arbejder i gymnasieskolen, føler sig generelt godt udrustede til deres job. Fagligheden vurderes især på KUA højt i dimittendernes opfattelse af jobparathed.

31 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 31 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling KONKLUSION III – KUA KUA er … et fakultet i udvikling 39 % af dimittenderne ansættes i dag i det private. Også de klassiske gymnasiefag er storleverandører til det private erhvervsliv – særligt rådgivnings- og konsulentbranchen. KUA-dimittender i ’nye’ jobtyper savner i særlig grad it- og forretningsforståelse. KUA-studerende sætter generelt uddannelsesindhold over karriereovervejelser, men et øget antal har studiejob og/el. praktik/projektsamarbejde.

32 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 32 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling KONKLUSION IV? - MED EKSTERNE ØJNE ”Uddannelseskulturen skal have et kærligt spark bagi (…).” De studerende skal have et klart billede af, hvad de kan bruge deres kompetencer til på arbejdsmarkedet. Det kalder på en yderligere professionalisering af både studie-, erhvervs- og karrierevejledningen.” ”Jobparathed og forretningsforståelse er nøgleord, der bør realiseres gennem en tæt kontakt til erhvervslivet – via praktik, studenterjob, trainee- stillinger m.v. ” Citeret fra kommentar af Jannik Schack Linneman, Forskningspolitisk Chef, Dansk Erhverv, Politiken 26. april 2008.

33 Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 33 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling SPØRGSMÅL & DISKUSSION PERSPEKTIVER I UNDERVISNINGSCASES, PH.D.-PROJEKT MM POTENTIALE I PH.D.-PROJEKT Dybdeanalyse via 10 fagspecifikke casestudier, der kortlægger den specifikke sammenhæng ml. de enkelte uddannelser (studieordninger) og svardata fra humanistundersøgelsen. HVAD MERE ?


Download ppt "Præsentation, Adjunktpædagogisk Seminar 7. maj 2008 Dias 1 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling HUMANISTUNDERSØGELSEN 2006-2008 DE HUMANIRORA."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google