Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykiatrisk center Hvidovre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykiatrisk center Hvidovre"— Præsentationens transcript:

1 Psykiatrisk center Hvidovre
Vi ser misbruget men hvad ligger der bag Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Psykiatrisk center Hvidovre Stofrådgivningen

2 DOPAMIN

3 DOPAMIN

4 Reinforcers (per session)
Sociale stressfaktorer ændre hjernens dopamin funktion og påvirker selvadministration af rusmidler Individuelt med mor Gruppe med andre aber Reinforcers (per session) Cocaine (mg/kg/) * S .003 .01 .03 .1 10 20 30 40 50 Dominant Underordnet Dominant abe Ingen stress Underordnet abe stressed

5 Posttraumatisk belastningsreaktion
Tilbagevendende oplevelse af traumet Stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder der minder om traumet Vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed med > 2 af følgende: a. Ind eller gennemsovningsbesvær b. Irritabilitet eller vredesudbrud c. Koncentrationsbesvær d. Tilbøjelighed til sammenfaren

6 Tilpasningsreaktion Emotionel forstyrrelse Nedsat social funktionsevne
Betydende livsændring eller påvirket integriteten af patientens sociale netværk Større udviklingsmæssig overgang Nedtrykthed Angst Bekymring Magtesløshed Nedsat evne til at gennemføre daglige gøremål

7 Angst symptomer Hjertebanken Rysten Mundtørhed Vejrtrækningsbesvær
Kvælningsfornemmelse Trykken i brystet Kvalme Svimmelhed Uvirkelighedsfølelse Frygt for at dø Hedeture Dødhedsfølelse eller paræstesier

8 Personlighedsforstyrrelser
Ekstreme eller betydelige afvigelser fra den måde, hvorpå et gennemsnitsmenneske i en given kultur, føler, tænker, opfatter og især forholder sig til andre. Betydeligt subjektivt ubehag Sociale vanskeligheder

9 Negative barndomsoplevelser
Tab af følelsesmæssig kontakt Seksuelt overgreb Emotionel vanrøgt Andre problemer i forbindelse med opdragelsesmæssig forsømmelse Fjernelse fra barndomshjem Indespærring / fængsling Fysisk overgreb ”Behandler sadisme” DR –dokumentar: ”Isolation, straf og ydmygelse”

10 Sløvende – downer Stimulerende - upper
Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy - GHB og GBL Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan Subutex Suboxone Centralstimulerende Amfetamin Kokain / Crack Kath Mephedron MDMA = Ecstasy MDA Brumo Dragonfry Psilocybin LSD Mescalin Ketamin Lighter gas Lattergas

11 ”Det er sjovt at drikke –
Så hvad er problemet ?” Fysisk afhængighed - Psykisk afhængighed

12 Rusmidler øger aktiviteten
af DOPAMIN

13 Misbrug er som andre sygdomme
Det kan forebygges Det kan behandles Der ses ændre i biologiske forhold Hvis ubehandlet kan det vare hele livet Nedsat metabolisme hos alkoholmisbruger Research supported by NIDA addresses all of these components of addiction. Nedsat metabolisme hos hjertepatient Rask Alkoholmisbruger Rask Hjertepatien

14 Risikovillighed Tilgængelighed Eksperimenterende forbrug Miljø Arv MISBRUG AFHÆNGIGHED Ophør

15 Procent 16 – 44-årige der har prøvet Hash nogensinde og sidste måned
Sundhedsstyrelsen 2009

16 Alkoholforbruget I gennemsnit drikker alle danskere
over 14 år 66 øl om måneden danskere drikke over genstands-grænserne på 14 / 21 dansker = 1 ud af hver 32 danskere er alkoholafhængige

17 Ugentligt alkoholforbrug blandt drenge i alderen 16 – 20 år
17 18 19 20 Alle Aldrig 10,4 9,1 6,9 6,7 7,1 8,1 0 genst 19,4 13,4 11,6 8,7 12,5 1-21 genst 57,2 53,7 54,1 57,4 56,9 56,1 22-29 genst 5,1 11,2 11,1 11,5 9,5 > 30 genst 15,1 15,2 15,7 15,8 14,1 National sundhedsprofil unge 2011 , Sundhedsstyrelsen

18 Ugentligt alkoholforbrug blandt piger i alderen 16 – 20 år
17 18 19 20 Alle Aldrig 10,2 9,2 7,1 7,7 6,7 8,2 0 genst 16,3 12,1 11,6 10,4 14,3 13,1 1-21 genst 15,6 69,2 73,8 72,1 71,4 71,2 22-29 genst 4,8 4,1 4,7 4,4 5,3 4,6 > 30 genst 3,2 5,5 4 3,6 3,3 3,9 National sundhedsprofil unge 2011 , Sundhedsstyrelsen

19 1-års hyppighed ved misbrug afhængighed Sindslidelser 21,3 29,2
Alvorlig depression 11,3 27,9 Maniodepressiv ,3 1,9 Angstlidelser 29,1 36,9 Generaliseret angst 1,4 11,6 Panikangst ,3 3,9 Posttraumatisk stress syndrm. 5,6 7,7

20 Alkoholafhængige indlagt til afrusning
kvinder mænd 63 døde 206 patienter 143 i live

21 Alkoholafhængige indlagt til afrusning
mænd kvinder Abstinente < 5 point Sociale drikkere MAST > 5 point

22 Længden af ædruelighed er prediktiv for blivende helbredelse

23 GABA GHB GBL Gamma Butyrolacetone

24 Pot Hash Nol Joint Thillum Tju-bang Bong Spand

25 Ændrings- processen

26 med hashpsykose får diagnosen SKIZOFRENE inden der er gået fire år
44 % af unge der indlægges med hashpsykose får diagnosen SKIZOFRENE inden der er gået fire år

27 Abstinenser Søvnbesvær Hidsighed Natlige svedetur Rastløshed

28 Behandling Rusens fire faser Placebo Medicin Årsag til misbruget
Krav mod belønning Positive livs elementer

29 De gør det ikke for at drille os
Unges misbrug Et misbrug hos unge er et symptom på at de ikke trives husk De gør det ikke for at drille os

30 Symptomer ved misbrug af Centralstimulerende stoffer
Rastløs, overgearet Angstanfald Emotionel labil og irritabilitet Aggressive og voldelige udbrud Mistænksomhed stigende til paranoia Hallucinationer især høre og følelse Depression

31 Forgiftning med amfetamin, ecstasy eller kokain
Kramper Kvalme og opkastning Store pupiller Feber Hjertebanken Smerter i brystet Psykose = sindssyg

32 LSD Pseudopsykose = bevaret realitetssans
personen ved godt hvad der sker med ham, men er hallucineret Psykose = ophævet realitetssans LSD rus = 0,125 mg LSD 1 gram LSD = 8000 trip LSD rusen kan være i mange timer afhængig af dosis

33 Hold fokus på målet i misbrugsbehandling
Abstinenser Psykiatri Psykologi Socialt Pædagogik Uddannelse Arbejde Livsglæde Selvtillid Ingen faggruppe kan løse opgaven alene

34 Henrik Rindom


Download ppt "Psykiatrisk center Hvidovre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google