Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Januar 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Januar 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon."— Præsentationens transcript:

1 Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Januar 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Projektleder proces, SKUB Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk Kære alle Hermed årets første nyhedsbrev. Der kom lynhurtigt fuld gang i byggeriet igen efter juleferien. Der er rigtig god fremdrift, så det er en fornøjelse af kigge rundt og se, hvordan forandringerne skrider frem. Godt nytår! Venlig hilsen Lene Jensby Lange og Peter Boris Damsgaard, projektledere SKUB GENTOFTE KOMMUNE Udskolingen Facaden på nordfløjen og taget på udskolingspavillonen er nu færdig. Derfor bliver stilladserne taget ned i disse dage. Når de er væk, kan de sidste facadearbejder afsluttes helt. I udskolingspavillonen betyder det, at vi har kunnet fjerne afspærringen af fællesarealet, således at hele huset nu er brugbart. Dermed er de indvendige byggeaktiviteter for udskolingsklasserne et overstået kapitel, og de nyrenoverede lokaler er taget i brug hele vejen rundt. En vigtig milepæl! Nu handler det så om opfølgning på de mindre mangler, der måtte være. Tag- og facadestilladserne omkring udskolingspavillonen afmonteres. Det nyrenoverede fællesareal er nu åbent for brug. De fire klasserum i stueetagen støder alle op til lokalet.

2 Pavillonen til mellemtrinnets kreative fag Stueetagen skal rumme natur/teknik, håndarbejde, sløjd og et større fællesareal. Her er nu pudsrepareret og monteret helt nye lofter og radiatorer hele vejen rundt. I det kommende sløjdlokale er gjort klar til åbning mod det kommende depot/maskinrum i en mellembygning mellem de to pavilloner. Førstesalen er præget af den igangværende tagudskiftning. De nyfundne svampeskader i en af tagets store kehlbjælker er udbedret. Spærene hele taget rundt er rettet op, og der er monteret nye lægter på hele vestsiden. Etableringen af undertaget er i gang, og arbejdet med tagbelægningen kan snart påbegyndes på den vestlige side. Der er også fuld gang i montering af nye velux-vinduer i tagfladen. Her ses den ene halvdel af det kommende sløjdlokale. De nye lofter er monteret, og der er gjort klar til at åbne op mod den kommende mellembygning. Det kommende natur/teknik-lokale. Her er også monteret nye lofter og sat nye radiatorer op. Der er monteret nye lægter på tagets vestside og sat velux-vinduer i. Byggeplads i det fremtidige hjemkundskabslokale, hvor arbejdet med undertag og vinduer pågår.

3 Indskolingen Amfiudgravningen på skolens østside begynder at tage form. Den sydlige sidevæg er støbt, og der kan snart tages fat på den nordlige. På vestsiden er der ved at være styr på kloakarbejdet, som nu er rigtig langt. Der er kort ren, ny jord til og etableret køreveje til den kommende trappestøbning, hvor indskolingsbygningen møder hovedbygningen. Indvendig er der nu brudt hul i etagedækket til alle de kommende amfitrapper. I den kommende parterre er der hugget op gulvet til ny kloakføring til nye toiletter for indskolingen. T.h.: På vestsiden er der fyldt op igen efter kloakarbejde og fjernelse af forurenet jord. Her er nu etableret køreveje til de kommende støbearbejder af vægge/trapper. T.v.: Der er åbnet op i etagedækket til en kommende amfitrappe, der skal forbinde et hjemområde over to etager. Nederst: Vestudgravningen som den ser ud nu. Den ene sidevæg i amfiudgravningen mod øst er støbt. Her ses forskallingen. Midtergangen i parterre-etagen er hugget op for at lave ny kloakføring.

4 Indskoling fortsat I stueetagen er der etableret en del nye vægge, og de kommende rumligheder begynder rigtig at tage form - både nye klasserum, fællesarealer og de planlagte nicher. Der er fuld gang i gipsplader og vægspartling overalt. Byggepladskontoret har holdt flyttedag Byggepladskontoret har indtil nu haft til huse i villaen, hvor skolens kontor ligger. Før jul rykkede de imidlertid over i de blå pavilloner ved gymnastiksalen mod Korsgårdsvej. Byggeledelsen sidder i den nederste pavillon. Det betyder samtidig, at skolens administration har fået lidt luft i villaen til de forskellige funktioner. Det tidligere grotte-område er i øjeblikket fyldt med gipsplader til opbygning af nye rumligheder. T.v.: Et tidligere klasserum, der er åbnet op mod et kommende fællesareal. T.h.: Det tidligere grotteområde, som det ser ud lige nu. Nyetableret klasserum i stueetagen. I den kommende tid spartles væggene. Et af stueetagens vestvendte klasserum med ovenlys. NCCs ”ny” byggekontor mod Korsgårdsvej


Download ppt "Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Januar 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google