Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Thomas Riis CBS Handelshøjskolen. Creative Commons Etableret i 2001 Lawrence Lessig, Stanford Law School: 'Code is code‘ ‘Free Culture - How Big Media.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Thomas Riis CBS Handelshøjskolen. Creative Commons Etableret i 2001 Lawrence Lessig, Stanford Law School: 'Code is code‘ ‘Free Culture - How Big Media."— Præsentationens transcript:

1 Thomas Riis CBS Handelshøjskolen

2 Creative Commons Etableret i 2001 Lawrence Lessig, Stanford Law School: 'Code is code‘ ‘Free Culture - How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity’ (2004) Open source inspireret (GNU GPL) Lyd, billede, video, litteratur, hjemmeside m.v CreativeCommons Danmark (10. juni 2006) Åbent, bredt funderet forum www.creativecommons.dk www.creativecommons.org

3 Open Content og -Åbent indhold (er ikke identisk med frit indhold) Richard Stallman (Free Software Foundation): ”Free as in free speech not as in free beer” (Dvs. fri som i frihed ikke som gratis)

4 Hvorfor er der behov for Creative Commons- licenser? -Standardiserede aftaler → Minimerer de juridiske risici, der er forbundet med en licensaftale -Fleksibilitet: Giver mulighed for at tillade visse former for brug af værker some rights reserved -Meget brugervenlig -Juridisk tekst -Menneskelæsbar tekst (Commons Deed) -Maskinlæsbar kode.

5 Indhold “Creative Commons defines the spectrum of possibilities between full copyright — all rights reserved — and the public domain — no rights reserved. Our licenses help you keep your copyright while inviting certain uses of your work — a "some rights reserved" copyright. ” CCC pd

6 Creative Commons licenselementer Navngivelse (Attribution) Kreditering af den originære rettighedshaver. God skik under hensyn til medium Værkets titel. Intakte copyright notices (copyright mærkning) Ikke-kommerciel (Non-Commercial) Kommercielt sigte eller med henblik på at oppebære et vederlag. Vederlagsfri P2P deling er ikke kommerciel. Del på samme vilkår (ShareAlike) Ingen bearbejdelser (NoDerivativeWorks)

7 De 6 standard CC-licenser 1. 2. 3. 4. 5. 6.

8 www.creative commons.dk

9 Særlige vilkår i aftalen 1.Licensen gælder for alle medier og formater 2.Ikke-eksklusive licenser 3.Licensaftalen kan ikke opsiges 4.Forbud mod anvendelse af teknologiske beskyttelsesforanstaltninger (TPM, DRM)

10 Den væsentligste komplikation Pkt. 4.e. e.Royalties for kommerciel udnyttelse i. Royalties for kommerciel offentlig fremførelse. Licensgiver bevarer eneretten til individuelt eller gennem en rettighedshaverorganisation (som fx KODA, Gramex og Copydan) at opkræve royalties for offentlig fremførelse, herunder offentlig digital fremførelse (fx webcast), af Værket, hvis fremførelsen primært har et kommercielt sigte. Fremførelse, der har til formål at skabe økonomisk vinding for privatpersoner, anses i denne sammenhæng for at have et kommercielt sigte. (Tilsvarende bestemmelse om mekaniske rettigheder/eksemplar- fremstillingsrettigheder)

11 ”Kommerciel brug” = mod vederlag eller med henblik på økonomisk vinding ”Retningslinjer til afklaring af udtrykket ”ikke-kommerciel” i Creative Commons licensaftaler” 1. ”Ikke-kommerciel bruger”: En privat person En non-profit uddannelsesinstitution eller et offentligt bibliotek En non-profit forening, institution m.v. 2. ”Reklame m.v.” Værket må ikke anvendes i forbindelse med reklame, annoncering, sponsorering eller anden promovering. 3. ”Vederlag som betingelse for brug” Der må ikke modtages pengebeløb eller andre værdier i forbindelse med anvendelsen af et Creative Commons-licenseret værk

12 Juridiske risici for licenstager (brugeren af værket) -Der er ingen garanti for, at licensgiver har de fornødne rettigheder i henhold til licensaftalen. -Ansvarsfraskrivelse: Pkt. 5: ”Med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne, tilbyder Licensgiver Værket,”som det er og forefindes” uden indeståelse af nogen art vedrørende Værket …” Pkt. 6: ” Med undtagelse af hvad der følger af gældende ret, fraskriver Licensgiver sig ethvert ansvar over for Dig i relation til licensen og brug af værket for så vidt angår alle former for skade …

13 Authors’ Licensing & Collecting Society (17 January 2006) ”The critical unanswered questions are whether the [Creative Commons] licences are achieving and will achieve what the licensor and the licensee needs. What is crucial to remember (as it is not explicit in the information supporting the CC Licensing scheme) is that the licence does not, in itself, provide any rights protection to the creator as it lacks any support infrastructure. Without any means of exercising control the creator is, in effect, giving away all rights (globally and in perpetuity) whether that is the intention or not.”

14 Rapport udarbejdet for, Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, af Harald v. Hielmcrone ”I følge den korte, ”menneskelige”, [må værket] ikke bruges til kommercielle formål og det må ikke bearbejdes uden ophavsmandens tilladelse. Hvis man spreder værket videre må man gøre opmærksom på disse vilkår. Den ”juridiske” version af denne licens er til gengæld så ordrig i beskrivelsen af, hvad man må og i særdeleshed af, hvad man ikke må gøre, at den nærmest er uforståelig og derfor næppe anvendelig i praksis. Man må forvente, at forskere næppe vil gøre brug af licensen, når de ikke har mulighed for at forstå vilkårene. Man tør derfor ikke spå initiativet nogen stor fremtid i Danmark, …”


Download ppt "Thomas Riis CBS Handelshøjskolen. Creative Commons Etableret i 2001 Lawrence Lessig, Stanford Law School: 'Code is code‘ ‘Free Culture - How Big Media."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google