Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus I studie- og notatteknik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus I studie- og notatteknik"— Præsentationens transcript:

1 Kursus I studie- og notatteknik
Få mere ud af undervisningen

2 Få mere ud af undervisningen
Formål og indhold Få mest ud af studiet uden at brække halsen Redskaber til at styre udenom faldgrupper: f.eks.: Miste koncentrationen, ikke at kunne huske hvad man har læst, tidsmangel Få mere ud af undervisningen

3 Hovedpointer I skal have med jer i dag
Aktivitet Ingen opskrift Lidt forberedelse er bedrer end ingen! Selektion og prioritering Sammenhæng frem for deltalje Den gyldne middelvej Ingen AHA-oplevelser Øvelse gør mester

4 Dagens program Før undervisning Under undervisning Efter undervisning Tips & Tricks

5 Husk: Det er faktisk fedt at lære noget nyt!

6 FØR UNDERVISNINGEN - planlægning

7 Få overblik over hele semesteret I
Hvornår er der eksamen? Hvornår er der andre afleveringer? Hvornår er der undervisning? Hvornår ligger der vejledningsmøder? Hvornår er der planlagt projektarbejde? Hvornår skal jeg forberede mig?!?

8 Få overblik over hele semesteret II
Brug en almindelig mayland kalender eller lav et gantskema

9 Få overblik over hele semesteret III
Når du har det store overblik, kan du bedre planlægge i detaljen. Når du har det store overblik, kan du planlægge uge for uge og dag for dag.

10 At planlægge dagene Ha´en professionel tilgang til studiearbejdet (tænk som en fuldmægtig) Del dagen op i mindre bider; det er bedst for hukommelsen og koncentrationen, og det er bedst for læringen Vær realistisk Skriv de studieaktiviteter ind som du allerede kender til Skriv også tid ind til forberedelse af disse Skriv også ferie, arbejde og lignende

11 Øvelse Tænk på emnet fra sidste forelæsning.
Tag en kalender og skriv de vigtige datoer ind allerede nu, som du kender til og udfyld resten af kalenderen, når du kommer hjemriv dette ind i cirkel og lav derudfra et mindmap

12 FØR UNDERVISNING - Forberedelse
Få overblik Vælg læse- og notatteknik

13 Før-læsning: Spørg inden du åbner bogen
1. Hvad er det for en tekst? Få overblik over teksten: Kig på Omslaget Indholdsfortegnelsen, Overskrifter, forord, stikordsregister Abstract Indledninger, afslutninger, Tekstbokse, illustrationer, fremhævet tekst Sekundær litteratur og opslagsværker 2. Hvad skal jeg have ud af denne tekst? Hvad har jeg brug for at lære? Hvor vigtig er teksten for mig (skal den overhovedet læses)? Hvor meget tid skal/kan jeg sætte af til at læse den?

14 Tilpas din læsning

15 sSkimning Overfladisk læsemåde med det formål – at orientere sig om indhold (omfang, art og niveau) og form (fremstilling og sprog) og – at forberede mere grundig form for læsning (eller at afvise teksten). - Man skimmer ved at lade øjnene glide ned over siderne og gøre stop “interessante steder”.

16 Interessante steder findes i
begyndelser og slutninger i afsnit af alle størrelser overskrifter fremhævelser, fx kursiverede ord lange ord (som ofte er indholdsmættede) nøgleord som har med tekstens emne at gøre figurerer og tekstbokse

17 Vores bedste læseråd Sæt dig selv i centrum. Du skal ikke lade dig styre af bøgerne og deres forfattere 2. Læs altid anvendelsesorienteret - hvad vil du bruge teksten til? 3. Få overblik over teksten, før du går i detaljer - så har du en fornemmelse af, hvad der venter dig Tilpas læsemåden til den tekst du læser 7. Træn skimningsteknikken 8. Flet læsning og notattagning - Skriv dog først notater, når du har læst afsnittet/ kapitlet/artiklen færdig

18 Advarsel: Highlighter-tusch forfører let til at tro at man har forstået det man læser. Det er ikke ens egne formuleringer!

19 Brug som minimum forskellige farver og stregformer (highlighters) til at fremhæve forskellig slags stof og forskellig grad af vigtighed

20 hvad de skal bruges til og hvornår de skal bruges
Dit formål med notater Afhænger af: hvad de skal bruges til og hvornår de skal bruges Hellere aktive noter end highlighter! METANOTER!

21 2 notatteknikker Gengiver den rækkefølge stoffet præsenteres i
Linære noter Visuelle noter (F.eks. Mindmap) Gengiver den rækkefølge stoffet præsenteres i Er gode til strukturerede forelæsninger eller til stof, man i forvejen besidder et vist overblik over Passer til den menneskelige hjerne Er gode til rodede forelæsninger eller kompliceret stof Er også gode til at brainstorme om nye emner med Fremhæver hvordan stoffet hænger sammen brug onenote (PC) / CURIO (MAC)!

22 En 3. notatteknik: Argumentatorisk notatteknik

23 Øvelse Skimmelæs artiklen (2 1/2 min)
Vælg to af de præsenterede notatformer (linære noter, mindmap eller Toulmin) Afprøv notemetoden på artiklen

24 Øvelse opsamling Hvilken noteformer har i afprøvet?
Fordele og ulemper? e

25 Opsummering; før undervisningen:
Skab overblik over det der skal læses Skimmelæs det Normallæs eller dybdelæs enkelte passager Tag noter der passer til formålet og til dig - fx linære noter eller mindmap

26 PAUSEslide – bliv klogere i pause!
Enhver notatteknik er bedre end ingen notater (målt på sammenhængen mellem notater og eksamensresultater hos 1200 medicinstuderende) Notattagning styrker indlæringen, også hvis de aldrig tages frem igen Forelæsningsnotater kan hæmme notat-tagerens evne til at reagere, organisere stof, få idéer, interagere med stof – i modsætning til læsenotater Bedste notat-type er sammenhængende referater (målt på kohærens i teksten i essay-tests) (Slotte og Lonka (2001): Note Taking and Essay Writing. I Rijlaarsdam, G.: Studies in Writing, 7).

27 UNDER SELVE UNDERVISNINGEN

28 Det er ikke for alle at tage noter undervejs i undervisningen.
Måske skal du tage billeder af tavlen i stedet eller optage undervisningen. Men tager du noter er der forskellige måder at gøre det hensigtsmæssigt på…

29 Fokuser på definitioner sammenligninger og modsætninger årsag og virkning hierarkier eksempler mål og midler henvisninger STIKORD

30 Ha´styr på Vær særligt opmærksom i begyndelsen og til sidst. Først får du ofte strukturen, formålet, prioriteringen. Sidst får du ofte resume, konklusion, perspektiv. Læg særligt mærke til det, som skrives på tavlen eller andre AV-hjælpemidler, og det, som understreges af underviserens kropssprog eller stemme. Styr underviseren. Stil spørgsmål, bed om gentagelser – Få merudbytte! Læg vægt på de tanker og associationer, du selv får undervejs.

31 Undervejs kan du ervejs
Lytte Forstå Skabe sammenhæng Vurdere hvad der er væsentligt Forkorte Og forfra, mens du skriver samtidigt.

32 Du kan bruge linære noter eller mindmaps
En 3 notatteknik Du kan bruge linære noter eller mindmaps Du kan også bruge zig-zagnoter…

33 Opsummering: Under selve undervisningen
Hvis du tager noter i undervisningen, så træf kvalificerede valg om deres formål og metode Vælg den notatform, der egner sig bedst til dig og til emnet

34 EFTER UNDERVISNINGEN

35 Lige efter undervisningen kan du
Bliv siddende nogle få minutter (vær realistisk) og puds notaterne af til sidst Skriv flere overskrifter Ret misforståelser Tjek at skrift er læselig Tjek at forkortelser og symboler er forståelige Tilføj supplerende oplysninger Notér kommentarer og nye associationer Arkivér ordentligt og gerne digitalt!

36 Organisering digitalt
Ordentlig mappestruktur fx med mappe til hvert fag Sigende filnavne – ikke kun dato Links på tværs hvis overskud – fx både emneorganisering og forfatterorganisering Fx Onenote!

37 Noter efter undervisningen I (nonstopskrivning) (4 slags noteteknik)
Læg alt væk fra bordet undtaget et blankt papir og pen. Skriv med store bogstaver det spørgsmål eller emne, du vil behandle øverst. Stil et ur til 5, 10 eller max 15 min. Skriv uden at stoppe overhovedet, indtil uret ringer. Du må ikke gå tilbage eller rette. Skriv gerne hele sætninger. Hvis du ikke kan finde på noget at skrive, skriver du dit spørgsmål eller emne igen og igen. På computer kan du med fordel slukke for skærmen

38 Efter-læsning Diskussion Repetition

39 Øvelse Tænk på emnet fra sidste undervisningsgang.
Skriv dette ind i cirkel og lav derudfra et mindmap

40 Øvelsesopsamling Hvilke studieteknikker er du blevet præsenteret for i dag? Fordele ulemper?

41 Opsamling: Efter undervisning Koncentration – gode råd:
Læs altid med et spørgsmål: Hvad vil du vide? Læs anvendelsesorienteret: Hvad kan jeg bruge det her til? Tag noter, mens du læser. Læs efter én ting ad gangen. Læs i uforstyrrede omgivelser, hvor du ikke så let bliver distraheret. Slå telefonsvareren til og mailboksen fra. Læs på de bedste tidspunkter. Lav dine egne regler/ritualer for din arbejdsproces. Varier dine studieopgaver

42 Du får mest ud af ALT ved at være aktiv!

43 Litteratur om noter og læsning
Rienecker og Jørgensen m. fl. (2009): Studiehåndbogen Samfundslitteratur Estrup, Jens & Janne Hovmand Storm: Fra studiestart til studie. Vejen til bedre læse- og notatteknik. Gyldendal Uddannelse 2000. Harboe, Thomas og Ravn, Jakob : Kunsten at studere - en håndbog i studieteknik. Teknisk forlag 2004 (3. udgave) Buzan, Tony: Brug hjernen bedre - styrk hukommelse, læsehastighed og kreativ tænkning. Borgen 1995 Elbro, Carsten og Nielsen, Per (1996): Videregående læsning – Proces-ser, overblik og forståelse. København, Dansklærerforeningen. Jørgensen, Peter Stray med bidrag af Harboe, Thomas (2007): Akademisk læsning. Forlaget Samfundslitteratur (under udgivelse) Jørgensen, Peter Stray (2001): Notatteknik for studerende - lyt, læs - notér - skriv. 2. Udg. Frederiksberg, Samfundslitteratur Film om notatteknik på

44 Studenterrådet, DM og Djøf i et klogt samarbejde
In tranquillo mors, in fluctu vita I stilheden døden, i strømmen livet


Download ppt "Kursus I studie- og notatteknik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google