Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Repræsentantskabsmøde 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Repræsentantskabsmøde 2013"— Præsentationens transcript:

1 Repræsentantskabsmøde 2013
Velkommen

2 Bestyrelsens beretning
2012

3 Beretning Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden

4 Resultater Europamester junior kårde 2012 Frederik v. d. Osten
Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Resultater Europamester junior kårde 2012 Frederik v. d. Osten Verdensmester 70 + kårde 2012 Reinhardt Münster Bronzemedalje verdensmester 70 + fleuret 2012 Jørgen Kock

5 Forberedelsesprojektet
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Forberedelsesprojektet

6 Forberedelsesprojektet
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Forberedelsesprojektet

7 Forberedelsesprojektet
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Forberedelsesprojektet Hvad har vi opnået: Fantastisk træner uddannelse Flere internationale dommere Flere træningslejr for talenter Bredere trup APP på vej (træn selv)

8 DIF – årsmøde 2012 Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel
Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden DIF – årsmøde 2012

9 Tanker fra Dansk Fægte-Forbund
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Budgetmøde i DIF 5. oktober 2012 Tanker fra Dansk Fægte-Forbund

10 Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Forslag A Forslaget er et godt skridt i rigtig retning, bortset fra den lille detalje, at det ligeledes skal være frivilligt om et forbund træder ud af fordelingsnøglen. Motivation: For flere forbund er det ikke en fordel at træde ud af fordelingsnøglen, for andre forbund kan det være nødvendigt for at fokusere på vækst og udvikling. Vi ønsker en differentieret indgangsvinkel til hvilke tiltag som bedst understøtter det enkelte forbund.

11 Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Bidrag til forslag B Proces vedr. forbund under 2000 medlemmer*, startende efter offentliggørelse af 2013 medlemstal DIF opstarter samarbejdet med en analyse fra DIF’s administration af forholdene i det forbund. Rapporten indikere status for forbundet med en farve. * Dog korrigeret for små udsving, så reelt start ved 1800 medlemmer

12 Forslag B Rød lys. Skærpet tilsyn 4-6 gange årligt.
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Forslag B Rød lys. Skærpet tilsyn 4-6 gange årligt. Udtagelse fra DIF om handlingspunkter som det forventes at følge, efter forbund i samråd med DIF fremlægger plan for genopretning. Der vil kunne iværksættes tvangskøb af ydelser, som f.eks. Økonomistyring i DIF eller i kontorfællesskabet Gult lys. Skærpet tilsyn 2-4 gange årligt. Udtagelse fra DIF om handlingspunkter som det anbefales at følge, efter forbund fremlægger plan for genopretning. Grønt lys Skærpet tilsyn 1-2 gange årligt. Udtagelse fra DIF om evt. forbedringsforslag, efter forbund fremlægger plan for genopretning.

13 Tak for samarbejdet med elitefaciliteringsudvalget
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Materiel Indkøb af piste Nyt depot Materielforvalter Vogne til transport Tak for samarbejdet med elitefaciliteringsudvalget

14 Ophardt Tilmeldingssystem Ranglistesystem Stævneafviklingssystem
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Ophardt Tilmeldingssystem Ranglistesystem Stævneafviklingssystem

15 Nye klubber Gilleleje Fægteklub Samsø Fægteklub
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Nye klubber Gilleleje Fægteklub Samsø Fægteklub Midtsjællands Fægte Laug  

16 CCC 2012 Hvorfor nu flere stævner? Cadet Circuit er nøglen
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden CCC 2012 Hvorfor nu flere stævner? Cadet Circuit er nøglen Opbygning af et bredt fundament Trekanten er på venteliste på fleuret FAKTA Drenge: 103 Danskere: 11 Gæster: 92 Antal lande: 18 Piger: 82 Gæster: 71 Antal lande: 17

17 Fremtiden DIF årsmøde Reduktion af grundtilskud
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Fremtiden DIF årsmøde Reduktion af grundtilskud Mulighed for delvis eller hel udtrædning af fordelingsnøglen Udviklingspulje (vækstprojekt)

18 Fremtiden Vi skal være flere!
Resultater Forberedelsesprojektet DIF Materiel Ophardt Nye klubber Nyt international stævne – CCC 2012 Fremtiden Fremtiden Vi skal være flere! Vi vil optimere vores økonomiske potentialer (Fradrag for bidrag til DIF, fonde, projekter) Elitemiljøer Fokus på frivillige GLADE FÆGTERE I VERDENS SJOVESTE SPORT

19 Eliteudvalget 2012

20 Eliteudvalget 2012 Status Retningslinjer
Udarbejdet retningslinjer for planlægning, kompetencer og opgavefordeling i forbindelse med afholdelse af internationale mesterskaber, dvs. NM, EM, VM og OL Bruttotrup Etableret lister over bruttotrupper af elitefægtere for aldersgrupperne kadet, junior og senior i samarbejde med landstrænerne. Listerne kan ses på Forbundets hjemmeside sammen med angivelser af forventede træningsmængder og deltagelse i elitetræningslejre. Bruttotrupperne er åbne og dynamiske størrelser, og mener man, at man er berettiget til at optræde på en eller flere af listerne, skal man i samarbejde med sin træner tage kontakt til landstrænerne eller eliteudvalget.

21 Eliteudvalget 2012 Status Teamdanmark
Indledt en dialog med Team Danmark om muligheden for at blive anerkendt som projektstøttet forbund. Som optakt til et evt. samarbejde har eliteudvalget i samarbejde med landtrænerne lavet en disciplinanalyse, som ud over fakta om fægtesporten på internationalt niveau bl.a. indeholder: Sportslige målsætninger for eliten Elitepolitik Strategi for elitearbejdet træningsmængder og metoder Resultatlister Elitepolitikken kan studeres på Forbundets hjemmeside, de øvrige punkter er under redigering på baggrund af det første møde med Team Danmark i marts. Klubber og fægtere bliver hørt, når materialet er klar inden sommerferien.

22 B&U 2012

23 B&U 2012 Status B&U Udvalgets opgaver 2012
Sommerlejr i Bramming – 83 deltagere Ferieskoler – hvervelejr 8 afholdt Familietræningsprojekt – igangværende i Vordingborg Lille B&U daglejr – 15 deltagere Sociale aktiviteter på tværs af klubber – 1 arrangement afholdt i JAF TUP lejre – 4 afholdt B&U Udvalgets indsatsområder 2012 Udvikling af ranglistestævner – TEMADAG ingen deltagere B&U ranglister – OPHARDT Stævneafvikling B&U – Opdateret med bla. 2 puljerunder. Træder i kraft Styrkelse af stævnedeltagelse til danske ranglistestævner - Deltagelse af klubber fra udlandet – går trægt - Deltagelse Øst-Vest Danmark – går trægt Fægtemærkeordning – gennemført på 2 træningslejre Lederuddannelse – aktivering forældre – ikke afholdt Sundhed og rekruttering – Skoleforløb 13 aftaler udført

24 DFF vil få flere til at fægte
B&U Udvalgets opgaveark for DFF Handlingsplan DFF vil få flere til at fægte - Rekruttering og fastholdelse af medlemmer Fokus: Voksne motionister, teenagere, fleksibelt, mangfoldigt, attraktivt, innovativt Sommerlejr (Bramming) – Afholdes i Kalundborg Fægtemærkeordning – skal blive en central del af træningsarbejdet B&U hvervelejre – ferieskoler Familietræningsprojekt – igangværende Vordingborg B&U Daglejr i København Rekruttering og fastholdelse af medlemmer - Fægtemærkeordning Prøver og diplom til stævner – sjovere at deltage Rekruttering af undomstrænere og dommere

25 DFF vil udvikle frivilligheden i fægtesporten
B&U Udvalgets opgaveark for DFF Handlingsplan DFF vil udvikle frivilligheden i fægtesporten Rekruttering og fastholdelse af frivillige Fokus: Systematisk kompetenceudvikling, incitament, barrierefjernelse, DFF-ånd Arrangementer Øst og Vest Danmark Unge-lederarrangement m. socialt fokus – udgår, ikke afholdt 2 år i træk Lederkursus – ”Sådan aktiverer I jeres forældre”, aftenkursus – UK åben Introkursus for forældre – 1. dagskursus – UK VEST aftale Rekruttering af frivillige og fastholdelse af B&U medlemmer Skema til udviklingssamtaler for den enkelte fægter - Stævnedeltagelse, mål, forventninger. Bruges det i klubberne til at finde ud af børnenes forventninger og niveau? - Frivillighed Kontaktinformation til forældre og interesse for frivilligt arbejde

26 DFF vil styrke fægtesportens samfundsmæssige ansvar
B&U Udvalgets opgaveark for DFF Handlingsplan DFF vil styrke fægtesportens samfundsmæssige ansvar Fokus: sundhed, demokrati, inklusion, socialt, forebyggelse Sundhed – rekruttering Udviklingspuljens afs Skoleforløb m. skriftlig samarbejdsaftale mellem institution, klub og DFF – I gang 13 aftaler udført, hvad med 2013?

27 DFF vil værne og styrke mangfoldigheden i fægtning
B&U Udvalgets opgaveark for DFF Handlingsplan DFF vil værne og styrke mangfoldigheden i fægtning Nye organisationsformer, køn, dicipliner, talent – og elite Talentudvikling – B&U DFF B&U Træningssamlinger m.h.p. talentudvikling til og med Kadet DFF Talentpolitik, -strategier og handlingsplan for B&U Sportslige mål 2016 og 2020: Ungdoms OL, EM og VM TUP afsluttes Hvordan sikre vi at B&U talenterne vil udvikles og styrkes? B&U sikrer samarbejde med eliteudvalget om overgang fra B&U til elite. B&U sikrer at træningssamlinger og lejre kvalificerer udbyttet for de bedste B&U fægtere. B&U sikrer at landstrænere udarbejder en bred bruttoliste med elite-kandidater. Vurderingsgrundlag: - Klubbernes skema til udviklingssamtaler for den enkelte fægter. - Ranglisteplacering, stævnedeltagelse, træningsindsats, motivation…

28 DFF – Kommunikation og Nationale konkurrencer
B&U Udvalgets opgaveark for DFF Handlingsplan DFF – Kommunikation og Nationale konkurrencer B&U Rangliste B&U Rangliste – Større (national) deltagelse ved ranglistestævner for B&U. Min. 6 deltagere i hver kategori – Præmie til rangliste vindere. Udarbejd sæsonplan, ranglistetilpasning til ny sæson, stævnetildeling og præmiering af ranglistevindere. Udviklingspuljens afs.4 støttes stævneafholdende klubber økonomisk til at tiltrække udenlandske deltagere – nye kriterier udsendt i nyhedsbrev fra UK Nyt opdateret regelsæt for stævneafvikling af ranglistestævner Ophardt implementeres i klubberne til afvikling af B&U ranglistestævner - Online indbydelser, registrering og stævneresultater - Fægtere registreres i systemet med alder, våben, klub o.s.v. Udbytte Informationer om fægtere og ranglister opdateres i systemet

29 Breddeudvalget 2012 Se andet slideshow

30 Breddeudvalget 2012 Status

31 Breddeudvalget 2012 Status

32 Breddeudvalget 2012 Status

33 Breddeudvalget 2012 Status

34 Breddeudvalget 2012 Status

35 Veteranudvalget 2012

36 Veteranudvalget 2012 Status
Aktiviteter for veteraner Veteran træning 3 gange per uge Deltaget i VM for veteraner Krems, Østrig med 7 deltagere samt træner og ledsagere Vi fik en guld og en bronze medalje og blev den 8. bedste nation. Ros fra Max Geuter Formand for FIE veteranudvalg Afholdt DM for Veteraner Afholdt et Julestævne for veteraner Derudover har veteranerne hjulpet ved våben kontroller og som stævne arrangører samt som stævnelæger og dommer, endvidere sidder der veteraner i diverse udvalg Om få dage drager vi til EM for veteraner i Terni, Italien med 4 deltagere samt træner og ledsagere.

37 Økonomi 2012 Regnskab & 2013 Budget

38 Regnskab 2012

39 Regnskab 2012

40 Regnskab 2012

41 Regnskab 2012

42 Regnskab 2012

43 Regnskab 2012

44 Regnskab 2012

45 Regnskab 2012

46 Økonomi budget 2013

47 Økonomi budget 2013

48 Økonomi budget 2013

49 Økonomi budget 2013

50 Økonomi budget 2013

51 Økonomi budget 2013

52 Økonomi budget 2013

53 Økonomi budget 2013

54 Økonomi budget 2013


Download ppt "Repræsentantskabsmøde 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google