Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Svineavl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Svineavl."— Præsentationens transcript:

1 Svineavl

2 Hvem er jeg? Cecilie Julius Nielsen 26 år Jordbrugsteknolog i svin
Landmand 2017 Bosat i Holstebro Kæreste og hund Hvem er jeg?

3 Dagordenen Svineracer Krydsningsfrodighed Avlsstruktur Afprøvning
Indeks Genomisk selektion Avlsselskaber Avlsmål Evaluering

4 Hvad tænker i når i høre svineavl?
Menti.com – brainstorm Hvad tænker i når i høre svineavl?

5 Svineracer Landrace Yorkshire Duroc Hampshire
Spørg om de kender racerne? Kender i andre racer?

6 Racernes egenskaber Landrace Yorkshire Duroc
Høj frugtbarhed, gode moderegenskaber, og velegnet moderdyr Yorkshire Gode moderegenskaber og velegnet moderdyr Duroc Høj daglig tilvækst, god foderudnyttelse og velegnet som faderdyr Landrace (LL) Dansk Landrace er en af hundyrracerne i det danske krydsningsprogram til produktion af YL-sopolte. Landracen har en god slagtekvalitet. På grund af Landracens høje frugtbarhed, bruges søer af denne race ofte som moderdyr til YL-søer, som er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. Dansk Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet Yorkshire (YY) Dansk Yorkshire bruges ligesom Landrace til hundyrrace. Den er samtidigt den bedste race mht. alle produktionsegenskaberne. Derfor anvendes racen også som far til slagtesvin i mindre omfang. Denne race har høj kødprocent, høj tilvækst, lavt foderforbrug og en god kødkvalitet. Frugtbarheden og moderegenskaberne er meget gode hos Yorkshireracen Duroc (DD) Dansk Duroc stammer fra USA og Canada hvorfra den blev importeret i perioden Den blev herefter brugt som ornerace til krydsningsprogrammer. Siden importen er Dansk Duroc blevet forbedret især med hensyn til kødprocent og IMF. I dag har DanAvl den største population af renracede Duroc i Europa. Dansk Duroc klarer sig godt som ornerace i kombination med LY-søer. Dansk Duroc producerer større kuld og hurtigt voksende slagtesvin med lavt foderforbrug og høj kødprocent. Som en ekstra fordel producerer Dansk Duroc slagtekroppe med god kød- og spisekvalitet Hampshire (HH) Dansk Hampshire blev ligesom Duroc importeret fra USA og Canada sidst i 1970'erne, og anvendt som ornerace. Dansk Hampshire giver en høj kødprocent. Dansk Hampshire anvendes oftest til produktion af krydsningsorner. En meget populær orne i Danmark er førstegangskrydsning mellem Dansk Duroc og Dansk Hampshire (HD-ornen). Dansk Hampshire er fri for det uønskede gen RN-

7 Krydsningsfrodighed Krydsning mellem 2 forskellige racer vs. 2 ens racer Giver mere stærke og robuste dyr ved krydsning af forskellige racer Landrace (L) og Yorkshire (Y) – moderdyr Duroc (D) og Hampshire (H) – faderdyr Hampshire til krydsningsorner Tegn en krydsning mellem L og Y = hybrid på billedet

8 Krydsningsfrodighed Hybrid LY/YL og DD = danish moneymakers
Bogstavet forrest fortæller hvem der er far og bogstavet efter fortæller hvem er mor Få dem til at fortælle om de har forstået det? Giv eksempler på krydsning, hvem er mor og hvem er far: DLY YLY LYL

9 Avlsstruktur Avlspyramiden Avlsbesætninger Opformeringsbesætninger
Renracet dyr KS- stationer Opformeringsbesætninger Krydsningsdyr og renracet dyr Produktionsbesætninger Indkøber fra de andre Laver Danish moneymakers 25 avlere KS står for ”kunstig sædoverførsel” 105 opformeringsbesætninger Produktionsbesætningerne køber sæd fra KS-stationerne og polte fra opformeringsbesætningerne

10 Afprøvning af avlsdyr Orner til KS-stationer
Alle avlsbesætninger – udvalgte orner og sogrise Når de er 4 uger gamle Afprøvning De bedste orner sendes til KS Når de er 4 uger gamle, vælger man dyrene efter højest indeks Billede viser: sæd til avlsbesætninger  avlere sender orner og polte til bøgildgård til afprøvning  avlere beholder selv dyr til videre avl

11 Selve afprøvningen - Bøgildgård
Dyrene indsættes i klimastald i 5 uger Ens vilkår Mellem 30 – 100 kg – selve afprøvningen Kønssorteres Fodres efter ædelyst – alt registreres Vejes, ultralyds – og rygspæk scannes Hvorfor skal dyrene have ens vilkår?

12 Indeks Dyrets genetiske potentiale Består af subindeks
Avlsmålene Subindeks for alle egenskaber x egenskabernes økonomiske værdi = indekset Indeksgennemsnittet er altid 100 Det beregnes hele tiden for det enkelte dyr Subindekser – kommer i selv ind på senere

13 Randklip En sikkerhedsforanstaltning Højre side 10’er
Venstre side 1’er Min erfaring Hvis et eksempel på randklip på tavle Soen hedder 5533 Få dem til at ranklippe en ”gris” hver Kom op til tavlen  klip grisen på tavlen 5738 9563 8522

14 ID nummer Tæller Hvad er et ID nummer? 11 cifret nummer
Hvad er et ID nummer? 11 cifret nummer 4 første  besætningsnummer hvor den er født  køb af polte 5 cifret løbenummer 2 cifret tæller – førhen dyrets fødselsår

15 Genomisk selektion DNA prøve, hvor egenskaber kan bestemmes mere korrekt Med til at give et mere præcist avlsindeks Kan hjælpe med slægtskab Hjælper med en bedre udvælgelse af avlsdyr Tages ved blodprøver eller hårprøver

16 Avlsselskaber Danbred Danish Genetics Topigs Norsvin PIC
Hvilke avlsselskaber har vi i DK? Danavl blev opdelt 27 oktober 2017  Danbred og Danish Genetics De 2 mest dominerende i DK  Danbred og Danish Genetics

17 Avlsmål I skal finde avlsmål for selskaberne 30-40 min
Danbred – Danish Genetics – 30-40 min Diskuter hvad de forskellige mål betyder? Hvilke krav stiller man til avlsmålene? Side 192 er der en oversigt over priotering af avlsmålene hos hundyr og handyr

18 Evaluering Word dokument


Download ppt "Svineavl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google