Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samfundsøkonomi 12 Uge 21.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samfundsøkonomi 12 Uge 21."— Præsentationens transcript:

1 Samfundsøkonomi 12 Uge 21

2 Hvad er Betalingsbalancens autonome poster

3 Betalingsbalancens autonome poster
0. Hvad er BB og BAP og KB og sammenhængen? (p , p. 414) BAP = BB + KB: Autonome poster = betalingsbalancen (reelt HandelsBalancen) + kapitalbalancen Endvidere: Overskud på BAP = Forøgelse af valutareserven Ændring i valutareserven = ændring i pengebasen

4 Sammenhængen mellem tre markeder.

5 Sammenhæng mellem BAP, Pengebase og Valutakurs
BAP altid i ligevægt ved flydende kurser, men ikke nødvendigvis ved fastekurser.

6 Over BAP-linien = tilførsel af valuta (p. g. a. den højere rente)
Over BAP-linien = tilførsel af valuta (p.g.a. den højere rente). Og omvendt under.

7 Vores model i ligevægt

8 Hvorfor er pengepolitikken ineffektiv under faste kurser
Ekspansiv pengepolitik => Rente ned => kapitaludstrømning => faldende valutareserve => r op

9 Hvorfor er pengepolitikken effektiv under flydende kurser?
Ekspansiv pengepolitik =>Rente ned=> kapitaludstrømning => stigning i valutakursen => forbedre konkurrenceevne => IS kurven rykkes mod højre.

10 Hvorfor er finanspolitikken effektiv under faste kurser?
Hvad mener bogen med ”ingen rente-crowding out”? Ekspansiv finanspolitik => IS til højre => rente op => kapitaltilstrømning => øger pengebasen => rente ned igen => øget produktion = virkningsfuld

11 Afledte problemer af finanspolitikken
Resultatet bliver et midlertidigt boom som åbner op for et inflationært gap. På sigt vil den forringede konkurrenceevne presse handelsbalancen og dermed økonomien tilbage til AS-lang sigt

12 Hvorfor er finanspolitikken ineffektiv under flydende kurser?
Ekspansiv finanspolitik => IS til højre => rente op => appreciering => konkurrenceevneforværring => IS til venstre igen = virkningsløs (eller vi må nok bløde det lidt op og sige begrænset effekt)

13 Pengepolitik. Virkningsfuld under flydende kurser
Se bort fra de to kolonner ”ingen kaptalbevægelser”

14 Finanspolitik. Virkningsfuld under faste kurser
Se bort fra de to kolonner ”ingen kapitalbevægelser”

15 Er makroøkonomisk politik ligegyldigt?
NEJ, både penge- og finanspolitik er glimrende redskaber i bestræbelserne på at holde økonomien omkring den potentielle vækstrate. Det kræver dog ekstrem stor timingsevne samt accept af, at de globale konjunkturer mere eller mindre dikterer de enkelte lande som pristagere på de finansielle markeder.

16 Optimalt valutaområde
En teori om, hvad der sker, hvis den økonomiske udvikling er forskellig for lande der har fælles valuta Danmark Euroland USA

17 Hvad sker, hvis man lader markedet passe sig selv, hvis ét land inden for en fælles valuta bliver ramt særligt hårdt?

18 Arbejdskraften er mobil

19 Priser og lønninger er flexible

20 Staten griber ind og overfører midler til ”kriselandet”

21 repetition Centrale modeller
Indkomsdannelsensmodellen, IS/LM-modellen, AD/AS-modellen Forudsætninger Anvendelse

22 Andre vigtige modeller
Phillipskurven Pengemarkedet Sammenhæng mellem penge og varemarkedet (transmissionsmekanismen) Valutamarkedet (udbud og efterspørgsel)

23 Næste gang Kapitel 9 i Mikro Kapitel 17 og kapitel 19 s.180-183
repetition (kom med ønsker)


Download ppt "Samfundsøkonomi 12 Uge 21."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google