Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

" Hvad er det perfekte samarbejde mellem hospitaler og almen praksis om diabetesbehandlingen? Hvordan måler vi kvaliteten af diabetesbehandlingen?" Henning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "" Hvad er det perfekte samarbejde mellem hospitaler og almen praksis om diabetesbehandlingen? Hvordan måler vi kvaliteten af diabetesbehandlingen?" Henning."— Præsentationens transcript:

1 " Hvad er det perfekte samarbejde mellem hospitaler og almen praksis om diabetesbehandlingen? Hvordan måler vi kvaliteten af diabetesbehandlingen?" Henning Beck-Nielsen Professor, ledende overlæge, dr.med. Endokrinologisk Afdeling M Odense Universitetshospital København, den 8. april 2008 Diabetestinget

2 Den fynske model for diabetesbehandling

3 Mål for diabetesbehandling Normal livskvalitet og livslængdeNormal livskvalitet og livslængde

4 Den fynske model - Idégrundlag Selfcare: Patienten skal have ansvaret for behandling af sin diabetesSelfcare: Patienten skal have ansvaret for behandling af sin diabetes Kompetencerne til at påtage sig ansvaret bibringes gennem undervisning (diabetesskoler)Kompetencerne til at påtage sig ansvaret bibringes gennem undervisning (diabetesskoler) Shared care: Alle skal arbejde sammen (diabetesambulatorium, egen læge og diabetikeren)Shared care: Alle skal arbejde sammen (diabetesambulatorium, egen læge og diabetikeren) Der bygges på fælles databaser (FDDB)Der bygges på fælles databaser (FDDB) Behandling skal være evidensbaseret, dvs. forskningsbaseret Behandling skal være evidensbaseret, dvs. forskningsbaseret

5 Den Fynske Model – Midler til at opnå målet Fælles referenceprogrammerFælles referenceprogrammer Fælles patientforløbFælles patientforløb DiabeteskoordinatorerDiabeteskoordinatorer DiabetesskolerDiabetesskoler Samarbejde med kommuner: sundhedscentreSamarbejde med kommuner: sundhedscentre

6 Status på Fyn i dag De medicinske ambulatorier på Fyn anvender FDDB, og omkring 18.000 patienter er indtastedeDe medicinske ambulatorier på Fyn anvender FDDB, og omkring 18.000 patienter er indtastede 50% af de praktiserende læger på Fyn anvender FDDB50% af de praktiserende læger på Fyn anvender FDDB Omkring 90% af alle praktiserende læger ønsker at blive tilknyttetOmkring 90% af alle praktiserende læger ønsker at blive tilknyttet

7 Netkonsulationer via FDDB Vi ønsker alle diabetikere opkobledeVi ønsker alle diabetikere opkoblede Diabetikerens egne data, f.eks. Blodglukose indtastesDiabetikerens egne data, f.eks. Blodglukose indtastes Diabetikeren får adgang til laboratoriedata m.m.Diabetikeren får adgang til laboratoriedata m.m. Kommunikation over nettet (diabetiker og terapeutKommunikation over nettet (diabetiker og terapeut Pædagogiske værktøjer: kostopbygning, rygestop, livsstilsråd, etc.Pædagogiske værktøjer: kostopbygning, rygestop, livsstilsråd, etc.

8 Den Fynske Model Resultater marts 2008 18.000 diabetikere er aktive i FDDB18.000 diabetikere er aktive i FDDB Resultat Internationale mål HbA1c7,4% < 7% Blodtryk 137/80 mmHg < 135/85 mmHg LDL kolesterol 2,4 mmol/l < 2,6 mmol/l

9 Antal af benamputationer forårsaget af diabetes mellitus

10 Mortality estimates stratified by gender and age, Funen County, 1992-2003 H Stovring et al, Lancet Females Males

11 Sengedagsforbrug per diabetiker i Fyns Amt 1995-2005 Diagnosekoder: 10,0-10,9, 11,0-11,9, 13,0-13,9 (hoved- og bidiagnoser) Sengedagsforbrug 1995: 35.423 Sengedagsforbrug 2005: 35.766 Antal diabetikere er i samme periode steget 58%

12 Den Fynske Model: Økonomi ”Større kvalitet for færre midler”

13 Den selvhjulpne patient Diabetikeren Diabetesklinik - eksperter Egen læge - tovholder Kommuner - livsstils- modulatorer Database Alle pt.s data

14 Målstyring Diabetikeren skal kende risikovariable og målene: –Blodsukker –Blodtryk –Kolesterol –Æggehvidestof i urinen –Nethindeforandringer Behandlerne leverer talene


Download ppt "" Hvad er det perfekte samarbejde mellem hospitaler og almen praksis om diabetesbehandlingen? Hvordan måler vi kvaliteten af diabetesbehandlingen?" Henning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google