Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 12.09.2011Gymnasiets opbygning1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 12.09.2011Gymnasiets opbygning1."— Præsentationens transcript:

1 Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 12.09.2011Gymnasiets opbygning1

2  Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser  Studiekompetence - så du bliver klar til videreuddannelse  Personlig udvikling: at kunne forholde sig selvstændigt, reflekterende og ansvarligt til omverdenen  Kreativitet og innovative evner  Demokratisk bevidsthed og international orientering  Et spændende og udfordrende ungdomsliv 12.09.2011Gymnasiets opbygning2

3  Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen.  Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.  Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.  Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve.  Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være uddannelsesparat (UU)  Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. 12.09.2011Gymnasiets opbygning3

4  Opfylder du ikke kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Gymnasiet afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve.  Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve. 12.09.2011Gymnasiets opbygning4

5  Du søger optagelse på www.optagelse.dk. Har du ikke adgang til internettet, kan du få et ansøgningsskema på den skole, du går på, eller hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. Er du gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du hente det på et gymnasium.www.optagelse.dk  Du kan anføre flere gymnasier i prioriteret rækkefølge på ansøgningsskemaet, men du kan kun ønske 1 studieretning på hvert gymnasium  Du kan ikke være sikker på at få dit ønske om gymnasium opfyldt, da gymnasiet måske får flere ansøgere, end der er kapacitet til.  Ansøgningsfristen er normalt 15. marts, men på din skole vil der sikkert være en tidligere frist.  Uddannelsen starter i august. 12.09.2011Gymnasiets opbygning5

6 Ud over at vælge gymnasium skal du i ansøgningsskemaet angive:  Kunstnerisk fag på C-niveau  Musik  Billedkunst  Dramatik  Mediefag  2. fremmedsprog  Tysk fortsættersprog B  Fransk fortsættersprog B  Fransk begyndersprog A  Spansk begyndersprog A  Studieretning (forhåndstilkendegivelse) 12.09.2011Gymnasiets opbygning6

7  Grundforløb (½ år)  Fælles for alle  Indsigt i gymnasiets fag  Indsigt i gymnasiets arbejdsmetoder  Studieretning (2½ år)  Pakke på 3 studieretningsfag  Kombination af A og B niveauer  Giver studentereksamen en særlig profil 12.09.2011Gymnasiets opbygning7

8  Fagene har 3 niveauer A-niveau svarer til typisk 3 års undervisning B-niveau svarer til typisk 2 års undervisning C-niveau svarer til typisk 1 års undervisning Forløbene kan dog komprimeres eller udstrækkes 12.09.2011Gymnasiets opbygning8

9  Obligatoriske fag  Fælles for alle uanset studieretning (ca 2/3 af fagene)  Studieretningsfag  3 fag  1 projekt  Valgfag  Højst 2 valgfag (afhængigt af studieretning og 2. fremmedspr.)  Valgfag kan være opgradering af fag, man allerede har  Valgfag kan være et helt nyt fag 12.09.2011Gymnasiets opbygning9

10 ObligatoriskDanskHistorieEngelsk 2. fremmedspr. Idræt Kunstnerisk fag SamfundsfagMatematikFysik Almen studieforberedelse Almen sprogforståelse Naturvidenskabe- ligt grundforløb 12.09.201110Gymnasiets opbygning

11  Naturvidenskabeligt grundforløb ( i grundforløbet):  Forståelse af naturvidenskabelig tankegang og metode  Naturvidenskabelig praksis (undersøgelser)  Evne til at formidle naturvidenskabeligt stof  Almen sprogforståelse ( i grundforløbet) :  Samspil mellem sprogfag  Analyse af forskellige former for tekster  Beherskelse af sproglige og litterære begreber til at beskrive iagttagelser i tekster  Kommunikationsteori  Almen studieforberedelse (alle 3 år)  Fokus på samarbejde mellem fagene  Emneopbygget: væsentlige natur- og kulturfænomener  Opfattelse af natur, menneske og samfund varierer med faglig vinkel 12.09.2011Gymnasiets opbygning11

12 ObligatoriskGrundforløbDanskHistorieEngelsk 2. fremmedspr. Idræt Kunstnerisk fag SamfundsfagMatematikFysik Almen studieforberedelse Almen sprogforståelse Naturvidenskabe- ligt grundforløb Obligatoriske fag Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedspr. A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Oldtidskundskab C Religion C 2 af fagene: Biologi C Kemi C Naturgeografi C Almen studieforberedelse Valgfag naturviden- skabeligt valgfag (B) - afhængigt af studieretning frie valgfag (0-2)Studieretningsfag 3 fag på A/B-niveau Studieretnings- projekt 12.09.201112Gymnasiets opbygning

13  Kunstneriske studieretninger  Sproglige studieretninger  Matematisk-naturvidenskabelige studieretninger  Samfundsfaglige studieretninger 12.09.2011Gymnasiets opbygning13

14 12.09.2011Gymnasiets opbygning14 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B 1. 2 Musik A, Engelsk A, Mediefag B 2. 1 Engelsk A, Tysk forts. A, Fransk beg. A 3 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 5. 1 Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 2 Samf. A, Matematik A, Naturgeo. B 6. Matematik A, Fysik A, Kemi B 7. Matematik A, Kemi A, Fysik B 8. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 2. 2 Engelsk A, Tysk forts. A, Samf. B 4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B

15 12.09.2011Gymnasiets opbygning15 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B 1. 2 Musik A, Engelsk A, Mediefag B 5. 1 Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 2 Samf. A, Matematik A, Naturgeo. B 6. Matematik A, Fysik A, Kemi B 7. Matematik A, Kemi A, Fysik B 8. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B 2. 1 Engelsk A, Tysk forts. A, Fransk beg. A 3 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 2. 2 Engelsk A, Tysk forts. A, Samf. B

16 12.09.2011Gymnasiets opbygning16 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B 1. 2 Musik A, Engelsk A, Mediefag B 2. 1 Engelsk A, Tysk forts. A, Fransk beg. A 2. 2 Engelsk A, Tysk forts. A, Samf. B 5. 1 Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 2 Samf. A, Matematik A, Naturgeo. B 6. Matematik A, Fysik A, Kemi B 7. Matematik A, Kemi A, Fysik B 8. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 3. Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B

17 12.09.2011Gymnasiets opbygning17 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B 1. 2 Musik A, Engelsk A, Mediefag B 5. 1 Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 2 Samf. A, Matematik A, Naturgeo. B 6. Matematik A, Fysik A, Kemi B 7. Matematik A, Kemi A, Fysik B 8. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B 2. 1 Engelsk A, Tysk forts. A, Fransk beg. A 3 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 2. 2 Engelsk A, Tysk forts. A, Samf. B

18 12.09.2011Gymnasiets opbygning18 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B 1. 2 Musik A, Engelsk A, Mediefag B 5. 1 Samf. A, Matematik A, Biologi B 5. 2 Samf. A, Matematik A, Naturgeo. B 6. Matematik A, Fysik A, Kemi B 7. Matematik A, Kemi A, Fysik B 8. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B 4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B 2. 1 Engelsk A, Tysk forts. A, Fransk beg. A 3 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 2. 2 Engelsk A, Tysk forts. A, Samf. B

19  På Århus Statsgymnasium er alle studieretninger sammensat således, at du har de nødvendige niveauer i fagene  Du skal altså ikke bruge valgfagene til at sikre dig, at du får A-niveauer nok til en studentereksamen  Valgfagene fylder ikke så meget i skemaet – og de ligger først i 3.g undtagen for retning 2.2 og 3, der både har valgfag i 2.g og 3.g 12.09.2011Gymnasiets opbygning19

20 Nogle gymnasier har valgt at udbyde et stort antal valgfag. Det kan skyldes, at eleverne her bliver nødt til at supplere op med valgfag for at få tilstrækkelige A-niveauer til en studentereksamen På Århus Statsgymnasium har vi desuden valgt kun at udbyde de valgfag, som vi er forholdsvis sikre på, at der er elever nok til at oprette.  Valgfag på A-niveau:  Fransk (forts.)  Valgfag på B-niveau:  3g: Idræt, matematik, religion  2g for retning 2.2 og 3: Matematik, filosofi og samfundsfag  Valgfag på C-niveau:  Astronomi, erhvervsøkonomi, design, filosofi, psykologi 12.09.2011Gymnasiets opbygning20

21  Der vil være yderligere information om Århus Statsgymnasium og om studieretningerne på skolens websted: www.aasg.dk Udbuddet af studieretninger og valgfag kan ændre sig, men ligger fast senest 1/12-2011. (Se skolens hjemmeside)www.aasg.dk  Man er også velkommen til at maile til skolen på: post@aasg.dk post@aasg.dk  Eller ringe på 86 15 89 55 12.09.2011Gymnasiets opbygning21


Download ppt "Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 12.09.2011Gymnasiets opbygning1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google