Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Efterårskonference 2. Oktober, 2001 Birte Boelt Danmarks JordbrugsForskning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Efterårskonference 2. Oktober, 2001 Birte Boelt Danmarks JordbrugsForskning."— Præsentationens transcript:

1 Efterårskonference 2. Oktober, 2001 Birte Boelt Danmarks JordbrugsForskning

2 Disposition Udbyttedannende komponenter Etablering Skudstørrelse og -antal Vernalisering Flerårige marker

3 Birte Boelt, Danmarks JordbrugsForskning Udbyttedannende komponenter i frøgræsafgrøder Antal fertile skud pr. arealenhed Antal frø pr. frøstand Frøvægt

4 Birte Boelt, Danmarks JordbrugsForskning Udbyttedannende komponenter i frøgræsafgrøder

5 Birte Boelt, Danmarks JordbrugsForskning

6

7 Græsarters udviklingsrate  westerwoldisk rajgræs  italiensk rajgræs  almindelig rajgræs  timothe  engsvingel  hundegræs  rød svingel  engrapgræs

8 Faktorer, som fremmer skududvikling 1. frøavlsår  gode etableringsforhold  åben dækafgrøde  dobbelt rækkeafstand i dækafgrøden  placering af udlæg mellem kornrækken  kvælstoftildeling

9 Etablering i kornrækken Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Lise C. Deleuran

10

11

12

13 Skudmærkning i efteråret

14 Reproduktiv udvikling i relation til stængelbasis diameter (procent frøbærende stængler) Engrapgræs Almindelig rajgræs

15 Effekt af stængelbasis diameter Engrapgræs: Veludviklede skud i efteråret har større sandsynlighed for at udvikle en frøstæn- gel. Almindelig rajgræs Skuddets størrelse i efteråret har ingen eller ringe effekt på tendensen til dan- nelse af frøstængler i det kommende forår.

16 Effekt af antal frøbærende stængler på frøudbytte Engrapgræs: I første års frømar- ker er der en stærkt positiv sammen- hæng mellem antal fertile skud og frøudbytte. Almindelig rajgræs Der er ingen sam- menhæng mellem antal fertile skud og frøudbytte….

17 Græsarters vernaliseringsbehov  westerwoldisk rajgræs  italiensk rajgræs  almindelig rajgræs  engsvingel  hundegræs  engrapgræs  rød svingel

18 Frøstængler contra frøudbytte (kg frø ha -1 / antal frøstængler m 2 ) Engrapgræs Almindelig rajgræs

19 Birte Boelt, Danmarks JordbrugsForskning Udbyttedannende komponenter i frøgræsafgrøder Antal fertile skud pr. arealenhed Antal frø pr. frøstand Frøvægt

20

21 Faktorer, som fremmer skud- udvikling 2. frøavlsår Umiddelbart efter frøhøst: afbrænding / tæt afpudsning N - udnyttelse af genvækst Ultimo september: afpudsning / trimning kvælstoftildeling

22

23 Andet frøavlsår ???


Download ppt "Efterårskonference 2. Oktober, 2001 Birte Boelt Danmarks JordbrugsForskning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google