Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fællesoffentlige løsninger Henrik Frost Christophersen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fællesoffentlige løsninger Henrik Frost Christophersen,"— Præsentationens transcript:

1 Projekt kommunalreform og digitalforvaltning på miljøområdet … Arealdata
Fællesoffentlige løsninger Henrik Frost Christophersen, Miljøministeriet Center for Koncernforvaltning Projekt kommunalreform og digital forvaltning på miljøområdet – 19. september 2006 MiljøportalenDK

2 Projektet – igangsat efteråret 2004
Overordnet formål: Sikre at sagsgrundlag og datagrundlag er tilgængelig for de enkelte myndigheder efter kommunalreformen 1. januar 2007 2. Styrke yderligere digital forvaltning Vision: Effektiv digital forvaltning At etablere Danmarks Miljøportal: Én fælles indgang til alle relevante miljødata 2. Digital sagsbehandling og digitale sagsgange Organisering: Fællesoffentligt samarbejde Projektparter: KL, ARF, MIM, Den digitale task force

3 Fælles offentlige løsninger
Miljøportalen 1.1.07 Overgangsordninger Sager Natur AMP Vand og Jord ArealInfo Tværgående IT

4 Status august 2006 Fællesoffentlige løsninger for: arealdata, vand- og jorddata samt vand-fagsystemer, naturdata, sagsdata og fysiske sager samt IT-infrastruktur Det fællesoffentlige samarbejde er intensiveret og i god gænge Samarbejdsaftale om et fællesoffentlig partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning fra 1. januar 2007 tæt ved at være på plads Dataansvarsaftale Aftaler med andre ministerier Miljøministeriet påtager sig ansvaret for at drifte en del af de fællesoffentlige løsninger i en overgangsperiode – andre dele driftes eksternt

5 Handlingsplan for Arealdata
Formål Sikre amternes arealdata Sikre adgang til at hente og se arealdata for myndigheder Sikre offentlighedens adgang til arealdata Sikre harmonisering og datamodelarbejde Sikre adgang til at ajourføre arealdata ArealInfo

6 Handlingsplan for ArealInfo
Elementer i løsningen Målgrupper Offentlige myndigheder på alle niveauer Offentligheden, herunder en række professionelle brugere f.eks. på landbrugsområdet To typer af arealdata Fælles arealdata, herunder regionplandata Øvrige arealdata Fællesoffentlig løsning Et fælles Arealsystem En fælles fil-server ArealInfo

7 Det fælles Arealsystem Eksempler på fælles arealdata

8 Det fælles Arealsystem
Indmeldelse og ajourføring af de fælles arealdata Ansvar for ajourføring Dataansvarsaftale Sikre adgangen til ajourførte data Datamodelarbejde Kort sigt - sikre ensartet ajourføring af udvalgte datasæt – f.eks. §3-områder Lang sigt - sikre igangsættelse af datamodelarbejde Sektorstandardiseringsudvalget for miljødata ArealInfo

9 Dataansvarsaftale Principper for data:
Myndighedernes miljødata og datamodeller er standardiserede, så data kan udveksles og indgå i samarbejde om at tilvejebringe og bruge data Ansvaret for at definere basisdata og fastlægge standarder for data, datamodeller, udvekslingsformater og tjenester er klart placeret – og varetages i dialog med aktørerne i sektoren. Principper for ansvar: Ansvar for data betyder, at myndigheden skal tilvejebringe, ajourføre, vedligeholde data, herunder datas faglige kvalitet og dokumentere data Data kvalitetsmærkes efter et aftalt system Principper for tilgængelighed: Myndighederne forpligter sig til at gøre deres ikke-fortrolige miljødata tilgængelige for andre myndigheder, virksomheder og borgere gennem Danmarks Miljøportal Data skal så vidt muligt stilles til rådighed omkostningsfrit Data kan integreres i fag- og sagsbehandlingssystemer, så de brugervenligt kan anvendes i løsningen af miljøopgaverne i kommuner, regioner og i staten Andre myndigheder skal i videst mulig omfang selv hente kvalitetsmærkede data til eget og videre brug. Principper for åbenhed og myndighedernes koordination: Virksomheder og andre skal kun indberette de enkelte miljøinformationer til det offentlige én gang, hvorfra data stilles til rådighed for andre relevante myndigheder og borgere Borgere og erhvervsvirksomheder har mulighed for at se de miljøinformationer, som miljømyndighederne har registreret om den enkelte borger/erhvervsvirksomhed.

10 Det fælles Arealsystem ”Snitflader”

11 Det fælles Arealsystem ”Systemmodel”

12 Det fælles Arealsystem Eksempel - test

13 Handlingsplan for ArealInfo
Milepæle Sikring af fælles arealdata – database december 05 Gruppen af fælles arealdata identificeret, herunder hvilke der kan harmoniseres marts 06 Indmeldelse og aflevering af fælles arealdata påbegyndes Sikring af øvrige arealdata - filserver december 05 Typen af øvrige arealdata er identificeret marts 06 Indmeldelse og aflevering af øvrige arealdata Ajourføring, distribution og præsentation – Det fælles Arealsystem februar 06 Fælles IT-arkitektur, brugergrænseflader og implementeringsplan fastlagt april/nov. 06 Implementering af Det fælles Arealsystem okt./nov. 06 Test af systemet

14 Yderligere oplysninger: www.miljoeforvaltning2007.dk


Download ppt "Fællesoffentlige løsninger Henrik Frost Christophersen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google