Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Introduktion Basal bevægelseslære Fortsat……

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Introduktion Basal bevægelseslære Fortsat……"— Præsentationens transcript:

1 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Introduktion Basal bevægelseslære Fortsat……

2 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Mobilitet  stabilitet StabilitetMobilitet Frihedsgrader Opgaven Form  force closure IndividetKonteksten Bevægelighed flexibilitet Dynamik Bevægelighed

3 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007

4 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Modeller til at forstå bevægelse  Mobilitet og stabilitet er mekaniske kernebegreber  Flere modeller som vi vender tilbage til senere, fx  4 motoriske stadier som bygger på observation af børns udvikling  Systemteoretiske modeller der bygger på forskning  Kinetic control modellen til højre Artikulære system Myofascial system Connective tissue system Neural system The movement system – efter Comerford og Kinetic control 2004.

5 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Mobilitet  stabilitet – eks. Menneskets bevægelser kan analyseres ud fra parametrene mobilitet og stabilitet. Begge begreber skal ses som dynamiske – dvs. at bevægelse er en kontinuerlig proces med samspillet mellem dem. Opgave - se videoen og besvar nedenstående: find eksempler på faktorer der har indflydelse på mobilitet og stabilitet find eksempler på angulære og translatoriske bevægelser

6 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Alignment Alignment –Linjer gennem anatomiske punkter Mobilitet og stabilitet  alignment

7 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Opdel funktionen i delfunktioner Opdel funktionen i delfunktioner Beskriv den sidste af delfunktionerne i forhold til bevægelse i rummet + bevægelse i leddene i UE – husk at anvende termer der ikke misforstås Beskriv den sidste af delfunktionerne i forhold til bevægelse i rummet + bevægelse i leddene i UE – husk at anvende termer der ikke misforstås Lav en analyse af delfunktionerne: Lav en analyse af delfunktionerne: –Hvad er formålet med de enkelte delfunktioner, set i relation til hele færdigheden? Mekanisk bevægeanalyse -Analyse og beskrivelse af funktionen Funktion: rejse sig – gå – sætte sig

8 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Hvilken type muskelarbejde laver de store muskelgrupper i UE under bevægelserne? Hvilken type muskelarbejde laver de store muskelgrupper i UE under bevægelserne? Beskriv nærmere: Hvad sker der i højre hofteled under bevægelsen? Hvad sker der inde i selve leddet? Beskriv nærmere: Hvad sker der i højre hofteled under bevægelsen? Hvad sker der inde i selve leddet? Hvilken betydning har antallet af frihedsgrader for mobilitet og stabilitet? Hvilken betydning har antallet af frihedsgrader for mobilitet og stabilitet? Hvilken ledkæde er der tale om ved gang, når vi ser på UE? Hvordan er sammenhængen mellem ledkæder og stabilitet? Hvorfor? Hvilken ledkæde er der tale om ved gang, når vi ser på UE? Hvordan er sammenhængen mellem ledkæder og stabilitet? Hvorfor? Mekanisk bevægeanalyse -Analyse af delfunktionen

9 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Hvilke muskelgrupper er de vigtigste for stabiliteten over knæleddene ved gang? Hvor i bevægebanen arbejder musklerne under gang? Hvilke stillinger er knæleddet i under gang? Hvilke muskelgrupper er de vigtigste for stabiliteten over knæleddene ved gang? Hvor i bevægebanen arbejder musklerne under gang? Hvilke stillinger er knæleddet i under gang? Hvad sker der med tyngdepunkt og understøttelsesflade under udførelse af færdigheden? Beskriv hvad der sker Hvad sker der med tyngdepunkt og understøttelsesflade under udførelse af færdigheden? Beskriv hvad der sker Hvilke mekaniske faktorer afgør hvor god stabiliteten er i den stående stilling? Hvilke mekaniske faktorer afgør hvor god stabiliteten er i den stående stilling? Hvad er en kraft? Hvordan udtrykkes kræfter? Hvilke kræfter påvirker den der bevæger sig? Analyser på kræfterne ved hjælp af Newtons love Hvad er en kraft? Hvordan udtrykkes kræfter? Hvilke kræfter påvirker den der bevæger sig? Analyser på kræfterne ved hjælp af Newtons love Mekanisk bevægeanalyse -Analyse af delfunktionen

10 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Hvilke muskelgrupper arbejder under bevægelsen? ( fleksorer, ekstensorer, abduktorer, osv.). Hvilke muskelgrupper arbejder under bevægelsen? ( fleksorer, ekstensorer, abduktorer, osv.). Angiv punctum fixum og punctum mobile. Angiv punctum fixum og punctum mobile. Angiv, om muligt, agonist, antagonist, synergister, og fiksatorer. Angiv, om muligt, agonist, antagonist, synergister, og fiksatorer. Mekanisk bevægeanalyse -Analyse af muskelarbejdet i delfunktionen

11 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Kræfter Biomekanik -analyseredskab til bevægelsesanalyse -forklaringsmodeller for funktioner og dysfunktioner -analyseredskab til at vurdere belastninger -redskab til pro- og regression af øvelser -pædagogisk redskab til ergonomi -hvad skal vi kunne??? -skal jeg kunne lave matematiske beviser?

12 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Kræfter

13 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Kræfter og muskelkontraktion Koncentrisk kontraktion: Ydre kræft > indre kræft Excentrisk kontraktion: Ydre kræft > indre kræft Punctum fixum – punctum mobile? Musklens bevægebane? Agonist  antagonist  synergister  fiksatorer

14 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Kræfter Hvordan arbejder musklerne ved elastiktræning i denne situation? Hvordan arbejder musklerne ved elastiktræning i denne situation? Punctum fixum – punctum mobile? Musklens bevægebane? Agonist  antagonist  synergister  fiksatorer

15 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Kræfter Hvordan arbejder musklerne ved træning i denne situation? Hvordan arbejder musklerne ved træning i denne situation? Punctum fixum – punctum mobile? Musklens bevægebane? Agonist  antagonist  synergister  fiksatorer

16 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Kræfter Angrebspunkt Retning Størrelse Eksempel 1 Opløsning af kræfter Eksempel 2 Opløsning af kræfter Eksempel 1 Opløsning af kræfter Eksempel 3 Opløsning af kræfter

17 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Drejningsmoment F Biceps F TYNGDE Drejningsmoment T = f x d T = f x d d Biceps F TYNGDE

18 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Kræfter Biomekanik Resulterende kræft =abduktion

19 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Newtons love 1.) Inertiens lov Et legeme, som ikke er under påvirkning af kræfter, forbliver enten i hvile eller foretager en jævn, retlinjede bevægelse. Biomekanik

20 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Newtons love 2.) Kraftloven Et legeme med massen, m, som påvirkes af kræfter med summen F, vil være accelereret med accelerationen, a, bestemt ved F = m x a Biomekanik F = m x a m = F / a a = F / m

21 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Newtons love 3.) Loven om aktion og reaktion Når to legemer vekselvirker, er kraften F1, hvormed legeme 1 påvirker legeme 2, lige så stor og modsat rettet kraften F2, hvormed legeme 2 påvirker legeme 1, dvs.: F1 = —F2 Biomekanik

22 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Newtons love Biomekanik

23 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Biomekanisk vurdering af belastningen ved at skovle sne…..

24 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Biomekanik Model Antagelser Forsimplinger Statik Mekanik Muskelgrupper Worst case? Forbedrende/for- værrende faktorer?

25 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Ydre kræfter

26 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Indre kræfter

27 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 samlede kræfter

28 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 resultant

29 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Biomekaniske beregninger Biomekaniske anvendelse T=F x d Biomekaniske vurderinger statik praktik dynamik

30 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Bevægelsesanalyse - noget bøvl! Accuracy:  Precision :  Accuracy:  Precision :  Accuracy:  Precision :  Accuracy:  Precision :  Accuracy: nøjagtighed Precision: præcision Hvad er videnskabelighed?

31 fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 God arbejdslyst


Download ppt "Fysioterapeutuddannelsen Copyright Lars Henrik Larsen 2007 Introduktion Basal bevægelseslære Fortsat……"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google