Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statsaftalen Kortforsyningsseminar 2009 Jens Hollænder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statsaftalen Kortforsyningsseminar 2009 Jens Hollænder."— Præsentationens transcript:

1 Statsaftalen Kortforsyningsseminar 2009 Jens Hollænder

2 Indhold Baggrund og perspektiv med Statsaftalen Hvem er omfattet af aftalen Aftalens ydelser Rettigheder Udrulning af aftalen

3 Statens adgang til KMS’ ydelser før aftalen

4 Adgang til ydelser med aftalen

5 Fællesoffentlig infrastruktur

6 Principper i Statsaftalen Data skal kunne flyde frit indenfor staten Fra individuelle aftaler på institutionsniveau til én samlet aftale Statens bidrag til vedligeholdelse af KMS’ data og tjenester fastholdes uændret Fast kontingent for hvert ministerområde – afstemt efter områdets brug og behov. Bidrag indskrevet i finansloven Fællesindkøb af geodata til staten (f.eks. sommerortofoto) Særskilte ydelser f.eks. forvaltningssamarbejder med konkrete institutioner er ikke omfattet af aftalen og betales særskilt Etablering af statslig koordinationsforum for geodata mhp. at fremme samarbejdet om drift, vedligeholdelse, udvikling og anvendelse af geodata Aftalen trådt i kraft pr. 1. januar 2009

7 Hvem er omfattet af aftalen? Civile statsinstitutioner opført på finansloven med særskilt konto –Forsvarsministeriet har særskilt aftale om brug af geodata Tværoffentlige portaler kan anvende aftalens ydelser til generel informationsformidling Kontrolrumsløsningen (Sine) Uddannelsesinstitutioner Statsanerkendte museer

8 Statsaftalens ydelser Statsaftalen giver adgang til stor set alle KMS’ geodatasæt (= geodatasæt listet i KMS’ pris- og produktkatalog + DHM) Ubegrænset adgang til at hente data via KMS’ internetbaserede distributionsløsninger Levering af data på fysiske medier mod betaling for medgået tid og omk. til medier Rådgivning og support vedr. adgang til data

9 Adgang til data via Kortforsyningen Kortforsyningen/Kortvisning –Kortvisning (ajourførte og historiske data som WMS-service) –Geokodning (XML og SOAP services) Kortforsyningen/Geodata-adgang –understøtter pt. Matrikelkortet, og Kort10 (vektor) –WFS-service –Udsøge og downloade geodata begrænset geografisk område understøtter forskellige dataformater og projektioner Kortforsyningen/Dokument-adgang (ikke georelaterede data) –Søgning, visning og download af skannede arkiv-dokumenter Endnu ikke implementeret som web-services – indtil dette sker vil historiske matrikelkort blive tilgængelige via en applikation

10 Adgang til prædefinerede udtræk via FTP Pt. muligt at downloade –Matrikelkortet, Kort10 og adresser i Shape-, MapInfo- og DSFL-format –DTM (del af DHM) –DTK/Kort25 –DTK/2-cm kort og DTK/1-cm kort –DTK/D200 og DTK/D500 –Rastersøkort Flere datasæt til download i løbet af 2. kvartal –FOT-Kort10 –Historiske geodata

11 KMS ambition i forhold til distribution af data Stille data til rådighed som web-services efter de mest gængse OGC-standarder (WMS, WFS, WCS, KML,...) Mulighed for download via bestillingsapplikation, hvor brugeren kan søge, se, udpege og downloade dataudsnit i de mest gængse formater og projektioner Download af prædefinerede udtræk via FTP-server som supplementer til bestillingsapplikation. Nødvendigt til store datasæt f.eks. landsdækkende datasæt, ortofoto, DHM

12 Rettigheder Statsaftalens ydelser vil kunne anvendes: –internt i en myndighed til varetagelse af myndighedens egne opgaver, –til eksterne informations- og rådgivningsaktiviteter, når det sker som led i udførelse af myndighedens forvaltningsmæssige opgaver I fællesløsninger skal alle involverede parter have de fornødne rettigheder til den konkrete anvendelse

13 Rettigheder Aftalens ydelser kan ikke uden særskilt aftale anvendes i kommercielle sammenhænge eller stilles til rådighed for 3. part, - mod betaling af gebyr eller lignende eller - med henblik på 3. parts videre forretningsmæssige eller kommercielle udnyttelse Ved ekstern anvendelse af KMS' ydelser påhviler det myndigheden at sikre, at KMS' ydelser ikke gøres alment tilgængelige for 3. part

14 Rettigheder Ved brug af konsulenter/underleverandører påhviler det myndigheden at sikre –kendskab til rettigheder –data slettes efter brug

15 Udrulning af aftalen Udbygning af leveranceinfrastrukturen Afholdelse af 1. møde i statslig koordinationsforum den 15. april 2009 Udbygning af kontaktstrukturen på ministerie- og institutionsniveau Workshops for statslige brugere Løbende information bla. via http://www.kms.dk/Professionelanvendelse/ Saerligtforstaten/ - Produktinformation


Download ppt "Statsaftalen Kortforsyningsseminar 2009 Jens Hollænder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google