Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DIMENSIONERING •Ved dimensionering er rækkefølgen: Hvordan er konstruktionen statisk opbygget Beregn de laster der påvirker konstruktionen Dimensioner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DIMENSIONERING •Ved dimensionering er rækkefølgen: Hvordan er konstruktionen statisk opbygget Beregn de laster der påvirker konstruktionen Dimensioner."— Præsentationens transcript:

1

2 DIMENSIONERING •Ved dimensionering er rækkefølgen: Hvordan er konstruktionen statisk opbygget Beregn de laster der påvirker konstruktionen Dimensioner konstruktionen Styrkeeftervis konstruktionen

3 Konstruktionens statiske opbygning

4 Konstruktionens statiske opbygning - fortsat

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Understøtningsforhold Simpel understøtning (fast) Simpel understøtning (bevægelig) Konstruktionen kan kun dreje sig i punktet Konstruktionen kan dreje sig i punktet og kun bevæge sig horisontalt (ved søjler: vertikalt)

14 Understøtningsforhold - fortsat Konstruktionen kan hverken dreje sig eller flytte sig i punktet Konstruktionen er således momentstiv Indspændt

15 Understøtningsforhold - fortsat Konstruktionerne er ofte sammensatte En overligger over 1 fag vælges oftest med: 1 simpelt fast understøtning i den ene side - og 1 simpelt bevægelig understøtning i den anden side

16 Understøtningsforhold - fortsat Ved en simpel fast understøtning er der 2 reaktioner Ved en simpel bevægelig understøtning er der 1 reaktion

17 Understøtningsforhold - fortsat Ved en indspændt understøtning er der 2 reaktioner samt 1 moment

18 Beregning af laster En konstruktion skal være i ligevægt - ellers bryder konstruktionen sammen  V = 0 Til at sikre dette gælder følgende 3 ligevægtsbetingelser:  H = 0  M = 0

19 Beregning af laster - fortsat Beregning af de laster der påvirker en konstruktion udføres på følgende måde: Lasterne opsummeres fra toppen af bygningen/konstruktionen. -altså i modsat rækkefølge som bygningen opføres. -lasterne skal opsummeres efter lastart. Lastarter - se senere. Pas endelig på med ikke at blande lastarterne !!!

20 Beregning af kræfter - fortsat Såfremt den samlede konstruktion har 3 reaktioner eller mindre er konstruktionen statisk bestemt (idet vi har 3 ligevægtbetingelser) Ellers er konstruktionen statisk ubestemt - og regnes efter andre teknikker Du skal kun beregne på statisk bestemte konstruktioner !!

21 Beregning af laster Laster opdeles i: - LASTART (se DS 410 side 34):Permanent last Variabel last Naturlast osv. - LASTFORM:Hvordan er lastens form

22 Beregning af laster -fortsat - Naturlast:Er vindlast, snelast, islast, samt last forårsaget af temperaturpåvirkninger - LASTART: - De understregede punkter får du brug for - Permanent last:Er egenlast af permanent placerede konstruktionsdele og tyngde af permanent virkende jord- og vandmasser - Variabel last:Er nyttelast fra personer, møbler, inventar, maskiner, oplagrede varer, installationer og køretøjer

23 Beregning af laster - fortsat - Permanent last-benævnesg ellerG - Nyttelast-benævnesq ellerQ - Naturlast-benævnesw ellerW hvis vind s ellerS hvis sne - LASTART: Lastarten afgør om benævnelsen er med store eller små bogstaver - se senere

24 Beregning af kræfter - fortsat Der findes 2 hovedtyper af lastformer: - Ensfordelt belastning - Punktlast - Kilelast Hertil kommer andre typer som f.eks: - LASTFORM:

25 Beregning af kræfter - fortsat -Ved ensfordelt belastning anvendes små bogstaver f.eks: g = 12,5 kN/m 2 - Ved punktlast anvendes store bogstaver f.eks: Q = 6 kN - LASTFORM: - Ved ensfordelt belastning, der er regnet sammen til en resultant, anvendes store bogstaver

26 Beregning af laster - fortsat Laster har 2 karakteristika: - De KARAKTERISTISKE (uden sikkerhedsfaktorer) - De REGNINGSMÆSSIGE (med sikkerhedsfaktorer) - De karakteristiske laster beregnes efter DS 410 -De karakteristiske laster omregnes herefter til regningsmæssige laster efter DS 409

27 Beregning af laster - fortsat De karakteristiske laster beregnes i henhold til DS 410 på følgende sider: - Permanent last:Egenvægtside 37 - Variabel last:Nyttelast fra personer, møbler og inventar side 38 - Naturlast:Vindlastside 51 Snelastside 63

28 Beregning af laster - fortsat De regningsmæssige laster beregnes i henhold til DS 409 på side 23 - De regningsmæssige laster er de karakteristiske laster påført en sikkerhedsfaktor (partialkoefficient) -Partialkoefficienterne er afhængige af hvilken lastkombination der regnes i

29 Beregning af laster - fortsat Lastkombinationer er opdelt således: - Anvendelsesgrænsetilstand: Lastkomb. 1Lastkombinationen finder anvendelse ved bestemmelse af nedbøjning - Brud: Lastkomb. 2.1Den du anvender ved dimensionering Lastkomb. 2.2Anvendes når egenvægten sikrer konstruktionen mod løft eller væltning Lastkomb. 2.3Anvendes når den permanente last er stor i forhold til den variable last -Hertil kommer lastkomb. 3.1, 3.2 (ulykke) og 4 (brand)

30 Beregning af laster - fortsat Når du har fundet den/de last(er) der påvirker konstruktionen skal beregne: Den regningsmæssige last - i dette tilfælde i lastkombination 2.1 s d = 1,0*g + 1,3*q 1 +  *q 2 + ……hvis enhedslast S d = 1,0*G + 1,3*Q 1 +  *Q 2 + …..hvis punktlast Den regningsmæssige last findes således DEN FARLIGSTE KOMBINATION VÆLGES !!

31 Beregning af laster - fortsat Eks:g = 10 kN/m2 q = 1,5 kN/m2  = 0,5 s = 1,0 kN/m2  = 0,5 s d = 1,0*10 + 1,3*1,5 + 0,5*1,0 = 12,45 kN/m 2 eller s d = 1,0*10 + 1,3*1,0 + 0,5*1,5 = 12,05 kN/m 2 Lastkomb. 2.1 DEN FARLIGSTE KOMBINATION VÆLGES !! ALTSÅ VÆLGES DEN UNDERSTREGEDE VÆRDI

32 Dimensionering af konstruktionen - Beregne de regningsmæssige momenter og/eller normalkræfter som påvirker konstruktionen (ud fra s d /S d ) - Herefter kan du regne på et givet tværsnit - eller - Når du har fundet den regningsmæssige last skal du: - regne på et skønnet tværsnit - eller - beregne et tværsnit - såfremt du fastholder bredde/højde

33 Styrkeeftervisning af konstruktionen - Udføre styrkeeftervisning - Dvs. du regner ”baglæns” og beregner - Når konstruktionen er dimensioneret skal du altid: - hvor stort en momentkapacitet og/eller normalkraftskapacitet tværsnittet har

34 The End !! Based on a true story by Nicolai Green Hansen Digitally Mastered For Superior Sound And Picture Quality ParaGlide Pictures © Nicolai Green Hansen 1999


Download ppt "DIMENSIONERING •Ved dimensionering er rækkefølgen: Hvordan er konstruktionen statisk opbygget Beregn de laster der påvirker konstruktionen Dimensioner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google