Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dataforsyning dataforsyning.kms.dk

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dataforsyning dataforsyning.kms.dk"— Præsentationens transcript:

1 Dataforsyning dataforsyning.kms.dk
Peter Laulund Geodatabanken Kort & Matrikelstyrelsen

2 Agenda Demo af Dataforsyningen Status på projektet Fremtiden
Hvad sker der på database siden Muligheder Lidt om ændringer i Matrikelkortet som følge af miniMAKS

3 Strategi for Kortforsyningen
Baggrundskort Temakort Analysekort Interaktive klienter (data selvstændiggøres ikke) Kortvisning (WMS maks px) Temavisning (WMS/SLD/FE maks px) Featureservice (WFS/FE) Overførsel til klient (data selv-stændiggøres) Kortprint (WMS maks. A0) Temaprint WMS/SLD/FE maks. A0) Features til i eget GIS (GML, DSFL, Shape, GM, MIF/MID)

4 Hvad er Dataforsyningen?
KMS’s system til distribution af standard dataleverancer Projektet påbegyndt i januar 2000 Varetager stort set alle leveracer af Matrikelkort, TOP10DK og Adresser i dag Web baseret brugerflade muliggør ekstern adgang

5 Leveracesystem Dataforsyning FME JAR / SOA LDS Mia-distribution
Produktion Lagring Leverancer Dataforsyning FME LDS JAR / SOA Mia-distribution Webmatriklen Kortforsyningen

6 Teknologi FME fra Safe Software i Canada
SpatialDirect ligeledes fra Safe Data lagres i Oracle spatial v. 9.2 Egenudviklet script (mapping fil) til ekstrakt og formatering af data Brugerfalde i html, asp m.m.

7 Dataforsyningen FME Shape DSFL DGN UFO MapInfo DXF Geomedia SDE NTX
Oracle

8 Virkemåde Mapping fil FME FME Gui Batch job Workebench Spatial Direct
Notepad

9 Status - Formater Format TOP10DK Matrikel Adresser MapInfo Esri Shape
OK Esri Shape Esri Geodatabase test Geomedia Designfile DSFL Autocad (dxf/dwg) CSV - NTX GML/XML SVG

10 Statistik Antal job via websiden 20/2 2005 lig med 2014
Antal læste objekter 764 Millioner Antal skreven objekter 540 millioner Ca. 40 brugere heraf 6 eksterne Længste job 14 timer 12 minutter Korteste job 1 sekund Max job på et døgn 44 Hertil kommer 2 til 3 gange så mange udtræk fra lokale installationer

11 Statistik - Formater MAPINFO DSFL ESRI Shape Autocad DXF / DWG
Intergraph dgn NTX Geomedia FFS I alt 703 559 361 206 60 58 18 2014

12 Statistik - Projektioner
UTM32-EUREF89/WGS84 931 UTM32-ED50 54 UTM33-EUREF89 12 UTM33-ED50 3 S34J 656 S34S 322 S45B KP2000S/J 28 LL-EUREF89 4

13 Fordele Hurtigere leverancer – selvbetjening, ikke længere specialist arbejde Standardisering mellem datasæt og formater Mulighed for automatiske leverancer til abonnenter Faste udtræk eller +/- data

14 Muligheder – fremtiden
Hurtig og nemmere adgang til data Nye leverance muligheder Landsdækkede matrikelkort Udtræk via en vilkårlig polygon ( trace ) Mulighed for nye services Daglige leverancer af +/-data via ftp eller mail Standardisering gør det nemmere at bygge noget oven på

15 Udvikling - igangværende
Tilpasset og forbedret brugerfladen til det nye KMS design Mulighed for udtæk af enkelt temaer – ex. Trafik TOP10DK omlægges til ny database Matrikelkortet skal tilpasses miniMAKS Nye datasæt Ortofoto og DHM 10x10m Nye formater ex. dgn v. 8, GML, Svg Ad hoc fejlrettelser

16 Udvikling - kommende Implementering af Label-EZ i relation til distribution Primært MIA udtræk Sekundært øvrige leverancer FOT – Hvordan skal det distribueres Opgaven med de ny miljødata, hvordan passer den ind Der bruges allerede SpatialDirect i NJA Styret af efterspørgsel og system tilpasninger

17 Begrænsninger Har man adgang til applikationen har man adgang til alt
En udvidet ekstern adgang kræver implementering af udvidet adgangs- kontrol Primære målgruppe vil derfor være landinspektører Skal i denne sammenhæng ses som et supplement til MIA-server

18 Konklusion Vi har et system der virker og bruges i stor udstrækning
Der er mange bolde i luften pt. GeoDB, miniMAKS, FOT, nye datasæt m.m. De største muligheder er i forhold til forskellige automatiske services

19 Nyt Matrikelkort miniMAKS giver en række ændringer i Matrikelkortet
Flytter fra et cad system til en database Kort og register smelter sammen Skeltyper reduceres til 7 Administrativt tilhørsforhold gemmes på flader og centroider Eksplicitte topologiske relationer

20 Nyt Matrikelkort 2 Tema oplysninger gemmes både som flader og linjer (gælder også fredskov) Linjer indeholder oplysninger om de følger skel eller ej Kosmetik forsvinder fra produktions systemet der overvejes dog forskellige løsninger i forhold til distributionen Fikspunkter forsvinder fra matrikel basen Men kommer så fra fikspunktsregistret

21 Nyt Matrikelkort 3 Forventes at gå i drift omkring december
Først på efteråret håber vi at have de første prøve datasæt klar Disse vil blive tilbudt alle kunder så de kan komme med bemærkninger samt tilpasse deres systemer Mulighed for en sidste ’gammel’ leverance i november


Download ppt "Dataforsyning dataforsyning.kms.dk"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google