Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optimal investeringshorisont og genanskaffelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optimal investeringshorisont og genanskaffelse"— Præsentationens transcript:

1 Optimal investeringshorisont og genanskaffelse
(levetidskalkuler) Kapitel 5 Strategisk investering og finansiering 2011 Investering, Levetidskalkuler © Copyright 2006 Ove Hedegaard

2 Strategisk investering og finansiering 2011
Økonomisk levetid Der skelnes mellem teknisk og økonomisk levetid Den tekniske levetid er den tid, det rent teknisk er muligt at fortsætte med udstyret/investeringen Den økonomiske levetid er den tid, hvor det rent økonomisk lønner sig at fortsætte med udstyret/investeringen Den økonomiske levetid kan aldrig overstige den tekniske Strategisk investering og finansiering 2011

3 Strategisk investering og finansiering 2011
Opstilling af kalkulen Ved opstilling af levetidskalkuler er det indtægter og omkostninger i stedet for ind- og udbetalinger, der skal bruges Driftsindtægter Anlæggets værdiforringelse (Afskrivning) Offeromkostning i form af rentetab Drift og vedligeholdelse Andre omkostninger Strategisk investering og finansiering 2011

4 Strategisk investering og finansiering 2011
Tre typer af levetidskalkuler Økonomisk levetid Aktiviteten ophører, når det ikke længere er rentabelt at fortsætte med eksisterende kapitalapparat/investering Identisk genanskaffelse Produktionen fortsætter med identisk kapitalapparat, der genanskaffes, når det er økonomisk optimalt at skifte Udskiftning til nyt og bedre Produktionen fortsætter, men med forbedret kapitalapparat når det er økonomisk at udskifte Strategisk investering og finansiering 2011

5 Strategisk investering og finansiering 2011
Økonomisk levetid for enkelt investering Kr. Marginalindtjening pr. tidsenhed Marginalomkostninger pr. tidsenhed Tid Stop Strategisk investering og finansiering 2011

6 Beregningsskema til økonomisk levetid
Marg.omk. (MC) i alt Marginalindtjening (MR) Akk. Kap.værdi Netto = MR-MC Drift & vedl. Scrapværdi Værditab Rentetab Periode 1 Strategisk investering og finansiering 2011

7 Strategisk investering og finansiering 2011
Identisk genanskaffelse Kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 6 År 5 Min. gen. omk. pr. tidsenhed Tid Strategisk investering og finansiering 2011

8 Beregningsskema til identisk genanskaffelse
Marginalomk. i alt Drift & vedl. Scrapværdi Værditab Rentetab Annuitet Periode k0 K0 1 k0 = Nutidsværdien af periodens omkostninger K0 = Den akkumulerede nutidsværdi af omkostninger Annuitet = Den akkumulerede nutidsværdi af omkostninger (K0 ) lagt ud som en annuitet Strategisk investering og finansiering 2011

9 Strategisk investering og finansiering 2011
Udskiftning til nyt og bedre Kr. Marginale omkostninger pr. tidsenhed for gammelt anlæg Min. gen. omk. pr. tidsenhed for nyt anlæg (min. annuitet) Tid Skift Strategisk investering og finansiering 2011

10 Beregningsskema til udskiftning til nyt og bedre
Gammelt anlæg: Marg.omk. i alt Scrapværdi Drift & vedl. Værditab Rentetab Periode 1 Nyt anlæg: Marg.omk. i alt Drift & vedl. Scrapværdi Værditab Rentetab Annuitet Periode k0 K0 1 Strategisk investering og finansiering 2011


Download ppt "Optimal investeringshorisont og genanskaffelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google