Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion Basal bevægelseslære Fortsat……

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion Basal bevægelseslære Fortsat……"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion Basal bevægelseslære Fortsat……
Her skal dias suppleres med en mundtlig gennemgang, der beskriver de formelle papirer som hjælper studerende til at navigere gennem uddannelsen og faget. I punktform nævnes de formelle papirer som vil blive gennemgået i de følgende dias. Vi har valgt at opstille i punkt-form og med få informationer for at den studerende nemmere kan få et overblik.

2 Mobilitet  stabilitet
Frihedsgrader Bevægelighed Stabilitet Mobilitet flexibilitet Bevægelighed Dynamik Form  force closure Opgaven Individet Konteksten

3

4 Modeller til at forstå bevægelse
Mobilitet og stabilitet er mekaniske kernebegreber Flere modeller som vi vender tilbage til senere, fx 4 motoriske stadier som bygger på observation af børns udvikling Systemteoretiske modeller der bygger på forskning Kinetic control modellen til højre Artikulære system Connective tissue system Neural system Myofascial system The movement system – efter Comerford og Kinetic control 2004.

5 Mobilitet  stabilitet – eks.
Menneskets bevægelser kan analyseres ud fra parametrene mobilitet og stabilitet. Begge begreber skal ses som dynamiske – dvs. at bevægelse er en kontinuerlig proces med samspillet mellem dem. Opgave - se videoen og besvar nedenstående: find eksempler på faktorer der har indflydelse på mobilitet og stabilitet find eksempler på angulære og translatoriske bevægelser

6 Mobilitet og stabilitet  alignment
Linjer gennem anatomiske punkter

7 Funktion: rejse sig – gå – sætte sig
Mekanisk bevægeanalyse -Analyse og beskrivelse af funktionen Funktion: rejse sig – gå – sætte sig Opdel funktionen i delfunktioner Beskriv den sidste af delfunktionerne i forhold til bevægelse i rummet + bevægelse i leddene i UE – husk at anvende termer der ikke misforstås Lav en analyse af delfunktionerne: Hvad er formålet med de enkelte delfunktioner, set i relation til hele færdigheden?

8 Mekanisk bevægeanalyse -Analyse af delfunktionen
Hvilken type muskelarbejde laver de store muskelgrupper i UE under bevægelserne? Beskriv nærmere: Hvad sker der i højre hofteled under bevægelsen? Hvad sker der inde i selve leddet? Hvilken betydning har antallet af frihedsgrader for mobilitet og stabilitet? Hvilken ledkæde er der tale om ved gang, når vi ser på UE? Hvordan er sammenhængen mellem ledkæder og stabilitet? Hvorfor?

9 Mekanisk bevægeanalyse -Analyse af delfunktionen
Hvilke muskelgrupper er de vigtigste for stabiliteten over knæleddene ved gang? Hvor i bevægebanen arbejder musklerne under gang? Hvilke stillinger er knæleddet i under gang? Hvad sker der med tyngdepunkt og understøttelsesflade under udførelse af færdigheden? Beskriv hvad der sker Hvilke mekaniske faktorer afgør hvor god stabiliteten er i den stående stilling? Hvad er en kraft? Hvordan udtrykkes kræfter? Hvilke kræfter påvirker den der bevæger sig? Analyser på kræfterne ved hjælp af Newtons love

10 Mekanisk bevægeanalyse -Analyse af muskelarbejdet i delfunktionen
Hvilke muskelgrupper arbejder under bevægelsen? ( fleksorer, ekstensorer, abduktorer, osv.). Angiv punctum fixum og punctum mobile. Angiv, om muligt, agonist, antagonist, synergister, og fiksatorer.

11 Kræfter Biomekanik -analyseredskab til bevægelsesanalyse -forklaringsmodeller for funktioner og dysfunktioner -analyseredskab til at vurdere belastninger -redskab til pro- og regression af øvelser -pædagogisk redskab til ergonomi -skal jeg kunne lave matematiske beviser? -hvad skal vi kunne???

12 Kræfter

13 Kræfter og muskelkontraktion
Punctum fixum – punctum mobile? Musklens bevægebane? Agonist  antagonist  synergister  fiksatorer Koncentrisk kontraktion: Ydre kræft > indre kræft Excentrisk kontraktion: Ydre kræft > indre kræft

14 Kræfter Hvordan arbejder musklerne ved elastiktræning i denne situation? Punctum fixum – punctum mobile? Musklens bevægebane? Agonist  antagonist  synergister  fiksatorer

15 Kræfter Hvordan arbejder musklerne ved træning i denne situation?
Punctum fixum – punctum mobile? Musklens bevægebane? Agonist  antagonist  synergister  fiksatorer

16 Kræfter Angrebspunkt Retning Størrelse Eksempel 1 Opløsning af kræfter

17 Drejningsmoment Drejningsmoment T = f x d F Biceps d Biceps F TYNGDE

18 Kræfter Biomekanik Resulterende kræft =abduktion

19 Newtons love Biomekanik
1.) Inertiens lov Et legeme, som ikke er under påvirkning af kræfter, forbliver enten i hvile eller foretager en jævn, retlinjede bevægelse.

20 Newtons love Biomekanik
2.) Kraftloven Et legeme med massen, m, som påvirkes af kræfter med summen F, vil være accelereret med accelerationen, a, bestemt ved F = m x a F = m x a m = F / a a = F / m

21 Newtons love Biomekanik
3.) Loven om aktion og reaktion Når to legemer vekselvirker, er kraften F1, hvormed legeme 1 påvirker legeme 2, lige så stor og modsat rettet kraften F2, hvormed legeme 2 påvirker legeme 1, dvs.: F1 = —F2

22 Biomekanik Newtons love

23 Biomekanisk vurdering af belastningen ved at skovle sne…..

24 Biomekanik Forsimplinger Antagelser Model Worst case? Statik Mekanik
Forbedrende/for- værrende faktorer? Statik Mekanik Muskelgrupper

25 Ydre kræfter

26 Indre kræfter

27 samlede kræfter

28 resultant

29 Biomekaniske vurderinger
statik Biomekaniske beregninger T=F x d dynamik Biomekaniske vurderinger praktik Biomekaniske anvendelse

30 Bevægelsesanalyse - noget bøvl!
Accuracy:  Precision:  Accuracy:  Precision:  Hvad er videnskabelighed? Accuracy:  Precision:  Accuracy:  Precision:  Accuracy: nøjagtighed Precision: præcision

31 God arbejdslyst


Download ppt "Introduktion Basal bevægelseslære Fortsat……"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google