Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medier i historien Medier i vores hverdag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medier i historien Medier i vores hverdag"— Præsentationens transcript:

1 Medier i historien Medier i vores hverdag
Vidensmedier Semester 2013 Fredag 6. september Hans Jørn Nielsen

2 Hvad bruger vi medier til?
Dansk mediehistorie: Transport af information og meddelelser; transmission Transportmetaforen gør let information til objekter / til ting Transmissionsmodellen fanger ikke processerne ved vidensformidling og videnstilegnelse Kommunikation via medier er også et ritual ; vi tilhører et socialt fællesskab, en gruppe, en nation gennem brugen af diverse medier Ritualet formidler også viden: viden om social interaktion, regler, værdier.

3 Orale samfund De første præ-historiske samfund
Oral kommunikation finder sted i alle samfund Ansigt-til-ansigt kommunikation Oral men jo også baseret på synet (mimik, gestik) Orale samfund: talen er primær, evt. eneste kommunikationsform Eller: talen er primær modalitet Orale kulturformer: mundtlig fortælling, ritualer, sang, teater

4 Skriftkulturen opstår ca. 3200 f. Kr.
Skriften: en medieteknologi Behov: information skal fastholdes og huskes Materielt, kommercielt Fortegnelser over gods og husdyr Regnskaber Socialt og kulturelt Slægtens led, kongerækker etc Love Religiøse forskrifter, den kollektive fortælling

5 Hieroglyffer Ægypten fra 3100 f. Kr.
På grænsen mellem billedskrift og symbolskrift

6 Piktogrammer

7 Kileskrift Sumerisk kileskrift stiliseres

8 Kileskrift Sumerisk lertavle

9

10 Mediesituationen på Platons tid (427-347 f. Kr.)
Mundtlig / oral kultur dominerer Tilstedeværelsens offentlighedsformer (John B. Thompson: Medierne og moderniteten) ”Litteratur” /”poesien” er oftest dramatik og performance Religiøse ritualer og fester Agora, folkeforsamling: retorikken Skriftkultur: Homers fortællinger der opstår i en oral kultur er skrevet ned o. 800 f. Kr. Håndskrifter på papyrus Filosofi og videnskab nedskrives Platons ”dialoger”: en remediering af en oral kultur Samfund baseret på tale + skrift

11 Tale og skrift som modaliteter
Tale versus skrift Tid: Synkron versus asynkron kommunikation Rum: Rumlig tilstedeværelse versus adskillelse i rum Flygtig tekst versus fastholdt/lagret dokument Den trykte skriftkulturs fordele: det asynkrone, adskillelsen mellem afsender og modtager, lagring af standardiserede dokumenter Skriftmedier som lagrings- og distributionsmedier

12 Multimodale medier Elektroniske, analoge medier: Filmen og TV: Tale, billeder, levende billeder, skrift I digitale medier styrkes skriftmediet igen Også på TV… Digitale medier er i højere grad end tidligere medier multimodale I digitale netværksmedier kan skrift også indgå i synkron kommunikation Man taler om mediekonvergens

13 Medieudvikling som remediering
Bolter og Grusin: Remediation, 1999 Et træk ved alle nye medier er at de forsøger at være nærmere virkeligheden end de gamle Forsøg på at skabe ”immediacy” (umiddelbarhed) Eksempler: Det perspektiviske rum, det lineære perspektiv Romanen som et jegs direkte tale til dig, læseren Fra maleri til fotografi til computergrafik (3-D) Levende billeder Computerspil: ”feeling of immersion” styrket af interaktivitet WWW: multimedialitet skaber oplevelse af en kommunikation hvor ”alt” er med: skrift, lyd, billeder.

14 Den skriftlige kulturarv remedieret
Dannelsen af biblioteker på nettet (Arkiv for Dansk Litteratur) Men nettet er ikke kun ”biblioteker” Biblioteker (og kataloger) integreres i en mangfoldighed af kommunikationsmåder og medieplatforme Ikke kun remediering men nye måder at integrere medier på

15 Konvergens eller divergens?
Digitale medier omfatter alle medier ved at lagre i samme sprog (konvergens) De mange platforme (divergens): Forbundet med internettet: PC i netværk (med platforme som browser, ”media players”, , Instant messaging, RSS) Mobiltelefoniens net: samtaler, SMS ”Portable devices”: iPod, iPhone, iPad, e-bogslæsere ”Ubiquitous media” (medier overalt)


Download ppt "Medier i historien Medier i vores hverdag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google