Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Business case - Gevinstoverblik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Business case - Gevinstoverblik"— Præsentationens transcript:

1 Business case - Gevinstoverblik
businesscase.dk 22. sept. 2013

2 Brug gevinstoverblik-diagrammer for at få linket fra værktøj til forretningsmæssigt mål
Enabler/ værktøjer Change/ ændringer Inter. benefit/ gevinst Benefit/ hovedgevinst Business objective/ Forretnings-mæssige mål Dette angiver det værktøj, som skal skabe og være forudsætningen for forandringen. Eks.: Nyt vagtplanlægnings-modul, som kan optimere vagter Dette er forandringen, som skal ske. Ellers kan der ikke opnås en gevinst. Eks.: Planlæggerne bruger funktionerne i systemet Dette er en umiddelbart gevinst, som opnås. Dette understøtter den egentlige gevinst (hovedgevinsten). Eks.: Vagterne bliver pakket bedre –> brug for færre medarbejdere til at dække vagterne Dette er hovedgevinsten – forventet gevinst Eks.: Reduktion af medarbejdere Dette er virksomhedens forretnings- mæssige mål (og dermed også i projektet, da dette skal være alignet). Eks.: Mere lønsom forretning (forbedring af forretningen) (c) 1stroke Brug af undersøgelsen er tilladt med en klar kildeangivelse.

3 Et eksempel på et gevinstoverblik
Indførelse af single sing-on Færre pålogninger Nye login Færre og hurtigere login Udskiftning af login Hurtigere pålogning Mindre nedetid Udskiftning af ydere komponenter Hurtigere gen-etableringstid v. strømafbrud Forbedret netværk Forbedring af WIFI Et eksempel på et gevinstoverblik Bedre svartider Bedre under-støttelse af forretningen Større båndbredde Konsolidering af WAN Bedre service og support Konsolidering af apps Færre bruger-henvendelser Dette bruges som enabler/værktøj hos virksomhederne Hurtigere realisering af gevinster Forbedring af applikationer Reduktion af fejl Færre nedbrud som følge af pladsmangel Mere sikker drift Ny drift/ nye systemer Optimere TCO Optimere kapaciteten Storage Automatisk udvidelse af storage (forecast) Bedre oppe tid som følge af nyere udstyr Mere effektiv brug af eks.ressourcer Effektiv brug af investerings-mideler Sikre driftsforhold (tier2 -> tier3) Mindre datatab som følge af mgl. backup Ingen vente tid ift. changes Mere effektiv brug af ressourcer Datacentre Standardiseret drift Flere nye funktioner til brugerne Bedre forecast af behov Billigere support Nemmere at opdatere viden Bedre kvalifi-cerede support medarbejdere Bedre udnyt-telse af løn-summen (IMT) Tynde klienter Tillæg af tynde klienter Billigere installeringen Nemmere at vedligeholde et image Dette høstes af Supportorg. ifm projektet Standardiseret PC image Udskiftning til standard image Bedre indkøbsaftaler Reduktion af omkostning per enhed Standardiseret PC (Setup) Reduktion af alternativer setup Reduceret lagerbinding Mindre kapitalbinding Bedre likviditets-optimering Dette høstes af virksomhederne Udskiftning fra gammel til nyt (c) 1stroke Brug af undersøgelsen er tilladt med en klar kildeangivelse. Mindre energi per enhed Reduktion af energiomkost-ningerne Mere CSR i IMT

4 Case 1: Udskiftning af Switch
(c) 1stroke Brug af undersøgelsen er tilladt med en klar kildeangivelse.

5 … og eksempel på et gevinstoverblik for ”Switch”
Mindre HW support omk. Mindre omkostninger Reduktion af IT-cost Udskiftning af aktiv udstyr Mindre strømforbrug Ny drift/ nye systemer Mindre nedetid Hurtigere genetable-ringstid v. strømafbrud Forbedret netværk Udskiftning af passivt udstyr Bedre svartider Større båndbredde Bedre under-støttelse af forretningen Understøttelse af IPTV, video og PACS … Implementering af stand-ardiseret udstyr Færre supportsager Mindre tid på support Stordriftsfordele (forbedret indkøb) Mindre lager/aktiv (c) 1stroke Brug af undersøgelsen er tilladt med en klar kildeangivelse.

6 Hvad betyder bedre understøttelse af forretning?
Brug af Video-conf.? Mindre vente tid og dermed hurtigere arbejdsgang? Bedre kvalitet? Bedre kvalitet? … dette bør være separate projekter, som forretningen driver! (c) 1stroke Brug af undersøgelsen er tilladt med en klar kildeangivelse.

7 Tænkt eksempel fra DSB: Brug af smartphones
Mindre print Reduktion af admin. omk Bedre lønsumhed Smart-phone Automatisk opdatering Sikker oplysnings-ning Bedre togsikkerhed Online dokumen-tation Brug af mobil som opslagsværk Optiming af lønsum Færre kg Færre arbejdsskader Færre sygedage Bedre arbejdsmiljø (c) 1stroke Brug af undersøgelsen er tilladt med en klar kildeangivelse.

8 Tænkt eksempel fra Big Data: Markedsføring & Svindel
Målrettede budskaber Trofaste kunder Brug af data til markeds-føring Øget salg Øget markeds-andele Big Data Realtime budskaber Customer Insight Skarpere priser Øget markeds-andele Brug af data til svindel Kortlægning af svindel Korrekt udbetaling Forbedret Combined Ratio Bedre lønsomhed (c) 1stroke Brug af undersøgelsen er tilladt med en klar kildeangivelse.

9 Litteratur Generelt (skal læses):
Stephen Jenner, Managing Benefits - Optimizing the Return from Investments. ISBN-10: (bør købes på nettet) Garald Bradley. Benefit Realisation Management. Second Edition. ISBN: (bør købes på nettet) Opslagsværker (bør kendes): Johnson et al.: Exploring Strategy, 9th edition (eller en tidligere version) ISBN: (bør købes) PRINCE2 manualen (bør kendes) MSP manualen (bør kendes)


Download ppt "Business case - Gevinstoverblik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google