Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus i analyse af projekter med ren energi RETScreen ® software til analyse af projekter med ren energi © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus i analyse af projekter med ren energi RETScreen ® software til analyse af projekter med ren energi © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001."— Præsentationens transcript:

1 Kursus i analyse af projekter med ren energi RETScreen ® software til analyse af projekter med ren energi © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005. Energi- model Omkostnings- analyse Drivhus gas- analyse Økono.- misk oversigt Følsom-heds- og risikoana- lyse underarbejdsark Klik på blå hyperlinks eller flydende symbol for at hente data Projektets pengestrømme Klar til at tage en beslutning Femtrins standardanalyse Valgfri

2 Formål Belyse de foreløbige feasibilitystudiers rolle Belyse de foreløbige feasibilitystudiers rolle Vise hvordan RETScreen software arbejder Vise hvordan RETScreen software arbejder Vise hvordan RETScreen gør det lettere at identificere og vurdere potentielle projekter Vise hvordan RETScreen gør det lettere at identificere og vurdere potentielle projekter © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

3 Prefeasibility- analyse Feasibility- analyse Udvikling & ingeniør- arbejder Opførelse & idriftssættelse Betydningsfuld barriere Projekter med ren energi overvejes ikke rutinemæssigt som det første Gennemførelse af et energiprojekt © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

4 Spørgsmål Hvor nøjagtige skal projektomkostningsberegningerne være? Hvor nøjagtige skal projektomkostningsberegningerne være? Hvor meget koster disse studier typisk? Hvor meget koster disse studier typisk? © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

5 Dilemmaet nøjagtighed kontra investeringsomkostninger Spredningen i estimaternes nøjagtighed beregnet som anslåede omkostninger divideret med realiserede omkostninger forudsat konstant valutakurs Pre-feasibilitystudie, omkostningsnøjagtighed indenfor + 40% til 50% Feasibilitystudie, omkostningsnøjagtighed indenfor + 15% til 25% Opførelse Endelige omkostninger Alle tilbud modtaget, omkostninger indenfor +5% Beregning for udbud, omkostnings- nøjagtighed indenfor + 10% Tid $100 til $1.000.000!

6 Hvornår bør ren energiteknologier vurderes? Prefeasibility-analysePrefeasibility-analyse Feasibility- analyse Foreløbige feasibilitystudier Behov for et energisystem Behov for et energisystem Nybygning eller planlagt renovering Nybygning eller planlagt renovering Høje omkostninger for konventionel energi Høje omkostninger for konventionel energi Interesse fra nøgleinteressenter Interesse fra nøgleinteressenter Godkendelser mulige Godkendelser mulige Finansiering tilgængelig Finansiering tilgængelig God lokal ren energikilde osv. God lokal ren energikilde osv. © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

7 Projektets gennemførlighed (eksempel med vind) afhænger af mange faktorer Vindmølle og tårn © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005. Energiressource er disponibel på projekt- stedet Energiressource er disponibel på projekt- stedet (f.eks. vindhastighed) Udstyrets ydeevne Udstyrets ydeevne (f.eks. vindmølles produktionskarakteristik) Etableringsomkostninger for projektet Etableringsomkostninger for projektet (f.eks. vindmøller, tårne, ingeniørarbejde) “Reference”-kreditter “Reference”-kreditter (f.eks. dieselgeneratorer til afsidesliggende steder) Løbende og periodiske projektomkostnin- ger Løbende og periodiske projektomkostnin- ger (f.eks. rengøring af møllevinger)

8 Undgå energiomkostninger Undgå energiomkostninger (f.eks. engroselpriser) Finansiering Finansiering (f.eks. gældens størrelse og løbetid, renteprocent) Skat på udstyr og indkomst (eller opsparing) Skat på udstyr og indkomst (eller opsparing) Miljømæssige forhold ved den fortrængte energi Miljømæssige forhold ved den fortrængte energi (f.eks. kul, naturgas, olie, større vandkraftanlæg, atomenergi) Miljøkreditter og/eller tilskud Miljøkreditter og/eller tilskud ( ( f.eks. grønne energisatser, drivhusgaskreditter, statstilskud) Beslutningtageres definition af rentabel Beslutningtageres definition af rentabel (f.eks. tilbagebetalingsperiode, IRR, nutidsværdi, energiproduktionsomkostninger) Projektets gennemførlighed (eksempel med vind) afhænger af mange faktorer - fortsat © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005. Foto: Middelgrunden Wind Turbine Co-operative Vindenergi

9 Hvorfor anvende RETScreen ® ? Forenkler de foreløbige vurderinger Forenkler de foreløbige vurderinger  Kræver forholdsvist lille input fra bruger  Beregner automatisk tekniske og finansielle nøgleindikatorer for gennemførligheden Prisen er 1/10 af andre vurderingsmetoders Prisen er 1/10 af andre vurderingsmetoders Standardiserede procedurer tillader objektive sammenligninger Standardiserede procedurer tillader objektive sammenligninger Gør muligheden for gennemførelse af et vellykket ren energiprojekt større Gør muligheden for gennemførelse af et vellykket ren energiprojekt større © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

10 RETScreen ® efterprøvning - eksempler Alle modeller efterprøvet ved sammenligning med kontrollerede data og producentdata Alle modeller efterprøvet ved sammenligning med kontrollerede data og producentdata © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0%20%40%60%80%100% Procentsats for anslået flow Effektivitet (%) Effektivitetskurve vandturbine: RETScreen kontra producent RETScreen Producent Sammenligning af solenergiproduktion beregnet af RETScreen og HOMER og/eller ved sammenligning med simulationsværktøjer og/eller ved sammenligning med simulationsværktøjer Solenergi (kWh) Måned

11 RETScreen ® Software Demonstration (Eksempel på en vindenergimodel) Integrerede oplysninger VejrdataProduktdata Online- manual Kursus Lærebog for ingeniører Casestudies Online markedsplads Internetfora Energi- model Omkostnings- analyse Drivhus gas- analyse Økono.- misk oversigt Følsom-heds- og risikoana- lyse underarbejdsark Klik på blå hyperlinks eller flydende symbol for at hente data Projektets pengestrømme Klar til at tage en beslutning Femtrins standardanalyse Valgfri

12

13 Cellefarvekoder © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005. hvid gul blå grå Ind- og uddataceller Modeluddata – beregnet af modellen Brugerinddata – nødvendige for at køre modellen Brugerinddata – nødvendige for at køre modellen og de tilgængelige onlinedatabaser Brugerinddata – kun til reference. Ikke nødvendige for at køre modellen

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Sammenligning: Reference kontra foreslået projekt Reference kontra foreslået projekt Konventionelt system kontra system med ren energi Konventionelt system kontra system med ren energiEksempel: Standardbeklædning af bygning og en naturgasfyret luftvarmer Standardbeklædning af bygning og en naturgasfyret luftvarmerkontra Solvægsbeklædning med luftsolfangere og den konventionelle naturgasfyrede luftvarmer Solvægsbeklædning med luftsolfangere og den konventionelle naturgasfyrede luftvarmer RETScreen ® Software Finansiel analyse Solvæg på Yellowknife skole under opførelse Foto: Arctic Energy Alliance © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

25 Software Demo 20 MW vindenergiprojekt Inddata/Uddata (RETScreen ® ) Projektets beliggenhed: Projektets beliggenhed: Vindhastighed: Vindhastighed: Reduktion i udledning af drivhusgasser: Reduktion i udledning af drivhusgasser: Pris på vindmølle: Pris på vindmølle: Kredit for produktion af vedvarende energi: Kredit for produktion af vedvarende energi: Drivhusgaskredit (kulfyret anlæg): Drivhusgaskredit (kulfyret anlæg): Lånets løbetid: Lånets løbetid: Positiv pengestrøm: Positiv pengestrøm: Afkast: Afkast: Scenarie 2 (grønt kraftværk) Pincher Creek, AB Pincher Creek, AB Lethbridge  7,0 m/s Lethbridge  7,0 m/s  63.486 tCO 2 /år  63.486 tCO 2 /år  $1.000/kW  $1.000/kW  $0.025/kWh  $0.025/kWh  $5/ton  $5/ton  15 år  15 år 5,2 år 5,2 år 22,8% 22,8% Scenarie 1 (kraftværk) Calgary, AB Calgary, AB 4,4 m/s 4,4 m/s 25.123 tCO 2 /år 25.123 tCO 2 /år $1.200/kW $1.200/kW $0/kWh $0/kWh $0/ton $0/ton 10 år 10 år 42,7 år 42,7 år - 7,1% - 7,1% © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

26 Software Demo Scenarie 1 Scenarie 1 (kraftværk) Calgary, AB 4,4 m/s $1.200/kW 25.123 t CO 2 /år $0/kWh$0/ton 10 år 42,7 år - 7,1% © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

27 Software Demo Vindhastighed & reduktion i udledning af drivhusgas Scenarie 1a (grønt kraftværk) Pincher Creek, AB Lethbridge  7,0 m/s 63.486 t CO 2 /år 18,2 år 4,8% © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

28 Software Demo Pris på vindmølle Scenarie 1b $1.000/kW 16,5 år 6,5% © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

29 Software Demo Kredit for produktion af vedvarende energi Scenarie 1c $0,025/kWh 10,1 år 17,7% © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

30 Software Demo Kredit for udledning af drivhusgas Scenarie 1d $5/ton 7,5 år 20,1% © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

31 Software Demo Lånets løbetid Scenarie 2 15 år 5,2 år 22,8% © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

32 Spørgsmål?


Download ppt "Kursus i analyse af projekter med ren energi RETScreen ® software til analyse af projekter med ren energi © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google