Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gud eksisterer uden for rum!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gud eksisterer uden for rum!"— Præsentationens transcript:

1 Gud eksisterer uden for rum!

2 Kan Gud se og høre os? Gud kan samtidig høre og besvare alle de bønner, som alle mennesker beder på alle tidspunkter. Ikke kun det, men han kan se alle aktioner alle individer - selv dem, hvis handlinger er sker bag lukkede døre. Er det bare kristen ønsketænkning, eller er det muligt inden for rammerne af en mulig eksistens? Hvordan kan Gud gøre det?

3 Eksisterende uden for rummet
Der er mange beviser fra både Bibelen og fra videnskaben, der viser at Gud kan eksistere og operere i dimensioner af tid og rum, udover dem, som vi er begrænset til. Gud kunne ikke have skabt universet, hvis han kun var en del af det.

4 Eksisterende uden for rummet
(1 Kongebog 8:27) Men bor Gud da virkelig på jorden? Se, himmelen, ja, himlenes himle kan ikke rumme dig; hvor langt mindre da dette hus som jeg har bygget! (Job 37:23) Den Almægtige — ham fatter vi ikke; han er ophøjet i magt…

5 Eksisterende uden for rummet
Ifølge partikelfysik og relativitet, fandtes mindst ti dimensioner af rummet ved skabelsen af universet. Tre af disse dimensioner (plus tid) dannede den rum-tid mangfoldige, som vi umiddelbart kan observere. De øvrige seks af disse dimensioner findes i universet som utroligt kompakte dimensioner af rummet. Gud må være i stand til at operere i alle de ti dimensioner plus mere for at have skabt universet

6 Eksisterende uden for rummet
Følgende vers fra Hebræerbrevet antyder, at Gud skabte universet fra nogle af de dimensioner af tid og rum, som ikke er synlige for os (Hebræerne 11:3) Ved tro fatter vi at tingenes ordninger er blevet bragt i stand ved Guds ord, så det der ses er blevet til af ting som ikke er synlige.

7 Eksisterende uden for rummet
Bibelens Gud er usynlig og kan ikke ses, undtagen hvis han viser sig for os i en tre-dimensionel form, sådan som vi kan se. Et væsen, der findes i andre dimensioner end vores tre rumlige dimensioner, vil være usynlige væsener for os, der kun kan eksistere inden for rammerne af vores univers.

8 Eksisterende uden for rummet
(2 Mosebog 33:20) Og han tilføjede: „Du kan ikke se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og leve.“ (Job 9:11) Se, han går forbi mig, men jeg ser det ikke, og han drager frem, men jeg opfatter ham ikke. (Johannes 1:18) Ingen har nogen sinde set Gud . . . (Johannes 6:46) Ikke at nogen har set Faderen, undtagen den som er fra Gud; han har set Faderen (Kolossenserne 1:15) Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte (1 Timoteus 1:17) Men evighedens Konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud … (1 Timoteus 6:16) den eneste der har udødelighed, som bor i et utilgængeligt lys, hvem intet menneske har set eller kan se . . . (Hebræerne 11:27) Ved tro forlod han Ægypten, ikke af frygt for kongens harme, for han holdt stand som så han den usynlige . . .

9 Eksisterende uden for rummet
Bibelens Gud er beskrevet som almægtig. Hvis Gud var begrænset til tre dimensioner af rum og en dimension af tid, så kunne han kun være ét sted ad gangen. Bibelens Gud er også beskrevet som en, der ved alt hvad vi gør, vi kan ikke skjule noget for ham. Men en tre-dimensional Gud ville ikke have evnen til at se igennem vægge (kan du?), og han ville heller ikke kunne vide, hvad der sker uden for hans synsfelt.

10 Eksisterende uden for rummet
(1 Kongebog 8:39) måtte du da høre det i himmelen, det sted hvor du bor, og tilgive og gribe ind og give hver enkelt efter alle hans veje, for du kender hans hjerte (du alene kender jo alle menneskesønnernes hjerte) (1 Krønikebog 28:9) . . . Og du, min søn Salomon, kend din faders Gud og tjen ham af et helt hjerte og af en glad sjæl; for Jehova undersøger alle hjerter, og enhver tilbøjelighed i tankerne bedømmer han. Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af dig; men hvis du forlader ham, vil han forstøde dig for evigt. (Job 34:21-22) For hans øjne hviler på menneskets veje, og han ser alle dets skridt. Der er intet mørke og ingen dunkelhed hvor de der øver ondt kan skjule sig (Job 42:1-2) Da svarede Job Jehova og sagde: „Jeg ved at du kan gøre alt, og intet som du har i tanke, er umuligt for dig.” (Ezekiel 11:5) . . . og med hensyn til det der stiger op i jeres ånd — jeg kender den.

11 Handler uden for tiden Stephen Hawking, George Ellis, og Roger Penrose udvidede ligningerne for generel relativitet til at omfatte rum og tid. Ikke kun rummet, men også tid har en begyndelse - på tidspunktet for skabelsen. Studier i partikelfysik har vist, at vores dimension af tid, egentlig kun er en halv dimension, da tiden kun kan gå fremad (glem også lige film med tidsrejse - det er videnskabeligt umuligt). Stephen Hawking Roger Penrose

12 Handler uden for tiden Hvis Gud var begrænset til én dimension af tid, så måtte han nødvendigvis være blevet skabt på et tidspunkt. Bibelen siger Gud ikke blev skabt, men at han har eksisteret fra evighed i fortiden til evighed i fremtid. (Judas 25) . . . ham tilkommer herlighed, majestæt, magt og myndighed i al forgangen evighed og nu og ud i alle evigheder. Bibelen antyder også Gud skabte tiden og var fungerende før tiden begyndte, den be-kræfter at Gud findes i mindst to dimensi-oner af tid. (1 Korinther 2:7) Men vi taler Guds visdom i en hellig hemmelighed, den skjulte visdom, som Gud før tingenes ordninger forudbestemte til vor herlighed.

13 Handler uden for tiden Hertil kommer, Bibelen bekræfter at Gud kan komprimere eller udvide vores tid linje, baseret på, hvad han vil gøre. (Josua 10:13) Så stod solen stille, og månen blev stående, indtil nationen havde taget hævn over sine fjender. Står det ikke skrevet i Ja′sjars Bog? Og solen blev stående midt på himmelen og hastede ikke med at gå ned hen ved en hel dag. Guds opfattelse af tid, er også ganske anderledes end vores. (Salme 90:4) For tusind år er i dine øjne som dagen i går, når den er forbi, og som en nattevagt. I sidste århundrede fremkom Henry Cooke med en betragtning over denne bibelske begivenhed, og hans enkle ræsonnement er stadig gyldigt: „Hvis filosofferne havde været bedre kendt med de kræfter der forårsager himmellegemernes daglige og årlige bevægelser, ville de have været bedre i stand til at bedømme dette mirakel. Selv om alle mirakler er lige lette for den Almægtige, er det dog stadig muligt at det der ser så formidabelt ud for os, skyldes en eller anden ganske enkel årsag. Denne årsag er måske endog mere enkel end det at standse hjertets banken, . . . Hvis menneskeheden kun havde været vidne til ét tilfælde af besvimelse, og dét for flere tusind år siden, ville de moderne fysiologer have betragtet dette tilfælde som lige så usandsynligt som det ifølge de vantro filosoffer er at solen skulle stå stille.“

14 Handler uden for rum og tid
Altså vil kun en multidimensionelt Gud være i stand til at høre alle vores bønner, da han så kunne være alle steder på én gang (Salme 65:2) Du som hører bøn, til dig kommer alt kød. (Mattæus 21:22) Og alle de ting I beder om i jeres bøn vil I få når I har tro.“ Og kun en sådan, kan reagerer på en bøn uden at være hindret af ”rejsetid”, som da han trøste-de Daniel med englen Gabriel. (Daniel 9:21) . . . og mens jeg endnu fremsagde min bøn, da ankom manden Gabriel . . . Desuden kan kun en multidimensional Gud udføre alle de tegn og mirakler der nævnes i Bibelen, idet han ellers ville være begrænset af de fysiske love for vores tredimensionale uni-vers, hvor der ikke er plads til mirakler. Som eksemplet fra forrige side, hvor solen stod stille (Josua 10:13)

15 Et anskueligheds eksperiment
Vi kan ikke visualisere en Gud, der findes i dimensioner der står over vore egne, men vi kan se på en model af et univers, hvor der er færre dimensioner end vores, og ekstrapolere den til en ekstradimensional Gud. Forestil dig, vi er observatører i et univers, som kun indeholder to dimensioner af rum og en dimension af tid. Alle ting i dette univers findes i et enkelt plan (dvs. alt er flad). Vi observerer det todimensionale univers fra et tredimensionelt univers, og derfor har en dimension mere end de væsner, der lever i denne todimensionale univers.

16 Et anskueligheds eksperiment
I denne demonstration, har vi kun en flade der skal udgøre universet for Hr. og Fru Flad. Familien flad er begrænset til bevæge sig på denne flade og kan kun bevæge sig inden for denne flade. De kan hverken se eller kommunikere med nogen del af den tredje dimension i en tre-dimensional verden. Når hr. Flag ser på fru Flad, han ser kun den ene side af hende på et givet tidspunkt. I dette to-dimensionale univers, oplever han hende som et linjestykke. For at se hele fru Flad, skal hr. Flad gå hele vejen rundt om sin kone. Fra hver vinkel, vil hr. Flad kun se én eller to liniestykker af forskellige længder, som han kan sammenfatte som fru Flad. Et fuldstændigt billede af fru Flad kan således kun dannes i hjernen hos hr. Flad.

17 Et anskueligheds eksperiment
Ikke alene kan vi se hele fru Flad, men sandelig også af hr. Flad på et øjeblik. Vi kan endda se ind i fru Flad, noget, som hr. Flad aldrig ville kunne se, medmindre han ville skære i hende og lukke hende op. På samme måde kan Gud, med kun en ekstra dimension, samtidig se alle sider af os, og det inderste af hver enkelt af os og samtidig have det store overblik. Fru Flad ønsker at have et øjeblik til sig selv, så hun går ind i et værelse og låser døren. hr. Flad kan ikke se hende, fordi hun er omgivet af fire vægge. Men vi er i stand til at se hende, fordi hendes vægge ikke rækker ind i den tredje dimension i vores univers. På samme måde kan en ekstradimensional Gud ser os hele tiden, selv om vi forsøger at gemme sig bag vores tredimensionelle vægge. Hvis gud, ikke var multidimensional ville han ikke være i stand til at iagttage os til enhver tid, sådan som det fremgår af Bibelen. (Jeremias 23:24) „Eller kan nogen skjule sig på [sine] skjulesteder så jeg ikke kan se ham?“ lyder Jehovas udsagn. . .

18 Et anskueligheds eksperiment
Lad os prøve et tilsvarende eksperiment: Vi laver en tredimensionel ”terning-gud”, han kan vælge at interagere med det to-dimensionale univers eller ej. Denne ”terning-gud” beslutter at åbenbare sig selv for Hr. og Fru Flad, såvel som deres ven. ”Terning-gud” anbringer sig hen over det plan, hvor det to-dimensionale univers befinder sig, direkte foran fru Flad og trykker et hjørne af sin terning ned mod planet på det to-dimensionale univers. Fru Flad ser denne åbenbaring af hendes gud som et punkt. Dernæst flytter ”terning-gud” sig til en anden position over planen, direkte foran hr. Flad og trykker skæringspunktet mellem to sider af hans terning ned mod planet af det to-dimensionale univers. Hr. Flad ser denne åbenbaring af hans Gud som et linjestykke. Derefter flytter ”terning-gud” sig igen over planet, nu direkte foran hr. Flad’s ven og trykker en hel side ned mod planet for de to-dimensionale univers. hr. Flad’s ven ser denne åbenbaring af sin Gud som en firkant.

19 Et anskueligheds eksperiment, opsummering
Bibelen antyder altså at Gud eksisterer uden for dimensioner af dette univers, han er skaber både de rumlige og tidsmæssige dimensioner, hvorunder vi fungerer. Så som vi ser det med vores ”terning-gud” kan denne antage mange former. På samme måde kan vores Gud og andre åndeskabnin-ger som lever i dette multi-dimensions univers, kaldet ”himlen”, vise sig for os på utallige måder. Denne Gud kan som følge af dette se og interagere med alt, hvad der sker i et f.eks. vores tre dimensionale univers. Ikke alene kan han interagere hvor som helst inden for et sådant univers, men han kan handle når som helst - fortid, nutid og fremtid – overalt i tidsforløbet af historien om dette universet. Gud løber aldrig ”tør” for tid, eller er begrænset af det. Gud er virkelig fantastisk, og hans evner rækker langt ud over, hvad der er blevet beskrevet her. (Salme 139:14) Jeg vil prise dig fordi jeg er dannet så underfuldt at det indgyder frygt. Underfulde er dine værker, ja, det ved min sjæl til fulde . . .


Download ppt "Gud eksisterer uden for rum!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google